Home  >  Gezondheid  >  Overheidsinstanties  >  Alles
 
 

Overheidsinstanties - Alles


1. AOW  Adresgegevens onbekend
Deze wet regelt het collectieve basispensioen in Nederland Details...
 
2. AWBZ  Adresgegevens onbekend
De Algemene Wet bijzondere Ziektekosten is een collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektenkostenrisico's. Details...
 
3. Burgelijke Rechtsvordering  Adresgegevens onbekend
De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad Details...
 
4. BW 1  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 1 - personen- en familierecht met o.a huwelijk, afstamming, gezag over minderjarige kinderen, voogdij Details...
 
5. BW 2  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 2 - rechtspersonen Details...
 
6. BW 4  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 4 - Erfrecht Details...
 
7. BW 5  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 5 - zakelijk rechten met o.a eigendom, roerende zaken, erfpacht, appartementsrechten Details...
 
8. BW 6  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 6 - algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, over verbintenissen, het niet nakomen van verbintenissen Details...
 
9. BW 7  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 7 - bijzondere overeenkomsten met o.a de rechten/plichten van de (ver)koper, schenkingen, huur, reisovereenkomst Details...
 
10. BW 7a  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 7a - vervolg bijzondere overeenkomsten, met o.a alles over koop en verkoop op afbetaling Details...
 
11. BW 8  Adresgegevens onbekend
Burgelijk Wetboek deel 8 - verkeersmiddelen en vervoer Details...
 
12. Centraal Insolventieregister  Adresgegevens onbekend
Dit register bevat de gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Details...
 
13. CVZ  Eekholt  4  *  1112 XH Diemen
Het College voor Zorgverzekeringen Details...
 
14. Embryowet  Adresgegevens onbekend
De Embryowet stelt voorwaarden en grenzen aan het gebruik van geslachtscellen en embryo's. De wet verbiedt het klonen van mensen, geslachtskeuze en het tot stand brengen van mens-diercombinaties. Details...
 
15. EVRM  Adresgegevens onbekend
Europees Verdrag Rechten van de Mens Details...
 
16. Gezondheidsraad  Parnassusplein  5  *  2511 VX Den Haag
De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren over de stand van wetenschap op het gebied van de volksgezondheid. Details...
 
17. Grondwet  Adresgegevens onbekend
De Grondwet Details...
 
18. IGZ  St. Jacobsstraat  16  *  3511 BS Utrecht
Staatstoezicht op de Volksgezondheid / Inspectie voor de Gezondheid. Details...
 
19. Infectieziektenwet  Adresgegevens onbekend
Het doel van de wet is het bieden van een rechtsbasis om de gevaren af te wenden die voortvloeien uit het optreden van infectieziekten bij mensen Details...
 
20. Kernenergiewet  Adresgegevens onbekend
De Kernenergiewet (Kew) van 1963 regelt het omgaan met radioactieve stoffen en toestellen die ioniserende straling uitzenden, zoals röntgentoestellen en röntgendiffractieapparaten Details...
 
21. Kwaliteitswet Zorginstellingen  Adresgegevens onbekend
De Kwaliteitswet is van toepassing op álle instellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, RIAGG's, privé-klinieken, etc.) in de zorgsector en regelt de eisen omtrent zorg en het beleid. De IGZ houdt toezicht op juiste naleving van de wet Details...
 
22. MijnWetgeving.nl  Adresgegevens onbekend
Geeft geen inhoudelijke adviezen met betrekking tot de consequenties van de wijzigingen op het gebied van voeding en voedselveiligheid. Zij zetten alles voor jou op een rijtje, ze zorgen er voor dat jij weet wat voor jou relevant is. Details...
 
23. Ministerie van Volksgezondheid  Parnassusplein  5  *  2511 VX Den Haag
Welzijn en Sport Details...
 
24. Nivel  Otterstraat 118 –  124  *  3513 CR Utrecht
Nederlands Instituut voor onderzoek voor de gezondheidszorg Details...
 
25. NVTZ  Koraalrood  25  *  2718 SB Zoetermeer
De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen is een vereniging van en voor leden van raden van toezicht, van raden van commissarissen en van besturen in de zorg Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?