Home  >  Gezondheid  >  Logopedisten  >  Friesland
 
 

Logopedisten - Friesland


1. Anna Paulowna e.o.  Kruiswijk  19H,  *  1761 AR Anna Paulowna (gemeente Hollands Kroon)
Praktijk voor logopedie met als specialisaties; taal, dyslexie, Hanen ouderprogramma, spraak, mondgedrag en groepstherapie afwijkende mondgewoonten,. Logopedie = maatwerk. Details...
 
2. Centrum voor Kindertherapie  Conferencelaan  15  *  1687 RA Wognum (gemeente Medemblik)
Biedt fysiotherapie, logopedie en ergotherapie voor kinderen. Details...
 
3. De Pauw Instituut  Heiligeweg  20  *  8861EA Harlingen
Behandeling van: Kinderen, Volwassenen (stotteren) Details...
 
4. De Vesteynde  Sportlaan  10  *  9271 VN Zwaagwesteinde (gemeente Dantumadeel)
(Sport)Fysiotherapie, Manuele Therapie, Podologie,Logopedie Details...
 
5. GC Balk  Mr. C.J. Trompstraat  35a  *  8561 BA Balk (gemeente Gaasterlân-Sleat)
Oefentherapie Cesar, Kinder Oefentherapie, Verloskundige, Voeding- en Leefstijl Advies, Bio- Energetisch Analytische therapie Details...
 
6. GC Camminghaburen  Havingastate  1  *  8925 AZ Leeuwarden
Huisartsen, Apotheek, Fysiotherapie, Logopedie, Maatschappelijk Werk, Dietiste Details...
 
7. GC Het Want  Het Want  10-12  *  8802 PV Franeker (gemeente Franekeradeel)
Psychotherapie, (Sport)Fysiotherapie, Manuele Therapie, Kinderfysiotherapie, Arbeidsfysiotherapie, Oedeemtherapie, Verloskunde, Pedicure, Cesartherapie, Logopedie, Acupunctuur Details...
 
8. GC Schoterpoort  Burgemeester Falkenaweg  201  *  8443 DC Heerenveen
Huisartsen, Apotheek, Logopedie, Verloskunde, Dietiste Details...
 
9. Inge Meijwaard-Fransen  M. Schroderlaan  6  *  9269 WH Veenwouden (gemeente Dantumadeel)
Logopediepraktijk gevestigd in Veenwouden en Zwaagwesteinde (voor de omgeving van Damwoude, Rinsumageest, Wouterswoude, Driesum, Broeksterwoude, Kollum, Kollumerzwaag, Twijzel) Details...
 
10. Instituut de Pauw  Heiligeweg  20  *  8861 EA Harlingen
Het adres om stotteren tegen te gaan. Details...
 
11. Logopedie is leuk.nl  Veldschans  113  *  8448 EX Heerenveen
Praktijk in het centrum, nabij huisartsenpraktijk 'De Compaenen'. Details...
 
12. Logopedie Noord-Holland-Noord  Burgemeester Mijnlieffstraat  47  *  1761 BL Anna Paulowna (gemeente Hollands Kroon)
All round logopediepraktijk (preverbale logopedie, stem-, spraak-, taal-, gehoorstoornissen, slikstoornissen, Hanen gecertificeerd) van een ervaren logopediste. Details...
 
13. Logopediepr. Leeuwarden  Groningerstraatweg  87  *  8922 GB Leeuwarden
Groningerstraatweg 87 - Allround praktijk voor logopedie Details...
 
14. Logopediepraktijk Mid Fryslan  Mr. P.J. Troelstrawei  6  *  9001 CV Grouw (gemeente Boarnsterhim)
Logopediepraktijk Mid Fryslân met vestigingen in Grou, Akkrum en Wergea. Details...
 
15. Paraflex  Sixmastraat  38  *  8932 PA Leeuwarden
Praktijk voor logopedie, mensendieck en manuele therapie. Twee vestigingen in Leeuwaren en één in Franeker. Details...
 
16. Praktijk voor Logopedie  Rengerslaan  2  *  8917 DD Leeuwarden
Westerkade 17 / Havingastate1. Ervaren logopedisten, specialisaties o.a. op het gebied van stotteren (lidcombe),dyslexie, OMFT,stem en spraak& taal Details...
 
17. Salverda Logopedie  Sybren de Vlasstrjitte  3  *  8731 CX Wommels (gemeente Littenseradiel)
All-round logopediepraktijk. Behandeling in Fries of Nederlands.Specialisaties op gebied van preverbale logopedie, oromyofunctionele therapie, stemproblemen, spraakstoornissen en behandeling van spraakproblematiek bij schisis. Details...
 
18. Wervershoof Medemblik eo  Europasingel  132  *  1693GV Wervershoof (gemeente Medemblik)
Behandeling van: Jonge kinderen, Kinderen, Volwassenen met klachten als Afasie/Dysatrie, Dyslexie/leesproblemen/spellingproblemen, Eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen, Hyperventilatie, Minimum spreeknormen, Spraakafzien bij doofheid/slechthoren Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?