Home  >  Hulp  >  Politie  >  Organisaties
 
 

Detailgegevens ANPV


 
Website en contactgegevens
ANPV
Klik hier voor website
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag
06 - 53701724
 
Korte beschrijving
Algemene Nederlandse Politie Vereniging.
 
 
Meer Politie in Den Haag:
Mondriaan
Den Haag
 Onderwijsgroep. Je kunt hier onder andere het brugjaar KMar (MBO-2) volgen. Details...
 
NFI
Den Haag
 Nederlands Forensisch Instituut. Levert hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap. Details...
 
Politieonderwijsraad
Den Haag
 Adviseert de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie (on)gevraagd het Nederlandse politieonderwijs. Details...
 
Politietop Divers
Den Haag
 Richt zich op de in- en doorstroom en het behoud van vrouwen en allochtonen, nationale en internationale carričrekansen voor de huidige top en leidinggeven aan diversiteit. Details...
 
Veiligheidsberaad
Den Haag
 Opgericht door de voorzitters van de Nederlandse veiligheidsregio’s. Wil beter samenwerken en slagvaardiger optreden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Details...
 
VMHP
Den Haag
 Vereniging voor Middelbare en Hogere Politieambtenaren. Zet zich in voor (post-actieve) politieambtenaren met een middelbare of hogere functie en degenen die daarvoor opgeleid of toegeleid worden. Details...
 
 
Meer Politie in de buurgemeenten:
Geen andere Politie in de buurgemeenten van Den Haag gevonden.
 
Meer Vakbonden in Den Haag:
ANBO
Den Haag
 Nederlandse vereniging. Behartigt de belangen van alle vijftigplussers in Nederland. Op lokaal niveau organiseren de afdelingen diverse sociaal-culturele activiteiten. Biedt leden een pakket aan met diverse kortingen en voordelen. Details...
 
CMHF
Den Haag
 Voluit Centrale van Middelbaar en Hogere Functionarissen. Nederlandse vakbond. Koepel van beroeps- en belangenverenigingen bij overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Details...
 
CMHF/VPP
Den Haag
 Voluit Vereniging Professionals for Professionals. Nederlandse vakbond voor hoger opgeleide professionals. Stelt zich ten doel het behartigen van collectieve en individuele belangen van haar leden. Details...
 
CNV Publieke Zaak
Den Haag
 Nederlandse informatieve website. Heeft als doel het geven van informatie aan leden en niet-leden. Dit kunnen mensen zijn die werkzaam zijn in; zorg & welzijn, overheid en geprivatiseerde bedrijven. Details...
 
KVMO
Den Haag
 Voluit Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Streeft de 3 doelstellingen na: goede relatie met de Nederlandse samenleving instandhouding van een voor haar taak berekende zeemacht en goede collectieve en individuele belangenbehartiging. Details...
 
NS Spoor Den Haag
Den Haag
 Nederlandse vakbond. Lid van de FNV. Je kunt jezelf inschrijven voor de nieuwsbrief. Simpele maar overzichtelijke website. Je vindt hier nieuws en achtergronden bij werkzaamheden en vergaderingen. Details...
 
VBM
Den Haag
 Vakbond voor burger en militair defensiepersoneel. Details...
 
VBM | NOV
Den Haag
 Voluit Nederlandse vakbond voor officieren. Nederlandse vakbond. Streeft naar een herkenbare naam. Behartigt de belangen v/d officier in de krijgsmacht en fungeert als platform voor de beroepsgroep. Details...
 
VCPS
Den Haag
 Voluit onafhankelijke Vakorganisatie van werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector. Komt op voor individuele en collectieve belangen. Details...
 
 
Meer Vakbonden in de buurgemeenten:
Geen andere Vakbonden in de buurgemeenten van Den Haag gevonden.
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?