Home  >  Maatschappij  >  Vakbonden  >  Nederland
 
 

Detailgegevens NL Coach


 
Website en contactgegevens
NL Coach
Klik hier voor website
Wattbaan 31-49
3439 ML Nieuwegein
 
Korte beschrijving
Nederlandse organisatie. Opgericht voor iedere coach, ongeacht de tak van de sport of het niveau waarop de trainer/coach sporters begeleidt. Zet zich in voor de professionalisering van de trainer/coach in Nederland.
 
 
Meer Tijdschriften in Nieuwegein:
Facility Management Magazine
Nieuwegein
 Toonaangevende vakblad voor de facility manager over beleid, strategie en management. Het biedt volop informatie en inspiratie voor het optimaliseren van een facilitaire organisatie. Details...
 
NL t. voor Tandheelkunde
Nieuwegein
 Voluit Nederlands tijdschrift voor Tandheelkunde. Op de interactieve website vind je informatie en achtergronden die van toepassing zijn op de tandheelkunde. Je kunt jezelf inschrijven voor een nieuwsbrief. Details...
 
NTvT
Nieuwegein
 Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde -Informatie over wetenschappelijke publicaties, academisch onderwijs, casuïstiek, congressen en symposia. Details...
 
Weekblad Facilitair
Nieuwegein
 Toonaangevende vakblad voor de facility manager over beleid, strategie en management. Het biedt volop informatie en inspiratie voor het optimaliseren van een facilitaire organisatie. Details...
 
Wooninnovatie Reeks
Nieuwegein
 Een serie onderzoeksrapporten over innovaties in ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en beheren van woningen en woonarrangementen. Beschrijft actuele trends en thema’s en werkt deze uit met praktijkvoorbeelden van gerealiseerde projecten. Details...
 
 
Meer Tijdschriften in de buurgemeenten:
Den Hartog
Houten
 Nederlandse uitgeverij en boekhandel. Verkoopt boeken, cd's en bladmuziek gebasseerd op het christelijk-reformatorische gedachtegoed. Details...
 
De Banier
Utrecht
 Nederlandse uitgeverij. Publiceert onder andere Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse boeken. Doelstelling van het bedrijf is uitgeven vanuit een christelijk / reformatorisch oogpunt. Details...
 
De Boog
Utrecht
 Nederlandse uitgeverij. Gespecialiseerd in het uitgeven van spirituele boeken van Nederlandse en niet-Nederlandse auteurs. Probeert lezers in het hart te raken en de Heilige Geest te laten spreken. Details...
 
De Inktpot
Utrecht
 Striptijdschrift. Het magazine is opgericht om een platform te bieden aan striptekenaars en schrijvers in Utrecht. Het blad verschijnt een maal per kwartaal. Je kunt hier ook zelfgemaakte strips opsturen. Details...
 
Epsilon Uitgaven
Utrecht
 Nederlandse uitgeverij. Publiceert Nederlandstalige wetenschappelijke boeken op het gebied van wiskunde en verwante onderwerpen. Geeft ook de Zebra-reeks voor VWO scholieren uit. Details...
 
Golfers Magazine
Utrecht
 Magazine van de Nederlandse Golf Federatie. Biedt interviews en reportages over bekende golfers en ex-golfers. Hier vind je de laatste trends, ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van de golf. Details...
 
GOLFjournaal 9
Utrecht
 Dit tijdschrift houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van golfsport. Dit magazine is onderdeel van de Nederlandse Golf Federatie. Ook interviews met bekende wedstijd golfers. Details...
 
Het Spectrum
Utrecht
 Nederlandse uitgeverij. Onderdeel van PCM Algemene Boeken en geeft boeken uit onder haar eigen naam, Winkler Prins & Prisma. Geeft vooral algemene boeken uit. Details...
 
IJzer
Utrecht
 Nederlandse uitgeverij. Ze geeft voornamelijk (vertaalde) fictie en poëzie uit van klassieke en avant-gardistische auteurs, naast oorspronkelijk Nederlandstalig werk, filosofie en cultuurwetenschap in ruime zin. Details...
 
Kunststof folderbak
Utrecht
 Displays, winkelinrichtingen, stoepborden, kaarthouders, toonbanken, vitrines of schappeninrichting: je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het van kunststof maken. De mogelijkheden op het gebied van kunststof producten zijn nagenoeg grenzeloos. Details...
 
Medisch Contact
Utrecht
 Nederlands medisch tijdschrift. Weekblad van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde. Delen v/d website zijn alleen te gebruiken door leden van de KNMG of één v/d federtiepartners. Details...
 
Thieme Meulenhoff
Utrecht
 Nederlandse educatieve uitgeverij. Ontwikkelt leermiddelen voor het Basisonderwijs, VMBO beroepsgericht, het Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO, Nederlands als tweede taal en Cursorisch onderwijs. Details...
 
 
Meer Vakbladen in Nieuwegein:
Facility Management Magazine
Nieuwegein
 Toonaangevende vakblad voor de facility manager over beleid, strategie en management. Het biedt volop informatie en inspiratie voor het optimaliseren van een facilitaire organisatie. Details...
 
Weekblad Facilitair
Nieuwegein
 Toonaangevende vakblad voor de facility manager over beleid, strategie en management. Het biedt volop informatie en inspiratie voor het optimaliseren van een facilitaire organisatie. Details...
 
 
Meer Vakbladen in de buurgemeenten:
Pretwerk
Utrecht
 Ondernemersnieuws recreatie, toerisme en sport. Details...
 
