Home  >  Maatschappij  >  Vakbonden  >  MHP
 
 

Vakbonden - MHP


1. ABGP  Adresgegevens onbekend
Nederlandse vakbond. Behartigt de belangen van zo'n 15.000 werknemers/sters, bij verschillende werkgevers in de diverse sectoren, waaronder o.a. overheid, non-profit, gezondheidszorg, besloten vervoer, kinderdagverblijven en Horeca. Details...
 
2. ANPV  Adresgegevens onbekend
Algemene Nederlandse Politie Vereniging. Vakbond voor politiemensen met een breed pakket aan diensten. De belangrijkste aandachtsvelden zijn de collectieve en individuele belangenbehartiging. Details...
 
3. BBV  4100 AE Culemborg
Voluit Beroepsorganisatie Banken en Verzekeringen. Nederlandse vakbond. Richt zich als enige vakbond uitsluitend op de financ´ele dienstverlening Details...
 
4. CMHF  Ametisthorst  20  *  2592 HN Den Haag
Voluit Centrale van Middelbaar en Hogere Functionarissen. Nederlandse vakbond. Koepel van beroeps- en belangenverenigingen bij overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Details...
 
5. CMHF/VPP  Ametisthorst  20  *  2592 HN Den Haag
Voluit Vereniging Professionals for Professionals. Nederlandse vakbond voor hoger opgeleide professionals. Stelt zich ten doel het behartigen van collectieve en individuele belangen van haar leden. Details...
 
6. De Unie  Multatulilaan  12  *  4101 AK Culemborg
Eigentijdse, onafhankelijke vakbond, waarbij persoonlijke ondersteuning en persoonlijke relevantie vooorp staan en die kiest voor maatwerk. De organisatie telt ruim 70.000. Details...
 
7. KNVRO  Adresgegevens onbekend
Voluit Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren. Bedoeld voor alle (aspirant-) reserve officieren v/d Nederlandse krijgsmacht (Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee. Ex-dienstplichtig, ex-BOT'er, BBT'er of het Korps Nationale Details...
 
8. KVMO  Wassenaarseweg  2b  *  2596 CH Den Haag
Voluit Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Streeft de 3 doelstellingen na: goede relatie met de Nederlandse samenleving instandhouding van een voor haar taak berekende zeemacht en goede collectieve en individuele belangenbehartiging. Details...
 
9. Nu 91  Bernadottelaan  11  *  3527 GA Utrecht
Nederlandse vakbond. Maakt zich sterk voor de professionalisering en zelfstandigheid. Behartigt de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden. Heeft een landelijk bureau en vier districtsbureaus. Details...
 
10. PROPROF  Noord Brabantlaan  66  *  5652 LE Eindhoven
Nederlandse vakbond. Ontstaan op initiatief van spelers die aangesloten zijn bij grote erkende agentscahppen en vakbond De Unie. Behartigt belangen voor spelers in het betaald voetbal. Geeft hulp bij CAO kwesties, ARBO-beleid en medezeggenschapszaken Details...
 
11. Vakcentrale MHP  Adresgegevens onbekend
Voluit Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel. Behartigt de belangen van het middelbaar en hoger personeel. Heeft bijzondere aandacht voor specifieke beroeps-, inkomens-, en functiegroepen. Details...
 
12. VCPS  Ametisthorst  20  *  2592 HN Den Haag
Voluit onafhankelijke Vakorganisatie van werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector. Komt op voor individuele en collectieve belangen. Details...
 
13. VNC  Stationsplein   406  *  Schiphol Oost (gemeente Haarlemmermeer)
Nederlandse vakbond. Behartigt als categorale en politiek onafhankelijke vakbond al meer dan 60 jaar exclusief de belangen van alleen cabinepersoneel. Is als enige vakbond voor cabine ook 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Details...
 
14. VNV  Dellaertlaan  61  *  1171 KZ Badhoevedorp (gemeente Haarlemmermeer)
Voluit Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Heeft als doel; het bevorderen v/d veiligheid in de burgerluchtvaart, behartigen v/d belangen v/d leden i.v.m. het beroep en het verhogen v/d professionaliteit van verkeersvliegers. Details...
 
15. VWMC  Stadhuisplein 344  A  *  5038 TH Tilburg
Nederlandse onafhankelijke vakbond voor rijdend personeel. Naast groepsbelangen staat de bond ook individuele leden met raad en daad bij. Een scholingsprogramma voor kaderleden vergroot de professionaliteit Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ę
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?