Home  >  Maatschappij  >  Vakbonden  >  Alles
 
 

Vakbonden - Alles


26. ANBO  5042 RX Tilburg
Nederlandse vereniging. Behartigt de belangen van alle vijftigplussers in Nederland. Op lokaal niveau organiseren de afdelingen diverse sociaal-culturele activiteiten. Biedt leden een pakket aan met diverse kortingen en voordelen. Details...
 
27. Ango  Utrechtseweg 1  B  *  3811 NA Amersfoort
Nederlandse algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. Doel is om leden ondersteuning te geven bij: (zelf) ontplooiing, zelfstandig functioneren en het zijn van volwaardig burger in de Nederl Details...
 
28. ANPV  Adresgegevens onbekend
Algemene Nederlandse Politie Vereniging. Vakbond voor politiemensen met een breed pakket aan diensten. De belangrijkste aandachtsvelden zijn de collectieve en individuele belangenbehartiging. Details...
 
29. AOB FNV  Jaarbeursplein  22  *  3521 AP Utrecht
Voluit Algemene Onderwijsbond. Hoofdkantoor van deze Nederlandse vakbond die aangesloten is bij de FNV. De grootste onderwijsbond in alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot en met hoger onderwijs. Details...
 
30. Artiesten Belangen Centrum  Sportlaan  7  *  5242 CN Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch)
Nederlandse vakbond. Probeert een ontmoetingspunt voor artiesten te zijn waar knelpunten uit het werkveld worden gesignaleerd. Biedt ondersteuning en advies aan haar leden, behandeld klachten en kan bemiddelen in conflictsituaties. Details...
 
31. ASVA  Nieuwe Achtergracht  170  *  1018 WV Amsterdam
Voluit Algemene Studenten Vereniging Amsterdam. Nederlandse studentenvereniging. Vindt dat studenten het maximale uit hun Amsterdamse studententijd moeten halen. Details...
 
32. AVRM  Hervenplein  1  *  5232 JE 's-Hertogenbosch
Voluit Algemene Vereniging Reserve Militairen. All-ranks vereniging voor actieve reservisten die behoren tot één van de Nederlandse Krijgsmachtdelen. Kent 2 categorieën actieve reservisten; de Reservist Militaire Taken en de Reservist Specifieke Des Details...
 
33. AVS  Nieuwegracht  1  *  Utrecht
Voluit Algemene Vereniging Scholleiders. Nederlandse vak- en beroepsorganisatie voor schoolleiders en hun scholen. De missie is: goed onderwijs door goed management. Details...
 
34. AVV - Alternatief Voor Vakbond  Willemsstraat 109  e  *  1015 HZ Amsterdam
Als je jonger bent dan 55 betaal je voor de mensen ouder dan 55 om eerder met pensioen te gaan. Het AVV zal strijden voor het terugdraaien van de ‘reparaties’ van de sociale partners in het prepensioen. Lees de website en wordt lid voor 10 euro p. jr Details...
 
35. BBK  Uiterwaardenstraat  209  *  1079 CN Amsterdam
Voluit Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars. Nederlandse organisatie. Streeft naar meer gemeentelijk kunstbezit en profileert zich als een vakbond voor kunstenaars. Details...
 
36. BBTV  Adresgegevens onbekend
Nederlandse militaire vakbond. Geeft een gratis maandblad uit dat XRcise heet. Het merendeel van haar leden bestaat uit soldaten en korporaals. Zet zich uitsluitend in voor BBT'ers. Details...
 
37. BBV  Bisonspoor 3005  a  *  3600 NB Maarssen
Vakbond en beroepsorganisatie voor staffunctionarissen en leidinggevenden bij banken en verzekeringmaatschappijen Details...
 
38. BNO  Danzigerkade  8a  *  1013 AP Amsterdam
Volui Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. Nederlandse vakbond / branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. Ze zetten zich in voor de zakelijke, maatschappelijke en culturele belangen van de leden. Details...
 
39. BVPP  Veursestraatweg  88/90  *  Leidschendam (gemeente Leidschendam-Voorburg)
Vakbond voor en door werknemers in de postsector. Nederlandse onafhankelijke vakorganisatie die geen binding heeft met politieke partijen, religieuze of andere levensbeschouwelijke organisaties. Details...
 
40. Christennetwerk GMV  Adresgegevens onbekend
Nederlandse christelijk organisatie. Houdt zich bezig met thema's rondom werk en inkomen.Ieder jaar worden vele tientallen bijeenkomsten voor kleine en grote ledengroepen georganiseerd. Details...
 
41. CLAT Nederland  Westerdijk  74  *  3513 EW Utrecht
Nederlandse vereniging. Steunt vakbonden, boerenorganisaties, coöperaties, buurtcomite's en gepensioneerden in Latijns-Amerika. Doet dat door: politiek lobby, publieke actie, kleine projecten en informatie. Details...
 
42. CMHF  Ametisthorst  20  *  2592 HN Den Haag
Voluit Centrale van Middelbaar en Hogere Functionarissen. Nederlandse vakbond. Koepel van beroeps- en belangenverenigingen bij overheid, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Details...
 
43. CMHF/VPP  Ametisthorst  20  *  2592 HN Den Haag
Voluit Vereniging Professionals for Professionals. Nederlandse vakbond voor hoger opgeleide professionals. Stelt zich ten doel het behartigen van collectieve en individuele belangen van haar leden. Details...
 
44. CNV  Adresgegevens onbekend
Voluit Christelijk Nationaal Vakverbond. Nederlandse werknemersorganisatie die over een christelijke grondslag beschikt. Het algemeen bestuur bestaat behalve uit vier dagelijks bestuursleden uit elf voorzitters van aangesloten bonden. Details...
 
45. CNV BKM  H. de Keijserstraat  67  *  3583 TH Utrecht
Voluit Christelijke Nederlandse Vakbond Bond voor Kerkelijk Medewerkers. Bedoeld voor medewerkers in kerkelijke en daaraan verwante arbeid. Details...
 
46. CNV Dienstenbond  Polarisavenue  175  *  2132 JJ Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer)
Nederlandse vakorganisatie. Heeft als taak de belangen van primair de leden en secundair de (gewezen) werknemers in het algemeen te behartigen. Vindt inspiratie in het christelijk sociaal denken. Details...
 
47. CNV Intrnationaal  Tiberdreef  4  *  3561 GG Utrecht
Nederlandse internationale vakbond. Bestrijd armoede door wereldwijd vakbonden en andere organisaties te versterken die zich door sociale dialoog inzetten voor de naleving van arbeidsrechten. Details...
 
48. CNV Jongeren  Tiberdreef  4  *  3561 GG Utrecht
Nederlandse vakbond .Speciaal opgericht voor jongeren met een bijbaan, vakantiebaan, een studie of die zoeken naar een eerste echte baan. Beantwoordt alle vragen over werk en inkomen. Details...
 
49. CNV Kunstenbond  Robert Kochplaats  342  *  3068 JD Rotterdam
Nederlandse christelijke vakbond. Zet zich in voor haar leden: artiesten, auteurs, kunstenaars, koren en iedereen die zich bezig houdt met kunst en cultuur. De leden van de bond worden in verschillende vakgroepen ingedeeld. Details...
 
50. CNV Onderwijs  Tiberdreef  4  *  3561GG Utrecht
Nederlandse vakbond. Vertegenwoordigt personeel uit het onderwijs. Hiermee bedoelen ze onderwijzend personeel van het basis-, middelbaar-, speciaal-, beroeps- en hoger onderwijs en het onderwijs ondersteunend personeel. Details...
 
Vorige pagina  Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?