Home  >  Gezondheid  >  Huisartsen  >  Friesland
 
 

Detailgegevens Praktijk Warga


 
Website en contactgegevens
Praktijk Warga
Klik hier voor website
Leeuwarderweg 61
9005 ND Wergea (gemeente Boarnsterhim)
058 - 2551261
 
Korte beschrijving
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen.
 
 
Meer Apotheken in Boarnsterhim:
Praktijk Warga
Wergea
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
 
Meer Apotheken in de buurgemeenten:
De Greiden
Heerenveen
 Jister 17-19 Details...
 
GC Schoterpoort
Heerenveen
 Huisartsen, Apotheek, Logopedie, Verloskunde, Dietiste Details...
 
Linde Apotheek
Heerenveen
 Lindegracht 33 Details...
 
Swarte
Heerenveen
 Dracht 66 Details...
 
Nieuwehorne
Nieuwehorne
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk van Joustra en Veenstra en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Aldlân
Leeuwarden
 BENU apotheek. Details...
 
Bilgaard
Leeuwarden
 Service Apotheek Details...
 
Boiten
Leeuwarden
 Coopmansstraat 30 Details...
 
Centraal Apotheek
Leeuwarden
 Voorstreek 58 Details...
 
GC Camminghaburen
Leeuwarden
 Huisartsen, Apotheek, Fysiotherapie, Logopedie, Maatschappelijk Werk, Dietiste Details...
 
Leeuwarden Zuid
Leeuwarden
 Wiardaplantage 3, Zuiderburen Details...
 
Sonnega
Leeuwarden
 Tweebaksmarkt 28 Details...
 
Hornstra
Boazum
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Hoepman
Easterein
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Praktijk Weidum
Weidum
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
H.B. Bergwerff
Winsum
 Apotheekhoudend huisarts Details...
 
Meerdink
Wommels
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
HP Bakkeveen
Bakkeveen
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
De Fundatie
Beetsterzwaag
 Apotheekhoudend huisarts. Details...
 
Apotheek Gorredijk
Gorredijk
 Burgemeester Selhorststraat 4 Details...
 
P.J. Stadt
Nij Beets
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Hoekstra
Tijnje
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
De Valom
Ureterp
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Heinstra
Ureterp
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Skipsleat
Joure
 It Beaken 4 Details...
 
Van Hulten
Joure
 Merk 6 Details...
 
Barentsen
Drachten
 Vogelzang 46 Details...
 
De Dragt
Drachten
 Eems 36 Details...
 
MC de Poort
Drachten
 Huisartsen, Apotheek, Fysiotherapie, Manuele Therapie, thuiszorg, LabNoord Details...
 
Ongena
Drachten
 Noordkade 16 Details...
 
Apotheek Bolsward
Bolsward
 Jongemastraat 1 Details...
 
Dierick
Makkum
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Steenhuizen
Makkum
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk in het centrum en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Postma
Sneek
 Oosterdijk 65 Details...
 
Sasburg
Sneek
 Ype Staakstraat 1 Details...
 
Van der Sluis
Sneek
 Simmerdyk 14g Details...
 
De Tsjasker
Witmarsum
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Workum
Workum
 Noard 14 Details...
 
Hotsma
Woudsend
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
PraQtijk Plus
Eastermar
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Trynwalden
Oentsjerk
 Apotheekhoudende maatschap van de huisartsen de Boer, Wythoff en Reitsma en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
 
Meer Huisartsen in Boarnsterhim:
Geen andere Huisartsen in Boarnsterhim gevonden.
 
Meer Huisartsen in de buurgemeenten:
GC Schoterpoort
Heerenveen
 Huisartsen, Apotheek, Logopedie, Verloskunde, Dietiste Details...
 
Huisartsen Heerenveen
Heerenveen
 Alle huisartsen Details...
 
Rob Zethoven
Heerenveen
 Arts voor homeopathie en huisarts. Details...
 
Nieuwehorne
Nieuwehorne
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk van Joustra en Veenstra en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Bonnehûs
Leeuwarden
 Huisartsen, Fysiotherapie, Maatschappelijk Werk, Verloskunde, Dietiste, Cesar Therapie, Thuiszorg Details...
 
GC Camminghaburen
Leeuwarden
 Huisartsen, Apotheek, Fysiotherapie, Logopedie, Maatschappelijk Werk, Dietiste Details...
 
Huisartsen Bilgaard
Leeuwarden
 Praktijk van Jet van Leeuwen en Igor Monzón, Marijke van Manen-van Klinken en Peter ten Wolde en Gert Wiegman Details...
 
Huisartsen Leeuwarden
Leeuwarden
 Alle huisartsen Details...
 
H.B. Bergwerff
Baard
 Apotheekhoudend huisarts Details...
 
Hornstra
Boazum
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Hoepman
Easterein
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Hoepman-Brouwer
Easterein
 Apotheekhoudende huisartspraktijk Details...
 
Praktijk Weidum
Weidum
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
H.B. Bergwerff
Winsum
 Apotheekhoudend huisarts Details...
 
Meerdink
Wommels
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
HP Bakkeveen
Bakkeveen
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
De Fundatie
Beetsterzwaag
 Apotheekhoudend huisarts. Details...
 
P.J. Stadt
Nij Beets
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Hoekstra
Tijnje
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
De Valom
Ureterp
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Heinstra
Ureterp
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
De Inkele Rigel
Joure
 Midstrjitte 132 Details...
 
Brunninkhuis
Drachten
 Gevestigd in Medisch Centrum De Poort, Middelwijk 39d. Details...
 
Huisartsen Drachten
Drachten
 Alle huisartsen Details...
 
J.C. Lefering
Drachten
 Huisarts en homeopathisch arts. Details...
 
MC de Poort
Drachten
 Huisartsen, Apotheek, Fysiotherapie, Manuele Therapie, thuiszorg, LabNoord Details...
 
Drenth & de Koning
IJlst
 Huisartsen, Verloskunde Details...
 
Dierick
Makkum
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Steenhuizen
Makkum
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk in het centrum en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Huisartsen Sneek
Sneek
 Alle huisartsen Details...
 
De Tsjasker
Witmarsum
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Hotsma
Woudsend
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
PraQtijk Plus
Eastermar
 Apotheekhoudende huisartsenpraktijk en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
Trynwalden
Oentsjerk
 Apotheekhoudende maatschap van de huisartsen de Boer, Wythoff en Reitsma en lid van de samenwerkende apotheekhoudende huisartsen. Details...
 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?