Home  >  Hulp  >  Politie  >  Organisaties
 
 

Politie - Organisaties


1. ACP  Leusden
Algemeen Christelijke Politiebond. Details...
 
2. ANPV  Ametisthorst  20  *  2592 HN Den Haag
Algemene Nederlandse Politie Vereniging. Details...
 
3. AVc  3870 CE Hoevelaken (gemeente Nijkerk)
Organiseert samenhangende projecten en activiteiten ter bestrijding van de voertuigcriminaliteit. Aandacht voor diefstal van (brom)fiets, werkmaterieel, pleziervaartuigen, lading en diefstal uit en vanaf voertuigen. Details...
 
4. CIV  Adresgegevens onbekend
Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme. Details...
 
5. IPA  Rotterdam
Vestiging van de International Police Association. Details...
 
6. IPA MC  Adresgegevens onbekend
Nederlandse tak van de motorvereniging van de International Police Association. Details...
 
7. IPA Nederland  Adresgegevens onbekend
Voluit International Police Association Nederland. Geeft een overzicht van de diverse huizen en motorclubs. Is te bekijken in het nederlands, duits en engels. Details...
 
8. IPA Twente  Enschede
Vestiging van de International Police Association in Twente. Details...
 
9. LNCP  Adresgegevens onbekend
Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren Details...
 
10. Nederlandse Politie Bond  Adresgegevens onbekend
Samen sterk voor het betere politiewerk Details...
 
11. Nederlandse Politie Sportbond  Adresgegevens onbekend
Het sportmagazine is het Politie Sportnieuws en verschijnt eenmaal in de zes weken. Het magazine wordt verspreid over de politieregio's in het land. Details...
 
12. Politiebond Gelderland Zuid  6500 AK Nijmegen
Onafhankelijke regionale bond die zich met name zou bezighouden met het wel en wee van de collega’s op de werkvloer. Biedt hulp bij rechtsbijstand en verzekeringen. Details...
 
13. Politieonderwijsraad  Nassauplein  33  *  2585 ED Den Haag
Adviseert de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie (on)gevraagd het Nederlandse politieonderwijs. Details...
 
14. Politietop Divers  Nassauplein  33  *  2585 ED Den Haag
Richt zich op de in- en doorstroom en het behoud van vrouwen en allochtonen, nationale en internationale carričrekansen voor de huidige top en leidinggeven aan diversiteit. Details...
 
15. VbV  Soerenseweg  61  *  7314 JE Apeldoorn
Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit helpt bij de bestrijding van voer- en vaartuigcriminaliteit. Beschikt over een uitgebreide helpdesk en geeft keurmerken af. Details...
 
16. Veiligheidsberaad  Nassaulaan  12  *  2514 JS Den Haag
Opgericht door de voorzitters van de Nederlandse veiligheidsregio’s. Wil beter samenwerken en slagvaardiger optreden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Details...
 
17. VMHP  Ametisthorst  20  *  2592 HN Den Haag
Vereniging voor Middelbare en Hogere Politieambtenaren. Zet zich in voor (post-actieve) politieambtenaren met een middelbare of hogere functie en degenen die daarvoor opgeleid of toegeleid worden. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?