Home  >  Maatschappij  >  Vakbonden  >  Internationaal
 
 

Detailgegevens CLAT Nederland


 
Website en contactgegevens
CLAT Nederland
Klik hier voor website
Westerdijk 74
3513 EW Utrecht
 
Korte beschrijving
Nederlandse vereniging. Steunt vakbonden, boerenorganisaties, coöperaties, buurtcomite's en gepensioneerden in Latijns-Amerika. Doet dat door: politiek lobby, publieke actie, kleine projecten en informatie.
 
 
Meer Vakbonden in Utrecht:
Achmea
Utrecht
 Nederlandse vakbond. Lid van de FNV. Steun individuele en groepen bij CAO-onderhandelingen en activiteiten rond evt. reorganisaties. Simpele maar duidelijke website. Details...
 
Alternatief voor Vakbond
Utrecht
 Nederlandse vakorganisatie. Wil bij CAO-onderhandelingen alle betrokken werknemers laten stemmen om zodoende de machtspositie van de outsiders te versterken. Details...
 
AOB FNV
Utrecht
 Voluit Algemene Onderwijsbond. Hoofdkantoor van deze Nederlandse vakbond die aangesloten is bij de FNV. De grootste onderwijsbond in alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot en met hoger onderwijs. Details...
 
AVS
Utrecht
 Voluit Algemene Vereniging Scholleiders. Nederlandse vak- en beroepsorganisatie voor schoolleiders en hun scholen. De missie is: goed onderwijs door goed management. Details...
 
CNV BKM
Utrecht
 Voluit Christelijke Nederlandse Vakbond Bond voor Kerkelijk Medewerkers. Bedoeld voor medewerkers in kerkelijke en daaraan verwante arbeid. Details...
 
CNV Intrnationaal
Utrecht
 Nederlandse internationale vakbond. Bestrijd armoede door wereldwijd vakbonden en andere organisaties te versterken die zich door sociale dialoog inzetten voor de naleving van arbeidsrechten. Details...
 
CNV Jongeren
Utrecht
 Nederlandse vakbond .Speciaal opgericht voor jongeren met een bijbaan, vakantiebaan, een studie of die zoeken naar een eerste echte baan. Beantwoordt alle vragen over werk en inkomen. Details...
 
CNV Onderwijs
Utrecht
 Nederlandse vakbond. Vertegenwoordigt personeel uit het onderwijs. Hiermee bedoelen ze onderwijzend personeel van het basis-, middelbaar-, speciaal-, beroeps- en hoger onderwijs en het onderwijs ondersteunend personeel. Details...
 
CNV Vakmensen
Utrecht
 Nederlandse vakbond van en voor de leden. Deze bepalen het beleid en het gezicht van de bond. Wilt een heldere en herkenbare boodschap, met een duidelijke politieke agenda en met een gerichte koers voor de komende jaren. Details...
 
CNV Zelfstandigen
Utrecht
 Speciaal lidmaatschap voor zelfstandigen zonder personeel. Hieronder vallen ook freelancers, eenmans(vrouw)bedrijfjes en kleine ondernemingen zonder personeelsleden in dienst. Details...
 
FNV Bondgenoten
Utrecht
 Voluit Federatie Nederlandse Vakvereniging. Hoofdkantoor van deze Nederlandse vakbond. Is de grootste FNV bond en is een democratische vereniging van werknemers en uitkeringsgerechtigden (sector industrie, dienstverlening, vervoer en voeding). Details...
 
FNV Mooi
Utrecht
 Nederlandse vakbond. Richt zich op (toekomstige) kappers, schoonheidsspecialisten, visagisten, pedicures, nagelstylisten en welness medewerkers. Details...
 
FNV Spoor
Utrecht
 Nederlandse vakbond bestaat uit de bedrijfsgroepen; NS Reizigers, Pro Rail, Ned Train, NS Poort, NS Hispeed en GOS Goederenvervoer. Beschikt over een forum, een nieuwsbrief en een gastenboek. NS Reizigers afdeling. Details...
 
FNV Sport
Utrecht
 De grootste Nederlandse vakbond in de sportsector. In principe kan iedereen die in de sport werkt hier terecht. Maakt deel uit van de Federatie FNV Sport. Leden hebben invloed op het beleid dat de vereniging voert. Details...
 
LAD
Utrecht
 Voluit Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. Nederlandse artsen-werknemersorganisatie voor (a.s.) artsen in dienstverband: van werkzoekend basisarts tot rustend medicus, van verzekeringsarts tot hoogleraar chirurgie, van a(n)ios tot co-a Details...
 
LEVV
Utrecht
 Voluit Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging. Nederlands onafhankelijk kenniscentrum dat zich richt op kwaliteitsverbetering van de zorg door de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden te versterken. Details...
 
LSVB
Utrecht
 Nederlandse studentenvakbond. De stichting LOF en SOM vallen direct onder de LSVb . LOF (Wetenschappelijk Onderwijs), en SOM (Hoger Beroeps Onderwijs) onderhouden nauw contact met de inspraakorganen in het hoger onderwijs. Details...
 
Nu 91
Utrecht
 Nederlandse vakbond. Maakt zich sterk voor de professionalisering en zelfstandigheid. Behartigt de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden. Heeft een landelijk bureau en vier districtsbureaus. Details...
 
VLD
Utrecht
 Voluit Vakbeweging in Vervoer, Logistiek en Dienstverlening. Nederlandse onafhankelijke vakbeweging voor werknemers in personenvervoer, goederenvervoer, havens en logistiek. Details...
 
 
Meer Vakbonden in de buurgemeenten:
NL Coach
Nieuwegein
 Nederlandse organisatie. Opgericht voor iedere coach, ongeacht de tak van de sport of het niveau waarop de trainer/coach sporters begeleidt. Zet zich in voor de professionalisering van de trainer/coach in Nederland. Details...
 
AFMP / FNV
Woerden
 Voluit Algemene Federatie Militair Personeel. Nederlandse militaire vakbond. Maakt onderdeel uit van de FNV. Is 1 van de grootste militaire vakbonden in Nederland. De website is zowel in het Engels als in het Nederlands te bezoeken. Details...
 
FNV Bouw
Woerden
 Regiokantoor van deze Nederlandse vakbond. Bedoeld voor werknemers in de bouw, railinfra, woondiensten, afbouw, onderhoud en de meubel- en houtindustrie. Hieronder vallen: FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FN Woondiensten Details...
 
FNV Waterbouw
Woerden
 Nederlande vakbond. Ontstaan uit een fusie van de Federatie van Werknemers in de Zeevaart en FNV Bouw (Baggeraars). Heeft als doelstelling simpel maar effectief te organiseren. Details...
 
FNV ZBo
Woerden
 Nederlandse vakbond en vereniging voor en door leden. Bedoeld voor zelfstandige vakmensen in bouw en hout die trots zijn op hun vakmanschap. Maakt zich sterk voor de belangen van zzp’er`s. Details...
 
NPB
Woerden
 Voluit Nederlandse Politie Bond. Nederlandse Politievakbond. Biedt rechtshulp en informatie over werk en inkomen. Beschikt over de adviesorganen zijn; jong, vrouw, gay, colour en senioren. Details...
 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?