Home  >  Sport  >  Schaatsen  >  Toertochten
 
 

Schaatsen - Toertochten


1. Evenementenvandaag.nl  Adresgegevens onbekend
De agenda voor schaatsen op natuurijs. Zoals dorpentochten, schaatstochten, schaatstourtochten op natuurijs. Ijsclubs kunnen hier op het laatste moment hun schaatstocht op natuurijs aanmelden. Details...
 
2. Friesche IJsbond  Adresgegevens onbekend
Een overkoepelende organisatie voor schaatsverenigingen in de provincie. Het doel van deze bond is het bevorderen van de recreatie op de schaats. Het laten aanleggen en onderhouden van ijswegen. De belangen van het schaatstoerisme in het algemeen Details...
 
3. IJswegcentrale Smallingerland  Smallingerland
Het werkgebied van de ijscentrale beslaat de gemeente Smallingerland. Er zijn volop mogelijkheden voor de recreatieve schaatser. De site heeft informatie over toertochten en de ijstoestand. Details...
 
4. IJswegcentrale Weststellingwer  Weststellingwerf
De oudste ijswegencentrale van de provincie. Zodra de IJswegencentrale zwakke plaatsen en wakken in het ijs heeft gemarkeerd en het ijs is "vrijgegeven", kan in veel dorpen in de gemeente worden gestart voor een tocht. Informatie over tochten en het Details...
 
5. IJswegencentrale Bolsward  De Domp  8  *  8701 LC Bolsward (gemeente Súdwest-Fryslân)
1 van de 22 ijswegencentrales die gezamenlijk de Friesche ijsbond vormen. Een groot aantal vaarten en sloten, waarop voortreffelijk kan worden geschaatst. De site bevat de toestand van het natuurijs. Details...
 
6. IJswegencentrale Harlingen  Harlingen
De zorg over de veiligheid op het ijs van het boezemwater in en rondom Harlingen. Van Kimswerd tot Harlingen; van Achlum tot Harlingen en van Wijnaldum tot Harlingen. Overzicht van de toertochten en de toestand van het ijs. Details...
 
7. IJswegencentrale Heerenveen  Heerenveen
De centrale zorgt voor het beheer van de ijswegen in de winter. De ijswegen bij Heerenveen en omstrekene. De site bevat ook een overzicht van de toertochten en de toestand van het ijs. Details...
 
8. IJswegencentrale Hennaarderade  Hennaarderadeel
Verzorgt de ijswegen in en rondom gemeente Littenseradiel. De website bevat informatie over de ijsdikte en informatie over de bekende toertochten die er worden gehouden. Details...
 
9. IJswegencentrale Leeuwarden  Leeuwarden
Verzorgt de banen op het natuurijs rondom de stad. Bij voldoende ijsdikte worden er ook tochten gehouden langs de finishplaats van de Elfstedentocht op de Bonke en op de vaarten. De toestand van het ijs staat op de website vermeld. Details...
 
10. IJswegencentrale Menaldumadeel  Menaldumadeel
De centrale verzorgt de ijswegen in de gemeente Menaldumadeel. Vanaf het dorp Ried in de buurgemeente Franekeradeel tot de dam bij Wier loopt ongeveer 4,5 km van het elfstedentraject. De site bevat informatie over de toertochten en het ijs. Details...
 
11. IJswegencentrale Oostergoo  Oostergoo
Haar taak bestaat uit het schoonmaken en schoonhouden van ruim 100 km aan ijswegen binnen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Dantumadeel en Kollumerland. Details...
 
12. IJswegencentrale Opsterland  Opsterland
Organiseert dan ook naast haar eigen tochten in samenwerking met een aantal andere IJswegencentrales de bekende toertochten. De website heeft een overzicht van de toertochten en informatie over het natuurijs. Details...
 
13. IJswegencentrale Rauwerderhem  Rauwerderhem
De centrale verzorgt de vaarten tussen Raerd, Jirnsum, Poppenwier, Tersoal, Sibrandabuorren en Dearsum. Met name s'winters als er ijs ligt. De website geeft een overzicht van de toertochten en de toestand van het natuurijs. Details...
 
14. IJswegencentrale Skarsterlân  Skarsterlân
De centrale verzorgt de vaarten tussen Langweerder wielen, Koevorde, Tjeukemeer, Terkaplester Poelen, Goingarijpster poelen, Langstaarten poel en de Jentsje meer. De site geeft inzicht in de toertochten en het natuurijs. Details...
 
15. IJswegencentrale Sloten  Sloten (gemeente Gaasterlân-Sleat)
Het onderhouden van de ijswegen in de Zuidwesthoek van Friesland. De vestingstad Sloten ligt in de route van de elfstedentocht. Op de site zijn toertochten te vinden en de algemene toestand van het ijs. Details...
 
16. IJswegencentrale Sneek  Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân)
Het verzorgingsgebied strekt zich uit over het grondgebied van de huidige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel. Een overzicht van de toertochten en toestand van het ijs. Details...
 
17. IJswegencentrale Utingeradeel  Utingeradeel
De centrale zorgt voor 6 uitgezette schaatsroutes in de gemeente Utingeradeel. Er zijn toertochten op de site te vinden en de toestand van het ijs. Details...
 
18. IJswegensintrale Frjentsjerter  Jupiterbaan  21  *  8802 BB Franeker (gemeente Franekeradeel)
Zorgt voor de ijswegen in de gemeente Franekeradeel in het noordwesten van Friesland. 14 kilometer van de Elfstedentocht-route loopt door dit gebied. Details...
 
19. IJswegensintrale Gaasterland  Gaasterland
De ijscentrale is verantwoordelijk voor ongeveer 22 kilometer ijsweg in de gemeente Gaasterlân en Sleat. Met een overzicht van de toertochten en de toestand van het ijs. Details...
 
20. Overzicht Toertochten  Adresgegevens onbekend
Actuele toertochten. De website van de KNSB met informatie over startpunten, omschrijving van de tocht en afstand. Details...
 
21. Schaatstochten.info  Adresgegevens onbekend
Overzicht van alle toertochten in Nederland, met startplaatsen, ijsverenigingen en een forum Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?