Home  >  Muziek  >  Oefenruimtes  >  Alles
 
 

B9.nl - Privacy reglement
www.b9.nl heeft privacy van Internet-gebruikers hoog in het vaandel staan. Algemene beleidslijn is opslag van gegevens tot het uiterste minimum wordt beperkt. Uiteraard worden gegevens nimmer voor een ander doel gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt. Hierna kunt u de concrete uitwerking van deze beleidslijnen lezen.
  1. Tijdens uw bezoek van de Internet-site www.b9.nl worden nimmer persoonlijke gegevens gevraagd of vastgelegd.
  2. Omdat wij trachten www.b9.nl voortdurend te verbeteren, worden wel aantallen bezoekers per Internet-pagina gemeten, en soms ook wel individuele sporen van bezoekers op de gehele Internet-site. Deze sporen worden nimmer gekoppeld aan individuele gegevens van bezoekers.
  3. Indien u (persoonlijke) gegevens via een formulier aan www.b9.nl doorgeeft, bijvoorbeeld bij het toevoegen van een url, dan worden deze gegevens uitsluitend voor het doel gebruikt waar u ze voor heeft ingevuld. Nimmer zullen ze aan derden ter beschikking worden gesteld.
  4. Indien u een e-mail stuurt aan www.b9.nl, om welke reden ook, dan wordt dit e-mail adres nimmer voor een ander doel gebruikt dan waarvoor u expliciet toestemming heeft gegeven. Wij zijn gewoon iedere e-mail te beantwoorden.
  5. Het is mogelijk binnen www.b9.nl eigen instellingen, links en selecties op te nemen. Deze worden door middel van een cookie gelinkt aan uw eigen computer. Ook deze links worden niet aan persoonlijke gegevens gekoppeld.
  6. Binnen www.b9.nl worden op beperkte schaal cookies gebruikt. Deze worden uiteraard niet misbruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen.

 


Terug Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design &
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?