Home  >  Onderwijs  >  Wet. Onderzoek  >  Alles
 
 

Wet. Onderzoek - Alles


1. Afrika-Studiecentrum  Leiden
Nederlandse wetenschappelijk onderzoeksinstituut en informatiecentrum. Houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van sociale wetenschappen en het verzamelen en verspreiden van kennis en informatie over Afrika. Details...
 
2. Alterra  Wageningen
Nederlandse onderzoekscentrum. Bestaat uit een aantal kenniscentra die onderzoek verrichten op het gebied van: Bodem, Water en Klimaat, Geo-informatie, Landschap en Ecosystemen. Maakt deel uit v/d Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Details...
 
3. AMOLF  Amsterdam
Voluit FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica. Er wordt hier onderzoek gedaan op het gebied van; o.a. computationele fysica, biofysica, fotonica, zachte gecondenseerde materie en femtoseconde-spectroscopie. Details...
 
4. ASCoR  Kloveniersburgwal  48  *  1012 CX Amsterdam
Voluit Amsterdam School of Communications Research. Nederlands onderzoeksinstituut. Afdeling Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. De website is in het Engels. Details...
 
5. BNL  Brookhaven
Voluit Brookhaven National Laboratory. Amerikaans laboratorium. Wordt beheerd door het Ministerie van Energie (v/d VS). Is gespecialiseerd in kernfysica en deeltjesfysica. Details...
 
6. Bol.com  Adresgegevens onbekend
Groot assortiment nieuwe en 2ehands (studie)boeken, woordenboeken en essays. Deze zijn vaak voorzien van trailer en/of review. Heeft een uitgebreide klantenservice en kan snel leveren. Details...
 
7. BPRC  Rijswijk
Voluit Biomedical Primate Research Centre. Nederlands primaten onderzoekscentrum. Doet biomedisch en pre-klinisch onderzoek naar ziektes die de menselijke gezondheid bedreigen. Details...
 
8. Cadarache  Adresgegevens onbekend
Frans onderzoekscentrum voor atoomenergie. Biedt ruimte aan CEA en is tevens bouwplaats van de experimentele kernfusiereactor ITER. Franstalige website. Details...
 
9. CBS  Utrecht
Voluit Centraalbureau voor Schimmelcultures. Onderdeel v/d Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het onderzoek richt zich voornamelijk op taxonomie, classificatie en fylogenie van schimmels, gisten en bacteriën. Details...
 
10. Centraal Planbureau  Van Stolkweg  14  *  2585 JR Den Haag
Onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Maakt economische prognoses en analyses. Heeft toegang tot vertrouwelijke beleidsinformatie. Details...
 
11. CERN  Geneve
Voluit l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire. Onderzoek wordt gedaan met deeltjesversnellers, waarmee men deeltjes met grote snelheid (bijna de lichtsnelheid) op elkaar laat botsen. Details...
 
12. CIb  Adresgegevens onbekend
Voluit Centrum Infectieziektebestrijding. Heeft als doel infectieziekten te signaleren, bestrijden en zo mogelijk te voorkomen door: het verkrijgen van inzicht, coördinatie infectieziektebestrijding en internationale samenwerking advisering, voorlich Details...
 
13. CICAM  Nijmegen
Voluit Centrum voor Internationaal Conflictanalyse & Management. Bestudeert de diverse aspecten v/d internationale betrekkingen en verzorgt onderwijs over vredes- en veiligheidsvraagstukken aan studenten v/d Radboud Universiteit. Details...
 
14. Clingendael  Den Haag
Voluit Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Nederlands kennisinstituut. Bestudeert de diverse aspecten van de internationale betrekkingen. Geeft het instituut les aan (aanstaande) diplomaten. Details...
 
15. Clinical Trial Center Maastr.  P. Debyelaan  25  *  6229 HX Maastricht
Het doel is het faciliteren van onderzoekers en onderzoeksteams bij de voorbereiding en uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Details...
 
16. CWI  Amsterdam
Voluit Centrum voor Wiskunde en Informatica. Nederlands onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Verbonden met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Details...
 
17. Deltares  Delft
Internationaal toonaangevend instituut. Ontwikkelt kennis op het terrein van waterbeheer en bouwen in deltagebieden en past deze toe in opdracht van overheden, adviesbureaus en industrie. Details...
 
18. DESY  Zeuthen
Voluit Deutsches Elektronen SYnchrotron. Duits laboratorium. Is gespecialiseerd in hoge-energiefysica. Beschikt over de deeltjesversnellers: DORIS III, PETRA II, HASYLAB, HERA en DESY. Details...
 
19. Didact  De stelle  25  *  4464 BP Goes
praktijk voor orthopedagogisch onderzoek en advies bij leerproblemen in het basisonderwijs. Details...
 
20. DOC  Amsterdam
Voluit Documentatie en OnderzoeksCentrum Volksverhaal. Nederlands kenniscentrum. Draagt zorg voor wetenschappelijk verantwoorde volksverhaalpublicaties en zorgt dat deze structureler en beter wordt gedocumenteerd en onderzocht. Details...
 
21. Dollezjalinstituut  Adresgegevens onbekend
Vertaald als Dollezjal-Onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut voor Energietechniek. Ook bekend onder de naam NIKIET. Russisch onderzoeks- en ontwikkelingscentra voor atoomtechnologie en atoomtechniek Details...
 
22. ECN  Petten (gemeente Schagen)
Voluit Energieonderzoek Centrum Nederland. Nederlandse onderzoekscentrum. Doet voornamelijk onderzoek naar energie. Heeft op verschillende van de onderzoeksterreinen wereldwijd een vooraanstaande positie. Details...
 
23. Energy Delta Institute / EDI  Adresgegevens onbekend
Nederlandse businessschool. Opgericht met als het hoofddoel wereldwijd organisaties te steunen in het genereren van kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen van een betrouwbare gasmarkt en een duurzame gasindustrie d.m.v. internationaal samenwerke Details...
 
24. ESRF  Grenoble
Voluit European Synchrotron Radiation Facility. Europese gemeenschappelijke onderzoeksfaciliteit. Heeft een wereldwijde reputatie op het gebied van onderzoek met synchrotronstraling. Beschikt over de krachtigste bron van synchrotronstraling van Europ Details...
 
25. EURICUR  Rotterdam
Voluit European Institute for Comparative Urban Research. Nederlands onderzoeksinstituut. Heeft als doel congressen te organiseren over thema's die voor steden van belang zijn. Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?