Home  >  Onderwijs  >  Middelbaar Ond.  >  Drenthe
 
 

Middelbaar Ond. - Drenthe


1. AOC Terra  Meppel
Opleidingscentrum dat VMBO-Groen, MBO en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt die te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur en milieu. Details...
 
2. Carmelcollege  Emmen
Leidt haar leerlingen op voor Vmbo-, Havo- en Vwo-diploma’s en beschikt over een goede leerlingbegeleiding. Voor Havo en Vwo is het mogelijk om geplaatst te worden in de Engelstalige afdeling. Details...
 
3. Dingstede  Gerard Doustraat  13  *  7944 HD Meppel
Nederlandse protestants-christelijke scholengemenschap. Ontstaan uit een fusie tussen de Gereformeerde en Hervormde MAVO's te Meppel. Ze bieden onderwijs op Vmbo-TL, havo en vwo niveau aan. Details...
 
4. Emmen  Emmen
Praktijkschool dat als doel heeft de leerling te begeleiden naar werk of vervolgonderwijs en naar een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Details...
 
5. Esdal College  Emmen
Probeert leren zo prettig mogelijk te maken onder andere door: een sfeer, goede lessen, begeleiding bij het leren, maar natuurlijk ook met excursies, sportevenementen en feestavonden. Details...
 
6. Gomarus College  Mr. Groen van Prinstererlaan  20  *  9402 KD Assen
Gereformeerde school voor christelijk voortgezet onderwijs in assen met afdelingen vmbo, havo en vwo. Details...
 
7. HeXs  De Vonderkampen  97  *  9411 RC Beilen (gemeente Midden-Drenthe)
Instituut voor huiswerkbegeleiding, examenbegeleiding, examentraining en studiebegeleiding. Details...
 
8. Hondsrug College  Emmen
Protestants christelijke scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, havo, vwo en vwo. Ze streven ernaar om elke leerling binnen de gekozen opleiding, langs een effectieve leerweg op te leiden voor een diploma of een getuigschrift. Details...
 
9. Instituut Socrates  Groningerstraat  9a  *  9401 BG Assen
Biedt gespecialiseerde ondersteuning aan leerlingen uit het basis, voortgezet en hoger onderwijs. De voortgang van de begeleiding is via een speciale internetsite te volgen. Details...
 
10. Roelof van Echten College  Hoogeveen
Christelijke algemene middelbare school. Locatie Nicolaas Beetsstraat. Gebruikt het evangelie van Jezus als bron en leidraad. De school stimuleert leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige individuen met verantwoordelijkheidsgevoel. Details...
 
11. Vincent van Gogh  Selma Lagerloflaan  3  *  9406 KB Assen
Op locatie Salland wordt er les gegeven op LWOO en VMBO niveau. Elk jaar, enkele dagen voor de kerstvakantie wordt er een kerstactie gehouden. Christelijke scholengemeenschap met de 2 twee locaties Lariks en Salland. Details...
 
12. Wolfsbos  Hoogeveen
Openbare scholengemeenschap voor LWOO, VMBO, HAVO en VWO. De school werkt nauw samen met de school voor praktijkonderwijs de Meander, die als zelfstandige school onder hetzelfde schoolbestuur valt. Locatie Dikkenberg. Details...
 
13. ZieZo  Scharmbarg  35  *  9407 EA Assen
Een huiswerk- en studiebegeleidingsorganisatie in de wijk Peelo gericht op leerlingen in het voortgezet onderwijs. Details...
 
14. Zuidoost Drenthe  Emmen
Voluit Orthopedagogisch Didactisch Centrum Zuidoost Drenthe. In eerste instantie is het OPDC Z- Drenthe een school voor leerwegondersteunend onderwijs op aparte locatie. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?