Home  >  Onderwijs  >  Middelbaar Ond.  >  Friesland
 
 

Middelbaar Ond. - Friesland


1. AOC Terra  Wolvega (gemeente Weststellingwerf)
Opleidingscentrum dat VMBO-Groen, MBO en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt die te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur en milieu. Details...
 
2. Bornego College  Ds. Kingweg  1  *  8446 KZ Heerenveen
Christelijke scholengemeenschap die probeert leerlingen zo zelfstandig en actief mogelijk te krijgen. Je vind hier de 3e klassen van de havo en het vwo en alle tweede fase leerlingen. Details...
 
3. Bureau voor Remedial Teaching  Andries Veenstrastraat  9  *  8471 AW Wolvega (gemeente Weststellingwerf)
Begeleiding voor zowel BAO als VO (alle niveaus). Leer en gedragsproblemen. Specialisatie dyslexie. Studievaardigheden, geen huiswerkinstituut. Faalangstreductietraining. Examentraining. Vlak bij station. Details...
 
4. CGBN  Gymnasiumstraat  36  *  8932 GW Leeuwarden
Voluit Christelijk Gymnasium Beyers Naudé. Nederlandse protestants-christelijke middelbare school. Is het laatste zelfstandige gymnasium in de provincie. Probeert onderwijs aan te bieden dat uitdaagt tot meer. Details...
 
5. CSG Liudger  Drachten (gemeente Smallingerland)
Aandacht voor onze leerlingen door een goede leerlingbegeleiding en zorg voor geborgenheid en veiligheid. Details...
 
6. Het Comenius  Leeuwarden
Comenius is een leuke en veilige school waar iedereen de juiste opleiding kan vinden. De school helpt je bij het kiezen van de juiste opleiding. Details...
 
7. LDC  Postbus  900  *  8901 BS Leeuwarden
Expertisecentrum voor loopbaanvraagstukken. Details...
 
8. Linde College  Wolvega (gemeente Weststellingwerf)
De scholengemeenschap is een groeischool, heeft een regionaal karakter en telt nu ruim 1100 leerlingen. Details...
 
9. Marne College  Schoolstraat  1  *  8701 DX Bolsward (gemeente Súdwest-Fryslân)
Interconfessionele school met rond de 1500 leerlingen. Details...
 
10. OSG Sevenwolden  Heerenveen
Een scholengemeenschap met een openbaar karakter voor iedereen. Details...
 
11. Piter Jelles  Leeuwarden
Piter Jelles is een grote openbare scholengemeenschap die een gevarieerd onderwijsaanbod verzorgt voor alle niveaus binnen het voorgezet onderwijs. Details...
 
12. RSG Magister Alvinus  Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân)
Persoonlijke school voor VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium. Details...
 
13. Stellingwerf College  Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf)
Openbare scholengemeenschap voor atheneum (met Latijn), havo en vmbo. Details...
 
14. Studiecentrum Snuggur  Middenweg  20  *  1764 KM Breezand (gemeente Hollands Kroon)
Huiswerkbegeleiding, bijles en coaching. Individueel of in groepen. Details...
 
15. Wiringherlant  Wieringerwerf (gemeente Hollands Kroon)
Nederlandse regionale scholengemeenschap. Biedt leerlingen gericht onderwijs in een veilige werk- en leeromgeving. De school stuurt aan op goede leerresultaten. Details...
 
16. Zuyderzee College  Lemmer (gemeente Lemsterland)
Openbare school met een ontmoetingskarakter waar ruimte is voor de beleving van de eigen geloofs- en levensovertuiging. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?