Home  >  Onderwijs  >  Studentenverenigingen  >  Gelderland
 
 

Studentenverenigingen - Gelderland


1. AEGEE  Nijmegen
Europese studentenvereniging. Voluit Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe. Heeft als doel het bevorderen van de integratie van studenten overal in Europa. De website is in het Engels te bekijken. Details...
 
2. Apeliotes  Postbus  1268  *  6501 BG Nijmegen
Voluit Nijmeegse Studenten Hockeyclub (NSHC) Apeliotes. Thuisbasis voor alle studenten die sportiviteit en gezelligheid willen combineren. Naast hockeyers kunnen ook (aankomende) sportende studenten lid worden. Details...
 
3. Arboricultura  Ommershofselaan  14  *  6881 RT Velp (gemeente Rheden)
Velp/Arnhem. Ondanks wat de anderen zeggen dé vereniging van HS Larenstein. Details...
 
4. Argus  Nijmegen
Nijmeegse Disputen Federatie Argus, overkoepelend orgaan voor dames- en herendisputen. De federatie telt op dit moment 10 disputen. Details...
 
5. Betula pubescens  Adresgegevens onbekend
De studentenvereniging voor christelijke studenten die in Arnhem of omgeving studeren (Nijmegen, Ede, Velp etc.). Details...
 
6. Carolus Magnus  Nijmegen
Nederlandse studentenvereniging. Details...
 
7. CREAS  Varkensstraat  46  *  6811 GN Arnhem
Algemene studentenvereniging die haar leden de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het verenigingsleven wil bieden. Organiseert jaarlijks een tal van activiteiten waaraan studenten deel kunnen nemen om even aan de studiestress te ontsnappen. Details...
 
8. CSFV Nijmegen  Nijmegen
Studentenvereniging op gereformeerde grondslag die onderdeel uitmaakt van de C.S.F.R. Naast vormende activiteiten ook een aanzienlijk deel gezelligheid. Details...
 
9. Huisdispuut Omnivagus  Adresgegevens onbekend
HD Omnivagus 1971 Details...
 
10. Ichthus Arnhem  Coehoornstraat  60  *  Arnhem
Christelijke vereniging voor hbo-studenten die waarde hechten aan samen bidden en maaltijden nuttigen. De activiteiten zijn open en informeel voor alle gezindten. Vaak te vinden in steden waar geen universiteit is. Details...
 
11. Ichthus Ede  6710 BB Ede
Christelijke vereniging voor hbo-studenten die waarde hechten aan samen bidden en maaltijden nuttigen. De activiteiten zijn open en informeel voor alle gezindten. Vaak te vinden in steden waar geen universiteit is. Details...
 
12. Ichtus  Nijmegen
Samenwerkingsverband van Nederlandse christelijke studentenverenigingen voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, verspreid over heel Nederland. Kenmerkt zich door haar open, informele en interkerkelijke karakter Details...
 
13. Ichtus  6700 AE Wageningen
Een christelijke studentenvereniging voor universitaire en hbo-studenten. De leden hebben verschillende kerkelijke achtergronden. Er wordt onder andere met elkaar gegeten, gefeest en gebeden. Details...
 
14. Karpe Noktem  Nijmegen
Alternatieve studentenvereniging die het verenigingsblad Akta Nokturna uitgeeft. Heeft een jaarlijks wisselend bestuur wat door de Algemene Leden Vergadering wordt goed gekeurd. Details...
 
15. Navigator  Ede
Christelijke studentenvereniging die als missie heeft om het christelijke geloof te verspreiden. Bijeenkomsten hebben vaak een open karakter en zijn ook toegankelijk voor niet-leden en niet-gelovigen. Details...
 
16. Navigator  Wageningen
Christelijke studentenvereniging die als missie heeft om het christelijke geloof te verspreiden. Bijeenkomsten hebben vaak een open karakter en zijn ook toegankelijk voor niet-leden en niet-gelovigen. Details...
 
17. Navigators  Van Schaeck Mathonsingel  10  *  6512 AP Nijmegen
Christelijke studentenvereniging met ongeveer 150 leden. Gaat voor diepgang en gezelligheid in de studententijd. Bijeenkomsten hebben vaak een open karakter en zijn ook toegankelijk voor niet-leden en niet-gelovigen. Details...
 
18. Quercus  Arnhem
Vereniging opgericht voor en door studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon opleidingen MBCS, locatie Velp. Lid van het Nationaal Agrarisch Verenigingen Overleg. Details...
 
19. Sint Fransiscus Xaverius  Wageningen
Katholieke studentenvereniging met actieve leden heeft. De katholieke grondslag is echter naar de achtergrond verdwenen. Beschikt over meer dan 14 verenigingshuizen in de binnenstad. Details...
 
20. SSR Wageningen  Wageningen
Studentenvereniging met 7 disputen en vele jaarclubs die deel uitmaakt van Contractus en de Federatie van Unitates en Bonden. Details...
 
21. Thesaurum Quaeritans  Nijmegen
Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen Thesaurum Quaeritins. 1e Gereformeerde vereniging die zich openstelt voor niet-gereformeerd-vrijgemaakte studenten. Details...
 
22. Vereniging Oud Franciscanen  Wageningen
Organisatie bij uitstek die zorgt voor het duurzaam in stand houden van de banden tussen de oud-leden van de KSV Sint Franciscus Xaverius onderling en met de leden van het huidige KSV Sint Francis Xaverius. Details...
 
23. Widukind  Adresgegevens onbekend
Herendispuut. Oudste dispuut van Nijmeegse disputenfederatie Argus. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?