Home  >  Maatschappij  >  Vakbonden  >  Overig
 
 

Vakbonden - Overig


1. ABC  Europalaan  24  *  6199 AB Maastricht Aachen Airport (gemeente Beek)
Nederlandse vakbond voor werknemers in een Casino. Het belangrijkste doel is het opkomen voor en behartigen van de belangen van al haar leden. Komt op voor indiviuele en collectieve belangen. Details...
 
2. ABW  Valkenburgerweg  75  *  6419 AP Heerlen
Nederlandse algemene vakbond. In het hoofdbestuur zijn ook alle bondsgroepen vertegenwoordigd. Korte lijnen met de achterban is het motto van deze bond bij het uitstippelen van het beleid. Details...
 
3. AC-HOP  Adresgegevens onbekend
Nederlandse belangenorganisatie voor medewerkers in het Wetenschappelijk Onderwijs. Heeft geen politieke binding en staat los van een geloofsovertuiging. Details...
 
4. ACOM  Larikslaan  1  *  Leusden
Voluit Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen. Nederlandse militaire vakbond voor (gepensioneerde) militairen en leden v/d Nationale Reserve. Onderdeel van de CNV. Details...
 
5. AFMP  Adresgegevens onbekend
Voluit Algemene Federatie Militair Personeel. Nederlandse militaire vakbond. Is 1 van de grootste militaire vakbonden in Nederland. Onderdeel van de FNV. Details...
 
6. Alternatief voor Vakbond  Utrecht
Nederlandse vakorganisatie. Wil bij CAO-onderhandelingen alle betrokken werknemers laten stemmen om zodoende de machtspositie van de outsiders te versterken. Details...
 
7. Ango  Utrechtseweg 1  B  *  3811 NA Amersfoort
Nederlandse algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. Doel is om leden ondersteuning te geven bij: (zelf) ontplooiing, zelfstandig functioneren en het zijn van volwaardig burger in de Nederl Details...
 
8. AVS  Nieuwegracht  1  *  Utrecht
Voluit Algemene Vereniging Scholleiders. Nederlandse vak- en beroepsorganisatie voor schoolleiders en hun scholen. De missie is: goed onderwijs door goed management. Details...
 
9. BBK  Uiterwaardenstraat  209  *  1079 CN Amsterdam
Voluit Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars. Nederlandse organisatie. Streeft naar meer gemeentelijk kunstbezit en profileert zich als een vakbond voor kunstenaars. Details...
 
10. BBTV  Adresgegevens onbekend
Nederlandse militaire vakbond. Geeft een gratis maandblad uit dat XRcise heet. Het merendeel van haar leden bestaat uit soldaten en korporaals. Zet zich uitsluitend in voor BBT'ers. Details...
 
11. BBV  Bisonspoor 3005  a  *  3600 NB Maarssen
Vakbond en beroepsorganisatie voor staffunctionarissen en leidinggevenden bij banken en verzekeringmaatschappijen Details...
 
12. BNO  Danzigerkade  8a  *  1013 AP Amsterdam
Volui Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. Nederlandse vakbond / branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. Ze zetten zich in voor de zakelijke, maatschappelijke en culturele belangen van de leden. Details...
 
13. BVPP  Veursestraatweg  88/90  *  Leidschendam (gemeente Leidschendam-Voorburg)
Vakbond voor en door werknemers in de postsector. Nederlandse onafhankelijke vakorganisatie die geen binding heeft met politieke partijen, religieuze of andere levensbeschouwelijke organisaties. Details...
 
14. Christennetwerk GMV  Adresgegevens onbekend
Nederlandse christelijk organisatie. Houdt zich bezig met thema's rondom werk en inkomen.Ieder jaar worden vele tientallen bijeenkomsten voor kleine en grote ledengroepen georganiseerd. Details...
 
15. de Unie  Houten
Nederlandse vakbond. Van en voor werknemers die werkzaam (zijn geweest) in de industrie en dienstverlening. Laat zich leiden door de universele verklaring van de rechten van de mens. Details...
 
16. de Unie DSM SABIC  Poststraat  12  *  6135 KR Sittard (gemeente Sittard-Geleen)
Nederlandse vakbond. Is binnen DSM Limburg en SABIC Limburg vertegenwoordigd in diverse overlegorganen. Alle wetenswaardigheden betreffende de Unie-inbreng in deze organen worden op deze website gepubliceerd. Details...
 
17. DSM de Unie  Poststraat  12  *  6135 KR Sittard (gemeente Sittard-Geleen)
De Unie is via kaderleden vertegenwoordigd in de diverse Ondernemingsraden, de Groeps Ondernemingsraad en de Centrale Ondernemingsraad. De CAO onderhandelingen worden in de Commissie Extern Overleg DSM gevoerd. Details...
 
18. KIVI NIRA  Adresgegevens onbekend
Voluit Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA. Nederlandse beroepsvereniging. Ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Details...
 
19. KLV  Wageningen
Voluit Koninklijke Landbouwkundige Vereniging. Nederlandse vereniging voor Wageningse afgestudeerden ťn voor studenten en anderen die zich betrokken voelen bij Wageningen UR. Details...
 
20. KVMO  Wassenaarseweg  2b  *  2596 CH Den Haag
Voluit Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Een v/d oudste beroepsverenigingen van Nederland. Geschikt voor alle marineofficieren binnen de Nederlandse krijgsmacht. Details...
 
21. LAD  Janssoniuslaan  34-36  *  3528 AJ Utrecht
Voluit Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. Nederlandse artsen-werknemersorganisatie voor (a.s.) artsen in dienstverband: van werkzoekend basisarts tot rustend medicus, van verzekeringsarts tot hoogleraar chirurgie, van a(n)ios tot co-a Details...
 
22. Landelijke Belangen Vereniging  Strevelsweg  700/612  *  3083 AS Rotterdam
Onafhankelijke vakbond, die al bijna 40 jaar bestaat. Verleent dezelfde diensten als andere vakbonden. Het grote verschil zit vooral in de hoogte van het contributietarief en de gespecialiseerde individuele belangenbehartiging. Details...
 
23. LEVV  Bernadottelaan  11  *  3502 GC Utrecht
Voluit Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging. Nederlands onafhankelijk kenniscentrum dat zich richt op kwaliteitsverbetering van de zorg door de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden te versterken. Details...
 
24. MARVER / FNV  Adresgegevens onbekend
Militaire vakbond van de Nederlandse Marechausseevereniging. Onderdeel van de FNV. De website is ook in het Engels te bezoeken. Je kunt je inschrijven voor een nieuwsbrief. Details...
 
25. NCF NED  Adresgegevens onbekend
Voluit Nederlandse Categoriale vakvereniging der FinanciŽn. Nederlands grootste vakvereniging binnen FinanciŽn en de Belastingdienst. Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?