Home  >  Maatschappij  >  Vakbonden  >  Bouw
 
 

Vakbonden - Bouw


1. CNV Vakmensen  Ovenbouwershoek  9  *  7328 JH Apeldoorn
Nederlandse vakbond. Bestemd voor mensen die werken in de hout- en bouwsectoren. Levert uitgebreide diensten aan de leden en sluit 17 CAO's af met werkgevers. Details...
 
2. de Unie DSM SABIC  Poststraat  12  *  6135 KR Sittard (gemeente Sittard-Geleen)
Nederlandse vakbond. Is binnen DSM Limburg en SABIC Limburg vertegenwoordigd in diverse overlegorganen. Alle wetenswaardigheden betreffende de Unie-inbreng in deze organen worden op deze website gepubliceerd. Details...
 
3. DSM de Unie  Poststraat  12  *  6135 KR Sittard (gemeente Sittard-Geleen)
De Unie is via kaderleden vertegenwoordigd in de diverse Ondernemingsraden, de Groeps Ondernemingsraad en de Centrale Ondernemingsraad. De CAO onderhandelingen worden in de Commissie Extern Overleg DSM gevoerd. Details...
 
4. DSM Limburg  Adresgegevens onbekend
Nederlandse vakbond. Homepage v/d bedrijfsafdeling van FNV Bondgenoten bij DSM Limburg. Behartigt de belangen v/d leden van FNV bij DSM. Je kunt je abonneren op een nieuwsbrief. Details...
 
5. FNV Bouw  Houttuinlaan  3  *  3447 GM Woerden
Nederlandse vakbond voor werknemers in de bouw en railinfra, woondiensten, afbouw en onderhoud en de sector meubel en houtindustrie. Hieronder vallen de sectoren: FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten. Details...
 
6. FNV Bouw  Leonard Springerlaan  23  *  Groningen
Regiokantoor van deze Nederlandse vakbond. Bedoeld voor werknemers in de bouw, railinfra, woondiensten, afbouw, onderhoud en de meubel- en houtindustrie. Hieronder vallen: FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FN Woondiensten Details...
 
7. FNV Bouw  Pegasusweg  200  *  3067 KX Rotterdam
Regiokantoor van deze Nederlandse vakbond. Bedoeld voor werknemers in de bouw, railinfra, woondiensten, afbouw, onderhoud en de meubel- en houtindustrie. Hieronder vallen: FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FN Woondiensten Details...
 
8. FNV Waterbouw  Houttuinlaan  3  *  3447 GM Woerden
Nederlande vakbond. Ontstaan uit een fusie van de Federatie van Werknemers in de Zeevaart en FNV Bouw (Baggeraars). Heeft als doelstelling simpel maar effectief te organiseren. Details...
 
9. KLV  Wageningen
Voluit Koninklijke Landbouwkundige Vereniging. Nederlandse vereniging voor Wageningse afgestudeerden én voor studenten en anderen die zich betrokken voelen bij Wageningen UR. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?