Home  >  Onderwijs  >  Wet. Onderzoek  >  Gezondheid
 
 

Wet. Onderzoek - Gezondheid


1. BPRC  Rijswijk
Voluit Biomedical Primate Research Centre. Nederlands primaten onderzoekscentrum. Doet biomedisch en pre-klinisch onderzoek naar ziektes die de menselijke gezondheid bedreigen. Details...
 
2. CBS  Utrecht
Voluit Centraalbureau voor Schimmelcultures. Onderdeel v/d Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het onderzoek richt zich voornamelijk op taxonomie, classificatie en fylogenie van schimmels, gisten en bacteriŽn. Details...
 
3. CIb  Adresgegevens onbekend
Voluit Centrum Infectieziektebestrijding. Heeft als doel infectieziekten te signaleren, bestrijden en zo mogelijk te voorkomen door: het verkrijgen van inzicht, coŲrdinatie infectieziektebestrijding en internationale samenwerking advisering, voorlich Details...
 
4. Clinical Trial Center Maastr.  P. Debyelaan  25  *  6229 HX Maastricht
Het doel is het faciliteren van onderzoekers en onderzoeksteams bij de voorbereiding en uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Details...
 
5. Hubrecht-Instituut  Uppsalalaan  8  *  3584 CT Utrecht
Nederlands onderzoeksinstituut v/d Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Verricht onderzoek op het gebied v/d ontwikkelingsbiologie in het algemeen en stamcellen in het bijzonder. Details...
 
6. Huizinga Instituut  Spuistraat  210  *  1012 VT Amsterdam
Nederlandse onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis. Stimuleert het cultuurhistorisch onderzoek in de breedste zin van het woord. Verzorgt alsmede de opleiding van promovendi. Details...
 
7. Huygens Instituut  Adresgegevens onbekend
Nederlands onderzoeksinstituut. Richt zich vooral op een wetenschappelijk publiek. heeft alsmede tot doel de belangstelling voor het Nederlandse literaire en intellectuele erfgoed levend te houden voor een breder publiek. Details...
 
8. IRAS  Utrecht
Voluit Institute for Risk Assessment Sciences. Nederlands onderzoeksinstituut waarin meerdere faculteiten met elkaar samenwerken. Deze zijn de faculteiten; diergeneeskunde, farmacie en biologie van de Universiteit Utrecht. Details...
 
9. Louis Bolk Instituut  Adresgegevens onbekend
Nederlands onderzoeksinstituut voor de ontwikkeling van de biologische landbouw, voeding en gezondheidszorg. Streeft naar het verleggen v/d grenzen van de wetenschap. Doet hiernaast ook onderzoek naar biologisch dynamische landbouw en antroposofie. Details...
 
10. NFI  Den Haag
Voluit Nederlands Forensisch Instituut. Beschikt over meer dan 40 vakgebieden werkt multidisciplinair. Onderzoekt pathologie, toxicologie, chemisch onderzoek, wapens en munitie, verkeer, milieu, digitale sporen tot onderzoek van verdovende middelen e Details...
 
11. NIHES  Adresgegevens onbekend
Voluit Netherlands Institute for Health Sciences. Onderzoekt en biedt (post-) initieel onderwijs aan (toekomstige) onderzoekers op het terrein van de epidemiologie, volksgezondheid, gezondheidszorg en medische informatica. Details...
 
12. RIVM  Adresgegevens onbekend
Voluit Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Nederlands instituut dat in opdracht van de overheid onderzoek doet op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur. Details...
 
13. Trimbos Instituut  Da Costakade  45  *  Rotterdam
Nederlands kennisinstituut. Gespecialiseerd in geestelijke gezondheids-, verslavings-, en maatschappelijke zorg. Heeft als doel kennis over geestelijke gezondheid te creŽren en deze toe te passen in beleid en praktijk. Details...
 
14. Unesco -IHE  Westvest  7  *  2611 AX Delft
Voluit Unesco-IHE Institute for Water Education. Nederlands kennis- en opleidingcentrum. Richt zich op de overdracht van kennis en ervaring via postgraduaat onderwijs en training. De website is in het Engels. Details...
 
15. ZonMw  Laan van Nieuw Oost IndiŽ  334  *  2593 CE Den Haag
Nederlands wetenschappelijke organisatie. Richt zich op gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Werkt naar eigen zeggen aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementati Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?