Home  >  Nieuws & media  >  Tijdschriften  >  Wetenschap
 
 

Tijdschriften - Wetenschap


1. Bright  Adresgegevens onbekend
Lifestylemagazine. Dit innovbatieve magazine richt zich vooral op de toekomst. Je leest hier over allerlei nieuwe plannen en ontwerpen. Naast een frisse website is er ook Bright TV. Details...
 
2. De Blauwe Wimpel  Adresgegevens onbekend
Richt zich op de scheepvaart & scheepsbouw in Nederland & België. Het blad verschijnt maandelijks & brengt populair-wetenschappelijke verhalen over moderne & historische aspecten v/d maritieme wereld. De nadruk ligt op de koopvaardij. Details...
 
3. De Economist  Adresgegevens onbekend
Wetenschappelijk tijdschrift Details...
 
4. De Nederlandsche Leeuw  Adresgegevens onbekend
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. De genealogische, heraldische en cultuurhistorische artikelen zijn gebaseerd op diepgaand en gedegen onderzoek. Details...
 
5. De Negentiende Eeuw  Adresgegevens onbekend
Documentatieblad van de Werkgroep De Negentiende Eeuw. Ieder jaar verschijnen twee themanummers: één nummer met bijdragen van het jaarlijkse congres v/d Werkgroep en één nummer met een door de redactie uitgezocht thema. Details...
 
6. De Zeventiende Eeuw  Adresgegevens onbekend
Voluit De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Wordt uitgegeven door de Werkgroep Zeventiende Eeuw. Verschijnt twee maal per jaar. Heeft een gereduceerd tarief voor studenten. Details...
 
7. Engelsebladen.nl  Adresgegevens onbekend
Verkoopt internationale abonnementen op tijdschriften, kranten en journals (uit circa 125 landen). Keuze uit meer dan 260.000 publicaties en levering aan particulieren, bedrijven en overheid wereldwijd. Ook losse verkoop en cadeaumogelijkheden. Details...
 
8. Eos  Adresgegevens onbekend
Maandblad over actuele wetenschap en technologie. Je kunt je hier inschrijven voor de nieuwsbrief en rondkijken in het archief. Hiernaast bied de website aanbelingen aan van boeken, events en artikelen. Details...
 
9. Facta  Adresgegevens onbekend
Sociaal-wetenschappelijk magazine. Informeert op een journalistieke manier over de ontwikkelingen in de sociale wetenschappen in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten. Details...
 
10. Historisch Tijdschrift Groniek  Groningen
Populair-wetenschappelijk historisch tijdschrift. De redactie bestaat uit studenten van de faculteit Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Het blad komt vier keer per jaar uit en geniet landelijke bekendheid. Details...
 
11. Holland  Adresgegevens onbekend
Nederlands historisch tijdschrift ontwikkeld voor alle belangstellenden, zowel de wetenschappers als de inwoners met belangstelling v/d historische achtergrond van hun dagelijkse leefomgeving. Details...
 
12. Kijk  Adresgegevens onbekend
Informatief populair wetenschappelijk magazine. Biedt wetenschappelijke feitjes en achtergronden op een begrijpelijke manier. Is vrijwel in iedere kiosk en supermarkt te koop. Details...
 
13. Lampas  Adresgegevens onbekend
Tijdschrift voor Nederlandse classici. Ontwikkeld voor iedereen die zich beroepshalve met de klassieke oudheid bezighoudt. Probeert een brug te slaan tussen de theoretische en practische onderdelen van dit vakgebied. Details...
 
14. Militaire Spectator  Adresgegevens onbekend
Maandelijks verschijnend krijgswetenschappelijk tijdschrift gericht op officieren van de krijgsmacht. Is het oudste nog steeds verschijnende tijdschrijft van Nederland. Details...
 
15. Nat Geo Junior  Adresgegevens onbekend
Het bekende National Geographic blad voor jongeren. Het magazine is ontwikkeld voor kinderen in groep 7 & 8. Naast informatieve feiten ook strips, moppen en quizzes. Er is ook een digitale versie met landeninformatie. Details...
 
16. New Scientist  Adresgegevens onbekend
Wetenschappelijk tijdschrift dat wekelijks verschijnt. Het blad is voornamelijk bedoeld voor een wetenschappelijk geschoold publiek. Hiernaast bevat het ook advertenties voor banen in de wetenschap. Details...
 
17. Pro Memorie  Adresgegevens onbekend
Voluit Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden. Bevat artikelen over de rechtsgeschiedenis v/d oude Nederlanden en de voormalige koloniën, recensies en aankondigingen. Details...
 
18. Pythagoras  Postbus  41  *  7940 AA Meppel
Wiskunde-tijdschrift. Het blad richt zich voornamlijk op jongeren en wordt uitgebracht door het Koninklijk Wiskundig Genootschap. Per schooljaar komen 6 edities uit. Details...
 
19. Queeste  Adresgegevens onbekend
Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. Is een internationaal en meertalig magazine op het gebied van de middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden (tot 1600). Lezers kunnen eigen producten inzenden. Details...
 
20. Quest Nederland  Adresgegevens onbekend
Informatief Tijdschrift. Verschijnt maandelijks en heeft hiernaast diverse specials. Het blad probeert vragen te beantwoorden en geeft de lezer de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de inhoud. Details...
 
21. Res Publica  Adresgegevens onbekend
Nederlandstalig politiek-wetenschappelijk magazine. Geldt als het belangrijke politiek-wetenschappelijk tijdschrift in België. Het blad wortd uitgegeven door het Politologisch Instituut. Details...
 
22. Scientific American  Adresgegevens onbekend
Populair-wetenschappelijke tijdschrift. Staat bekend als een van de meest toonaangevende en gerespecteerde bladen op dit gebied. Richt zich op de gemiddeld tot hoger opgeleide lezer. Details...
 
23. Stadsgeschiedenis  Adresgegevens onbekend
Nederlands-Vlaamse tijdschrift over geschiedenis. Biedt een breed forum voor interdisciplinaire wetenschappelijke discussies over steden en stedelijkheid. verschijnt twee maal per jaar. Details...
 
24. TNTL  Adresgegevens onbekend
Voluit Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Bevat artikelen uit de rubrieken; taalkunde inclusief de lexicografie, letterkunde -Middeleeuwen, - zestiende-zeventiende eeuw, -achttiende-negentiende eeuw en - de twintigste eeuw. Details...
 
25. Transparant  Adresgegevens onbekend
Kwartaaltijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici. Elk nummer van het blad heeft een ander thema. Het laatste nummer van elke jaargang is gewijd aan het examenonderwerp geschiedenis voor het voortgezet onderwijs. Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?