Home  >  Onderwijs  >  Middelbaar Ond.  >  Groningen
 
 

Middelbaar Ond. - Groningen


1. AOC Terra  Hamrik  4a  *  9950 AA Winsum
Chr. School voor VMBO, LWOO en Praktijkonderwijs. Details...
 
2. Augustinuscollege  Groningen
Een school die onder de paraplu valt van de CSG, de Christelijke Scholengemeenschap Groningen. De school heeft drie afdelingen: VMBO (TL), HAVO en VWO. Details...
 
3. Bijlespool.nl  Celebesstraat  51A  *  9715 JC Groningen
Verzorgt bijles, examentraining en huiswerkbegeleiding aan huis in Groningen, Friesland en Drenthe. Werkt met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen die minimaal beschikken over een universitaire propedeuse of een afgeronde HBO studie. Details...
 
4. BO3  Woldjerspoorweg  54  *  9723 ES Groningen
Onderwijsadvies- en trainingsbureau gericht op het (midden)management in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Specialisme: management coaching. Werkt op een conceptuele, vraaggestuurde wijze. Details...
 
5. CSG  Groningen
De CSG is één school die bestaat uit 7 locaties die als kleine en herkenbare scholen functioneren als het gaat om het onderwijs, de sfeer en de cultuur. Details...
 
6. dr Aletta Jacobscollege  Laan van de Sport  4  *  9603 TG Hoogezand (gemeente Hoogezand-Sappemeer)
School voor Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo, Praktijkonderwijs, Mbo niveau 1 en 2 i.s.m. het Noorderpoortcollege. De school staat open voor leerlingen van alle nationaliteiten, religieuze richtingen en niet-religieuze levensbeschouwingen. Details...
 
7. Het Dollard College  Dr. J.H. Hommesplein  2  *  9671 CZ Winschoten (gemeente Oldambt)
Locatie Hommesplein. Brede, voor iedereen toegankelijke, scholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo, leerweg ondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. Details...
 
8. Het Fivelcollege  Delfzijl
Openbare middelbare school met een christelijke achtergrond. Heeft als kernwaarden: de uniciteit van elk mens, de gelijkwaardigheid van alle mensen en de verantwoordelijkheid van elk mens voor zichzelf, de ander en de omgeving. Details...
 
9. Het Hogeland College  A.G. Bellstraat  2  *  Warffum (gemeente Eemsmond)
Nederlands College voor voortgezet onderwijs op het atheneum, de havo, de mavo/vmbo of het isk. De leerlingen komen uit heel Noord-Groningen, van Den Andel tot Zuurdijk. Praktijkgebouw. Details...
 
10. Het Maartenscollege  Haren
Het Maartenscollege leidt jonge mensen op tot verantwoordelijke wereldburgers, die op een creatieve, kritische en zinvolle wijze bij-dragen aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Details...
 
11. Het Zernike College  Groningen
Het Zernike College staat voor uitdagende, activerende en didactisch afwisselende onderwijsprogramma's. Details...
 
12. Instituut Socrates  Kraneweg  13-13  *  9718 JC Groningen
Biedt gespecialiseerde ondersteuning aan leerlingen uit het basis, voortgezet en hoger onderwijs. De voortgang van de begeleiding is via een speciale internetsite te volgen. Details...
 
13. Ubbo Emmius  Stadskanaal
Nederlandse middelbare school. De locatie Stationslaan is de hoofdlocatie van de scholengemeenschap. Op deze locatie is het mogelijk om een gymnasium-, atheneum-, havo- of vmbo TL- of GL-diploma te halen. Details...
 
14. Ubbo Emmius  Bovenburen  60-72  *  9675 HH Winschoten (gemeente Oldambt)
Nederlandse middelbare school. Naast aandacht voor kennis hebben ze ook volop activiteiten op het sportieve en culturele vlak. Tijdens deze activiteiten geldt als rode draad: aandacht hebben voor elka Details...
 
15. Willem Lodewijk Gymnasium  Groningen
De gymnasiumopleiding heeft een gevestigde traditie van bewezen effectief onderwijs. De maatschappelijke waardering voor het gymnasiumdiploma is groot in binnen- en buitenland. Details...
 
16. Winkler Prins  Raadsgildenlaan  1  *  9646 AA Veendam
Van gymnasium tot en met praktijkonderwijs. Iedereen is welkom, ongeacht de levensovertuiging en de culturele of etnische achtergrond. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?