Home  >  Gezondheid  >  Overheidsinstanties  >  Wetgeving
 
 

Overheidsinstanties - Wetgeving


1. AOW  Adresgegevens onbekend
Deze wet regelt het collectieve basispensioen in Nederland Details...
 
2. AWBZ  Adresgegevens onbekend
De Algemene Wet bijzondere Ziektekosten is een collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektenkostenrisico's. Details...
 
3. Burgelijke Rechtsvordering  Adresgegevens onbekend
De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad Details...
 
4. BW 1  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 1 - personen- en familierecht met o.a huwelijk, afstamming, gezag over minderjarige kinderen, voogdij Details...
 
5. BW 2  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 2 - rechtspersonen Details...
 
6. BW 4  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 4 - Erfrecht Details...
 
7. BW 5  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 5 - zakelijk rechten met o.a eigendom, roerende zaken, erfpacht, appartementsrechten Details...
 
8. BW 6  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 6 - algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, over verbintenissen, het niet nakomen van verbintenissen Details...
 
9. BW 7  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 7 - bijzondere overeenkomsten met o.a de rechten/plichten van de (ver)koper, schenkingen, huur, reisovereenkomst Details...
 
10. BW 7a  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 7a - vervolg bijzondere overeenkomsten, met o.a alles over koop en verkoop op afbetaling Details...
 
11. BW 8  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 8 - verkeersmiddelen en vervoer Details...
 
12. Embryowet  Adresgegevens onbekend
De Embryowet stelt voorwaarden en grenzen aan het gebruik van geslachtscellen en embryo's. De wet verbiedt het klonen van mensen, geslachtskeuze en het tot stand brengen van mens-diercombinaties. Details...
 
13. EVRM  Adresgegevens onbekend
Europees Verdrag Rechten van de Mens Details...
 
14. Grondwet  Adresgegevens onbekend
De Grondwet Details...
 
15. Infectieziektenwet  Adresgegevens onbekend
Het doel van de wet is het bieden van een rechtsbasis om de gevaren af te wenden die voortvloeien uit het optreden van infectieziekten bij mensen Details...
 
16. Kernenergiewet  Adresgegevens onbekend
De Kernenergiewet (Kew) van 1963 regelt het omgaan met radioactieve stoffen en toestellen die ioniserende straling uitzenden, zoals röntgentoestellen en röntgendiffractieapparaten Details...
 
17. Kwaliteitswet Zorginstellingen  Adresgegevens onbekend
De Kwaliteitswet is van toepassing op álle instellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, RIAGG's, privé-klinieken, etc.) in de zorgsector en regelt de eisen omtrent zorg en het beleid. De IGZ houdt toezicht op juiste naleving van de wet Details...
 
18. MijnWetgeving.nl  Adresgegevens onbekend
Geeft geen inhoudelijke adviezen met betrekking tot de consequenties van de wijzigingen op het gebied van voeding en voedselveiligheid. Zij zetten alles voor jou op een rijtje, ze zorgen er voor dat jij weet wat voor jou relevant is. Details...
 
19. Opiumwet  Adresgegevens onbekend
Deze wet beoogt primair de bescherming van de volksgezondheid, maar daarnaast dienen bepaalde aspecten van deze wet tevens het belang van de bestrijding van de criminaliteit, de handhaving openbare orde en de bestrijding van overlast Details...
 
20. Tabakswet  Adresgegevens onbekend
Wet waarmee de overheid in staat is om maatregelen te nemen ter beperking van het tabaksgebruik Details...
 
21. WBMV  Adresgegevens onbekend
Wet Bijzondere Medische Verrichtingen geeft de minister de mogelijkheid om bepaalde medische verrichtingen te regelen of te verbieden omdat dit wenselijk wordt geacht, gezien de maatschappelijke, ethische en juridische aspecten hieraan Details...
 
22. WCPV  Adresgegevens onbekend
De Wet collectieve preventie volksgezondheid verplicht alle Nederlandse gemeenten actief te zijn op het gebied van de volksgezondheid. Details...
 
23. Wdkb  Adresgegevens onbekend
Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting Details...
 
24. Wet Afbreking Zwangerschap  Adresgegevens onbekend
De WAZ bevat regels voor de besluitvorming en de uitvoering van zwangerschapsafbrekingen. Details...
 
25. Wet Ambulancevervoer  Adresgegevens onbekend
De WAV schrijft voor dat ambulancevervoer alleen mag plaatsvinden na opdracht door de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA). Alleen vervoerders die een vergunning van de provincie hebben, mogen deze transporten uitvoeren. Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?