Home  >  Onderwijs  >  Wet. Onderzoek  >  Technologie
 
 

Wet. Onderzoek - Technologie


1. AMOLF  Amsterdam
Voluit FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica. Er wordt hier onderzoek gedaan op het gebied van; o.a. computationele fysica, biofysica, fotonica, zachte gecondenseerde materie en femtoseconde-spectroscopie. Details...
 
2. ASCoR  Kloveniersburgwal  48  *  1012 CX Amsterdam
Voluit Amsterdam School of Communications Research. Nederlands onderzoeksinstituut. Afdeling Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. De website is in het Engels. Details...
 
3. BNL  Brookhaven
Voluit Brookhaven National Laboratory. Amerikaans laboratorium. Wordt beheerd door het Ministerie van Energie (v/d VS). Is gespecialiseerd in kernfysica en deeltjesfysica. Details...
 
4. Cadarache  Adresgegevens onbekend
Frans onderzoekscentrum voor atoomenergie. Biedt ruimte aan CEA en is tevens bouwplaats van de experimentele kernfusiereactor ITER. Franstalige website. Details...
 
5. CERN  Geneve
Voluit l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire. Onderzoek wordt gedaan met deeltjesversnellers, waarmee men deeltjes met grote snelheid (bijna de lichtsnelheid) op elkaar laat botsen. Details...
 
6. Deltares  Delft
Internationaal toonaangevend instituut. Ontwikkelt kennis op het terrein van waterbeheer en bouwen in deltagebieden en past deze toe in opdracht van overheden, adviesbureaus en industrie. Details...
 
7. DESY  Zeuthen
Voluit Deutsches Elektronen SYnchrotron. Duits laboratorium. Is gespecialiseerd in hoge-energiefysica. Beschikt over de deeltjesversnellers: DORIS III, PETRA II, HASYLAB, HERA en DESY. Details...
 
8. Dollezjalinstituut  Adresgegevens onbekend
Vertaald als Dollezjal-Onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut voor Energietechniek. Ook bekend onder de naam NIKIET. Russisch onderzoeks- en ontwikkelingscentra voor atoomtechnologie en atoomtechniek Details...
 
9. ECN  Petten (gemeente Schagen)
Voluit Energieonderzoek Centrum Nederland. Nederlandse onderzoekscentrum. Doet voornamelijk onderzoek naar energie. Heeft op verschillende van de onderzoeksterreinen wereldwijd een vooraanstaande positie. Details...
 
10. ESRF  Grenoble
Voluit European Synchrotron Radiation Facility. Europese gemeenschappelijke onderzoeksfaciliteit. Heeft een wereldwijde reputatie op het gebied van onderzoek met synchrotronstraling. Beschikt over de krachtigste bron van synchrotronstraling van Europ Details...
 
11. Fermilab  Chicago
Amerikaanse nationaal onderzoekscentrum. Heeft zich gespecialiseerd in hoge energie fysica. Beschikt over een Tevatron deeltjesversneller. De metingen worden verricht door de twee deeltjesdetectoren: D0 en CDF. Details...
 
12. FOM  Van Vollenhovenlaan  659  *  3527 JP Utrecht
Voluit Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie. Nederlandse stichting. Heeft als doel het fundamenteel natuurkundig onderzoek in Nederland te bevorderen. Dit proberen zij te bereiken door natuurkundig onderzoek te financieren en instituten Details...
 
13. Gez. In. voor Kernonderzoek  Doebna
Voluit Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek. Internationaal onderzoekscentrum voor kernfysica. beschikt over de 7 laberatoria: theoretische natuurkunde, deeltjesfysica, fysica van zware ionen, vastestoffysica, kernreacties, neutronenfysica en inf Details...
 
14. Koertsjatov-instituut  Moskou
Russisch onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut. Is gespecialiseerd op het gebied van kernenergie. De website is in het Engels en Russisch te bezoeken. Details...
 
15. Koiter Institute Delft  Kluyverweg  1  *  2629 HS Delft
Nederlands onderzoekscentrum. Doet onderzoek op het gebied van: Numerieke Mechanica, Mechanica van Materialen, Dynamica en Constructie Mechanica. Verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Details...
 
16. KVI  Zernikelaan  25  *  9747 AA Groningen
Voluit Kernfysisch Versneller Instituut. Nederlands onderzoekscentrum. Doet onderzoek naar subatomaire fysica en atoomfysica. Beschikt over de supergeleidend cyclotron, AGOR, dat atoomkernen kan versnellen. Details...
 
17. Laka  Adresgegevens onbekend
Nederland documentatie- en onderzoekscentrum. Richt zich voornamelijk op onderwerpen als kernenergie en het verzet hiertegen. Beschikt over een archief vol zaken die met de lobby tegen kernenergie te maken hebben. Details...
 
18. MARIN  Wageningen
Voluit Maritime Research Institute Netherlands. Heeft in Nederland de status van Groot Technologisch Instituut. Is één v/d grootste instituten ter wereld voor onderzoek naar hydrodynamica en maritieme technologie. Details...
 
19. NFI  Den Haag
Voluit Nederlands Forensisch Instituut. Beschikt over meer dan 40 vakgebieden werkt multidisciplinair. Onderzoekt pathologie, toxicologie, chemisch onderzoek, wapens en munitie, verkeer, milieu, digitale sporen tot onderzoek van verdovende middelen e Details...
 
20. Nikef  Watergraafsmeer
Nationaal instituut voor subatomaire fysica. Vroeger bekend onder de naam NIKEF: Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energiefysica. Er wordt onderzoek gedaan op het gebied v/d deeltjesfysica en de kernfysica. Details...
 
21. NIKIET  Adresgegevens onbekend
Vertaald als Dollezjal-Onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut voor Energietechniek. Ook bekend onder de naam Dollezjalinstituut. Russisch onderzoeks- en ontwikkelingscentra voor atoomtechnologie en atoomtechniek Details...
 
22. Rathenau Instituut  Adresgegevens onbekend
Nederlands onderzoeksinstituut. Houdt zich zich bezig met vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving en die de politiek daarover informeert. Details...
 
23. SCK•CEN  Mol
Voluit Studiecentrum voor kernenergie of Centre d'étude de l'énergie nucléaire. Belgisch onderzoekscentrum. Bestaat uit diverse trainingsgebouwen en een kernreactor. Voert experimenten uit voo rhet maatschappelijke belang. Details...
 
24. SRON  Utrecht
Voluit SRON Netherlands Institute for Space Research. Richt zich opde ontwikkeling van satellietinstrumenten voor astrofysica en aarde-gerichte wetenschap. Heeft nauw banden met binnen- en buitenlandse overheden en projecten. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?