Home  >  Mens  >  Streektalen-dialecten  >  Zuid-Hollands
 
 

Streektalen-dialecten - Zuid-Hollands


1. Amsterdams  Adresgegevens onbekend
Wikipedia pagina over het Amsterdams dialect. Door massale migratie is het nu ook de volkstaal van Almere en Lelystad. Er zijn mensen die het dialect graag afleren, omdat het hen mogelijk hindert in hun carrière. Details...
 
2. Haagse Harry  Den Haag
In korte tijd is Haagse Harry uitgegroeid tot de bekendste persoonlijkheid van den Haag. Details...
 
3. Historie Sliedrecht  Sliedrecht
Het Sliedrechts woordenboek dat samengesteld is door de werkgroep Dialect. Details...
 
4. Hoeksche Waards  Adresgegevens onbekend
Wikipediapagina over het Hoeksche Waards dialect. In 2006 is een groot Hoeksche Waards woordenboek uitgekomen. Details...
 
5. Ik Lul Haags  Adresgegevens onbekend
Humoristische Haagse website met het doel het gebruik en verbreding van het Haags als taal én als levenswijsheid. Details...
 
6. Leids  Adresgegevens onbekend
Wikipediapagina over het Leids dialect. Het Leids vertoonde vroeger opvallend veel diversiteit voor een stadsdialect. Details...
 
7. Mijn woordeboek Haags  Adresgegevens onbekend
Stukje Haags en enkele woorden en gezegden. Details...
 
8. Plat Haags  Den Haag
Website over en in de Haagse taal, met de mogelijkheid om teksten en website naar het plat Haags te vertalen. Details...
 
9. Schevenings  Adresgegevens onbekend
Wikipediapagina over het Schevenings dialect. Tussen het Schevenings en het Katwijks en Noordwijks bestaan zeer grote overeenkomsten. Details...
 
10. van Oostendorp  Adresgegevens onbekend
Hierin laten ze de bedenker van Haagse Harry aan het woord. Details...
 
11. Wiki Ambachts  Adresgegevens onbekend
Ambachts dialect. Wikipedia.Tegenwoordig is het Ambachts het conservatiefst onder de Oost-IJsselmondse dialecten. Details...
 
12. Wiki Haags  Adresgegevens onbekend
Haags dialect. Wikipedia. Verschilt aanzienlijk meer dan het Rotterdams of het Leids door een paar specifieke klanken. Details...
 
13. Wiki Haarlems  Adresgegevens onbekend
Haarlems dialect. Wikipedia. Stadsdialect dat in Haarlem gesproken wordt, met name door de lagere bevolkingsklasse. Details...
 
14. Wiki IJsselmonds  Adresgegevens onbekend
IJsselmonds dialect. Wikipedia. Verzamelnaam voor een aantal dialecten die op het voormalig eiland IJsselmonde. Details...
 
15. Wiki Rekarreks  Adresgegevens onbekend
Rekarreks of Ridderkerks dialect. Wikipedia. Het klassieke dialect is sterk afwijkend van het Nederlands. Details...
 
16. Wiki Rotterdams  Adresgegevens onbekend
Over het Rotterdams dialect.Wikipedia. In grammaticaal opzicht wijkt het Rotterdams slechts in bescheiden mate af van het Standaardnederlands. Details...
 
17. Wiki Strand-Hollands  Adresgegevens onbekend
Strand-Hollands dialect. Wikipedia. Ze onderscheiden zich sterk van wat er verder landinwaarts gesproken wordt. Details...
 
18. Wiki Zuid-Hollands  Adresgegevens onbekend
Zuid-Hollands dialect. Wikipedia.Hebben veruit de grootste bijdrage hebben geleverd aan het Standaardnederlands. Details...
 
19. Wiki Zwindrechts  Adresgegevens onbekend
Zwindrechts dialect. Wikipedia.Het oude Zwindrechts had een lichte Dordtse inslag in de klankleer. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?