Home  >  Onderwijs  >  Wet. Onderzoek  >  Natuur / milieu
 
 

Wet. Onderzoek - Natuur / milieu


1. Alterra  Wageningen
Nederlandse onderzoekscentrum. Bestaat uit een aantal kenniscentra die onderzoek verrichten op het gebied van: Bodem, Water en Klimaat, Geo-informatie, Landschap en Ecosystemen. Maakt deel uit v/d Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Details...
 
2. CBS  Utrecht
Voluit Centraalbureau voor Schimmelcultures. Onderdeel v/d Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het onderzoek richt zich voornamelijk op taxonomie, classificatie en fylogenie van schimmels, gisten en bacteriën. Details...
 
3. Deltares  Delft
Internationaal toonaangevend instituut. Ontwikkelt kennis op het terrein van waterbeheer en bouwen in deltagebieden en past deze toe in opdracht van overheden, adviesbureaus en industrie. Details...
 
4. Hubrecht-Instituut  Uppsalalaan  8  *  3584 CT Utrecht
Nederlands onderzoeksinstituut v/d Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Verricht onderzoek op het gebied v/d ontwikkelingsbiologie in het algemeen en stamcellen in het bijzonder. Details...
 
5. Huizinga Instituut  Spuistraat  210  *  1012 VT Amsterdam
Nederlandse onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis. Stimuleert het cultuurhistorisch onderzoek in de breedste zin van het woord. Verzorgt alsmede de opleiding van promovendi. Details...
 
6. Huygens Instituut  Adresgegevens onbekend
Nederlands onderzoeksinstituut. Richt zich vooral op een wetenschappelijk publiek. heeft alsmede tot doel de belangstelling voor het Nederlandse literaire en intellectuele erfgoed levend te houden voor een breder publiek. Details...
 
7. Immerspher  Adresgegevens onbekend
Het ontstaan van de aarde. De Immersphertheorie is ontwikkeld ter verklaring rondom het ontstaan van de planeet aarde. Details...
 
8. IRAS  Utrecht
Voluit Institute for Risk Assessment Sciences. Nederlands onderzoeksinstituut waarin meerdere faculteiten met elkaar samenwerken. Deze zijn de faculteiten; diergeneeskunde, farmacie en biologie van de Universiteit Utrecht. Details...
 
9. KNIOZ  Adresgegevens onbekend
Voluit Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. Houdt zich bezig met onderzoek op het terrein van oceanografie, biologie, toxicologie, biochemie en geologie en beschikt onder meer over eigen onderzoeksschepen. Details...
 
10. KNMI  Adresgegevens onbekend
Voluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Nederlands instituut. Agentschap van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Richt zich op het gebied van weer, klimaat en seismologie. Werkt intensief samen met andere instituten en onderzoeks Details...
 
11. Louis Bolk Instituut  Adresgegevens onbekend
Nederlands onderzoeksinstituut voor de ontwikkeling van de biologische landbouw, voeding en gezondheidszorg. Streeft naar het verleggen v/d grenzen van de wetenschap. Doet hiernaast ook onderzoek naar biologisch dynamische landbouw en antroposofie. Details...
 
12. MARIN  Wageningen
Voluit Maritime Research Institute Netherlands. Heeft in Nederland de status van Groot Technologisch Instituut. Is één v/d grootste instituten ter wereld voor onderzoek naar hydrodynamica en maritieme technologie. Details...
 
13. NFI  Den Haag
Voluit Nederlands Forensisch Instituut. Beschikt over meer dan 40 vakgebieden werkt multidisciplinair. Onderzoekt pathologie, toxicologie, chemisch onderzoek, wapens en munitie, verkeer, milieu, digitale sporen tot onderzoek van verdovende middelen e Details...
 
14. NIOO  Yerseke (gemeente Reimerswaal)
Voluit Nederlands Instituut voor Ecologie. Richt zich op fundamenteel en strategisch onderzoek naar organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen. Is op drie plaatsen in Nederland gevestigd. Details...
 
15. PBL  Antonie van Leeuwenhoeklaan  9  *  3721 MA Bilthoven (gemeente De Bilt)
Voluit Planbureau voor de Leefomgeving. Resultaat van het samenvoegen van het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau. Verricht wetenschappelijke verkenningen, analyses, prognoses en beleidsevaluaties. Details...
 
16. Unesco -IHE  Westvest  7  *  2611 AX Delft
Voluit Unesco-IHE Institute for Water Education. Nederlands kennis- en opleidingcentrum. Richt zich op de overdracht van kennis en ervaring via postgraduaat onderwijs en training. De website is in het Engels. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?