 
Meer Vakbonden in Nieuwegein:
Geen andere Vakbonden in Nieuwegein gevonden.
 
Meer Vakbonden in de buurgemeenten:
Achmea
Utrecht
 Nederlandse vakbond. Lid van de FNV. Steun individuele en groepen bij CAO-onderhandelingen en activiteiten rond evt. reorganisaties. Simpele maar duidelijke website. Details...
 
Alternatief voor Vakbond
Utrecht
 Nederlandse vakorganisatie. Wil bij CAO-onderhandelingen alle betrokken werknemers laten stemmen om zodoende de machtspositie van de outsiders te versterken. Details...
 
AOB FNV
Utrecht
 Voluit Algemene Onderwijsbond. Rayonkantoor Noord-West van deze Nederlandse vakbond die aangesloten is bij de FNV. De grootste onderwijsbond in alle sectoren van het onderwijs, van basisschool t/m het hoger onderwijs. Details...
 
AVS
Utrecht
 Voluit Algemene Vereniging Scholleiders. Nederlandse vak- en beroepsorganisatie voor schoolleiders en hun scholen. De missie is: goed onderwijs door goed management. Details...
 
CLAT Nederland
Utrecht
 Nederlandse vereniging. Steunt vakbonden, boerenorganisaties, coöperaties, buurtcomite's en gepensioneerden in Latijns-Amerika. Doet dat door: politiek lobby, publieke actie, kleine projecten en informatie. Details...
 
CNV BKM
Utrecht
 Voluit Christelijke Nederlandse Vakbond Bond voor Kerkelijk Medewerkers. Bedoeld voor medewerkers in kerkelijke en daaraan verwante arbeid. Details...
 
CNV Intrnationaal
Utrecht
 Nederlandse internationale vakbond. Bestrijd armoede door wereldwijd vakbonden en andere organisaties te versterken die zich door sociale dialoog inzetten voor de naleving van arbeidsrechten. Details...
 
CNV Jongeren
Utrecht
 Nederlandse vakbond .Speciaal opgericht voor jongeren met een bijbaan, vakantiebaan, een studie of die zoeken naar een eerste echte baan. Beantwoordt alle vragen over werk en inkomen. Details...
 
CNV Onderwijs
Utrecht
 Nederlandse vakbond. Vertegenwoordigt personeel uit het onderwijs. Hiermee bedoelen ze onderwijzend personeel van het basis-, middelbaar-, speciaal-, beroeps- en hoger onderwijs en het onderwijs ondersteunend personeel. Details...
 
CNV Vakmensen
Utrecht
 Nederlandse vakbond van en voor de leden. Deze bepalen het beleid en het gezicht van de bond. Wilt een heldere en herkenbare boodschap, met een duidelijke politieke agenda en met een gerichte koers voor de komende jaren. Details...
 
CNV Zelfstandigen
Utrecht
 Speciaal lidmaatschap voor zelfstandigen zonder personeel. Hieronder vallen ook freelancers, eenmans(vrouw)bedrijfjes en kleine ondernemingen zonder personeelsleden in dienst. Details...
 
FNV Bondgenoten
Utrecht
 Voluit Federatie Nederlandse Vakvereniging. Regiokantoor van deze Nederlandse vakbond. Is de grootste FNV bond en is een democratische vereniging van werknemers en uitkeringsgerechtigden (sector industrie, dienstverlening, vervoer en voeding). Details...
 
FNV Mooi
Utrecht
 Nederlandse vakbond. Richt zich op (toekomstige) kappers, schoonheidsspecialisten, visagisten, pedicures, nagelstylisten en welness medewerkers. Details...
 
FNV Spoor
Utrecht
 Nederlandse vakbond bestaat uit de bedrijfsgroepen; NS Reizigers, Pro Rail, Ned Train, NS Poort, NS Hispeed en GOS Goederenvervoer. Beschikt over een forum, een nieuwsbrief en een gastenboek. NS Reizigers afdeling. Details...
 
FNV Sport
Utrecht
 De grootste Nederlandse vakbond in de sportsector. In principe kan iedereen die in de sport werkt hier terecht. Maakt deel uit van de Federatie FNV Sport. Leden hebben invloed op het beleid dat de vereniging voert. Details...
 
LAD
Utrecht
 Voluit Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. Nederlandse artsen-werknemersorganisatie voor (a.s.) artsen in dienstverband: van werkzoekend basisarts tot rustend medicus, van verzekeringsarts tot hoogleraar chirurgie, van a(n)ios tot co-a Details...
 
LEVV
Utrecht
 Voluit Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging. Nederlands onafhankelijk kenniscentrum dat zich richt op kwaliteitsverbetering van de zorg door de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden te versterken. Details...
 
LSVB
Utrecht
 Nederlandse studentenvakbond. De stichting LOF en SOM vallen direct onder de LSVb . LOF (Wetenschappelijk Onderwijs), en SOM (Hoger Beroeps Onderwijs) onderhouden nauw contact met de inspraakorganen in het hoger onderwijs. Details...
 
Nu 91
Utrecht
 Nederlandse vakbond. Maakt zich sterk voor de professionalisering en zelfstandigheid. Behartigt de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden. Heeft een landelijk bureau en vier districtsbureaus. Details...
 
VLD
Utrecht
 Voluit Vakbeweging in Vervoer, Logistiek en Dienstverlening. Nederlandse onafhankelijke vakbeweging voor werknemers in personenvervoer, goederenvervoer, havens en logistiek. Details...
 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?