Home  >  Gezondheid  >  Psychologie  >  Friesland
 
 

Psychologie - Friesland


1. A S & E Psychologen  Ruiterskwartier 119  A  *  8911 BS Leeuwarden
Onderzoeks- en Adviesbureau voor Psychodiagnostiek, Stressreductie en Neurofeedback Details...
 
2. Anita Smeding  Augustinusga
Coaching voor professionals en teams, consultancy, organisatieadvies en interim management. Details...
 
3. Balans  Drachten (gemeente Smallingerland)
Hooglandswijk 31 Details...
 
4. De Kinder- en JeugdPsycholoog  Fok  68  *  8441 BR Heerenveen
De praktijk is een vrijgevestigde, eerstelijns psychologenpraktijk voor diagnostiek en kortdurende behandeling van kinderen vanaf 4 jaar en jeugdigen tot circa 23 jaar. Bieden hulp bij lichte tot matige psychische problemen. Details...
 
5. De Warren  Kromme Warren  56  *  8539 RX Echtenerbrug (gemeente Lemsterland)
Counselling Coaching en ReÔntegratie. Wij komen bij u thuis. Details...
 
6. Denk  Zuidergrachtswal  3  *  8933 AD Leeuwarden
Is er voor iedereen die er zelf even niet meer uitkomt. Probeert samen met de cliŽnt inzicht te krijgen in de situatie. Details...
 
7. GC De Wissel  Kleine Singel  38  *  8391 HS Noordwolde (gemeente Weststellingwerf)
Huisarts, Apotheek, Psychologie, Kindertherapeut, Fysiotherapie, Maatschappelijk Werk, Dietiste Details...
 
8. GC Het Want  Het Want  10-12  *  8802 PV Franeker (gemeente Franekeradeel)
Psychotherapie, (Sport)Fysiotherapie, Manuele Therapie, Kinderfysiotherapie, Arbeidsfysiotherapie, Oedeemtherapie, Verloskunde, Pedicure, Cesartherapie, Logopedie, Acupunctuur Details...
 
9. Gewoon Happy  Ikeleane  2  *  9051 SB Stiens (gemeente Leeuwarderadeel)
Integratieve kindertherapie is een kindgerichte, kortdurende vorm van therapie waarbij het kind centraal staat, voor kinderen in de basisschoolleeftijd uit Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel, het Bildt en omstreken Details...
 
10. HDJ Consultancy  Burgemeester Falkenaweg  18b  *  8442 LD Heerenveen
Hanteert diverse werkwijzen voor zowel volwassenen als kinderen. Ruime ervaring met het behandelen van o.a. hyperventilatie, (rij) angst en paniek, trauma's, burn-out, fobieŽn, ADHD, Dyslexie en leer- en gedragsproblemen. Details...
 
11. HDJ Consultancy  De roede  22  *  8539 SX Echtenerbrug (gemeente Lemsterland)
Psycho-sociale begeleiding bij angst, paniek, hyperventilatie, fobiŽn, rij-angst, burn out en leerproblemen. Details...
 
12. Het Instituut CorCaroli  Wyldpaed Oast  23  *  9287 VM Twijzelerheide (gemeente Achtkarspelen)
Kennis en ontwikkeling van eigen kwaliteiten staan centraal. Details...
 
13. Hilwerda  Sixmastraat  24  *  8932 PA Leeuwarden
Praktijk voor Eerstelijns-Psychologische Hulp en Psychotherapie in de HuizumerPoort Details...
 
14. IWAL  Verlengde Schrans  35  *  8932 NJ Leeuwarden
Instituten voor Dyslexie Details...
 
15. Kinderpsycholoog Leeuwarden  Emmakade  24  *  8933 AS Leeuwarden
Binnen de praktijk hebben ze een methode ontwikkeld die goed past bij het soort hulp dat ze in de praktijk willen geven. Details...
 
16. Kleur  Herenwal  131  *  8441 BE Heerenveen
Praktijk voor psychologie en creatieve therapie beeldend. Hulp voor kinderen, jongeren en volwassenen. Details...
 
17. Koers  Franckenastate  12  *  8925 LA Leeuwarden
Psychologisch Adviesbureau geeft advies en begeleiding, maatwerkoplossingen bij vragen op het gebied van studie- en beroepskeuze, loopbaan en levensloop. Ook bij outplacement en reÔntegratie. Details...
 
18. Kreacaoch  Oudebildtdijk  50  *  9078 WH Oude Bildtzijl (gemeente Het Bildt)
Coachingbureau voor geluk en passie, loopbaanbegeleiding en empowerment. Details...
 
19. Louise van den Broek  Enkhuizen
Hoenderpad 14 - kinder- en jeugdpsycholoog Details...
 
20. M. Oosterwoud  Korenmolen  129  *  9203 VB Drachten (gemeente Smallingerland)
Zelfstandig gevestigde praktijk in Groningen en Drachten. Doel is het verlenen van psychologische hulp aan iedereen, van jong tot oud, die een psychologisch probleem heeft. Details...
 
21. Maarsingh & Van Steijn  Bollemanssteeg  64  *  8911 DW Leeuwarden
Netwerk voor psychologische expertise Details...
 
22. Maarsingh & Van Steijn Junior  Bollemanssteeg  64  *  8911 DW Leeuwarden
Netwerk voor psychologische expertise - Kindertherapie Details...
 
23. MC Warmenhuizen  Doorbraak  6  *  1749 AM Warmenhuizen (gemeente Schagen)
Huisartsen, Tandartsen, Psycholoog, Fysiotherapie, Verloskunde, Maatschappelijk Werk, Dependance Apotheek Elckerlyc Details...
 
24. Molendrift  Gemeenteplein  35  *  8442 MB Heerenveen
Dit is een omvangrijke hulpverleningsinstelling op de terreinen gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, leerproblemen, problemen met betrekking tot het werk en omgangsproblemen in de ruimste zin van het woord. Vestiging op de Oenemastate (1e verd.). Details...
 
25. OCRN Leeuwarden  Sixmastraat  10  *  8932 PA Leeuwarden
De afdeling Leerstoornissen richt zich op diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie bij cliŽnten van zes tot de volwassenheid, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen, sociaal emotionele problemen of ontwikkelingsproblemen. Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?