Home  >  Onderwijs  >  Studentenverenigingen  >  Samenwerking
 
 

Studentenverenigingen - Samenwerking


1. AEGEE  Adresgegevens onbekend
Europese studentenvereniging. Voluit Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe. Heeft als doel het bevorderen van de integratie van studenten overal in Europa. De website is in het Engels te bekijken. Details...
 
2. Aller Heiligen Convent  Adresgegevens onbekend
Nederlands studentenverbond. Bestaat hoofdzakelijk uit oorspronkelijk katholieke studentenverenigingen. Organiseren jaarlijks gezamenlijke activiteiten. Details...
 
3. Argus  Nijmegen
Nijmeegse Disputen Federatie Argus, overkoepelend orgaan voor dames- en herendisputen. De federatie telt op dit moment 10 disputen. Details...
 
4. ASV  Adresgegevens onbekend
Voluit Algemene Senaten Vergadering. Nederlandse vergadering van het Collegium en de Senaten v/d elkaar op voet van gelijkheid erkennende studentencorpora. Is de oudste en het grootste Nederlandse overkoepelende studentenverbond. Details...
 
5. C.S.F.R.  Adresgegevens onbekend
Voluit Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. Nederlandse gereformeerde studentenvereniging. Onderscheidt zich van andere christelijke studentenverenigingen in door een nadruk op het studiekarakter Details...
 
6. F.U.B  Adresgegevens onbekend
Voluit Federatie van Unitates en Bonden . Nederlandse federatie van studentenverenigingen. Opgericht met als doel tegenwicht te bieden tegen de confessionele verenigingen en de studentencorpora. Details...
 
7. HBOLOOG  Adresgegevens onbekend
Voluit HBO Landelijk Overkoepelend Overleg orGaan. Nederlands landelijke overkoepelende orgaan van Gereformeerde HBO-Verenigingen. Heeft als doel de aangesloten studentenverenigingen waar mogelijk te ondersteunen in het bereiken van hun doelstellinge Details...
 
8. IFES-Nederland  Adresgegevens onbekend
Nederlandse afdeling van de International Fellowship of Evangelical Students. Bundeling van ongeveer 40 christelijke studentenverenigingen in Nederland. Organiseert jaarlijks meerdere vaste activiteiten, waaronder enkele conferenties. Details...
 
9. LCGS  Adresgegevens onbekend
Landelijk Contact Gereformeerde Studentenverenigingen. Nederlands samenwerkingsverband van studentenverenigingen die van oorsprong enkel toegankelijk waren voor leden v/d Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Details...
 
10. LKvV  Adresgegevens onbekend
Voluit Landelijke Kamer van Verenigingen. Nederlandse landelijke koepelorganisatie van studentengezelligheidsverenigingen. Er zijn 47 studentenverenigingen aangesloten waarmee de organisatie ca 40.000 studenten vertenwoordigt. Details...
 
11. TNS Erkin  Utrecht
Turks Nederlandse Studentenassociatie Erkin. Landelijke vereniging voor en door Turks Nederlandse studenten om participatie en het functioneren van Turkse studenten in de Nederlandse samenleving te bevorderen en promoten. Details...
 
12. V.C.S. Ichthus  Adresgegevens onbekend
Voluit Verenigde Christen Studenten Ichthus. Nederlands landelijk samenwerkingsverband van christelijke studentenverenigingen voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?