Home  >  Onderwijs  >  Kinderopvang  >  Friesland
 
 

Kinderopvang - Friesland


1. BSO Bernewille  Tollewei  201  *  8621 CX Heeg (gemeente Súdwest-Fryslân)
BSO nabij het centrum van Heeg biedt opvang aan kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Naast het woonzorgcomplex Talma State delen zij samen met de peuterspeelzaal een nieuw gebouw. Details...
 
2. BSO de Wirrewar  Flevo  192  *  9204 JT Drachten (gemeente Smallingerland)
Biedt alles onder 1 dak: kinderdagverblijf en twee scholen, peuterspeelzaal, consultatieburo en buurtwerk. Overzichtelijke locatie met ervaren medewerkers. Details...
 
3. BSO Mijnheer Nilsson  Middelwyk  2F  *  9202 GV Drachten (gemeente Smallingerland)
Biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar en is gevestigd in de Brede School de Wiken. Details...
 
4. BSO Regenboog  Pier Panderstraat  3-5  *  9203 SG Drachten (gemeente Smallingerland)
De regenboog is een gezellige kleine BSO gevestigd in de Lukasschool vlakbij museum, bibliotheek en muziekschool. Doordat de kinderen bijna allemaal op dezelfde school zitten kennen ze elkaar goed. Details...
 
5. BSO Schip Ahoy  De Frisia 150  B  *  9207 CZ Drachten (gemeente Smallingerland)
Biedt buitenschoolse opvang in Drachten. Ze is gevestigd in het ABC Complex in de wijk de Folgeren bij basisschool het Anker, de Bolderen en bij Catalpa kinderdagverblijf de Tovervis. Details...
 
6. De Schakel-educatief  J. Catsstraat  16  *  8862 BS Harlingen
Pedagogische ondersteuning en begeleiding aan ouders met een zorgenkind. Vraaggericht, onafhankelijk en geen wachtlijst.. Details...
 
7. Gastouderbureau Drachten  Hunze  245  *  9204 BN Drachten (gemeente Smallingerland)
Biedt volledig pakket gastouderopvang van ‘s ochtends 7.00 uur tot ‘s avonds. Details...
 
8. IkkePikkePorretje  Leeuwarden
Is niet gericht op prestaties.Wij hechten meer waarde aan veiligheid, geborgenheid en de ontwikkeling van het kind. Details...
 
9. Kinderdagverblijf Bunderbos  Lavendelheide  21-014  *  9202 PD Drachten (gemeente Smallingerland)
Kinderdagverblijf vlakbij de A7 biedt dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. In één van de twee verticale dagopvanggroepen voelt elk kind zich snel thuis. Details...
 
10. Kinderdagverblijf Tovervis  De Frisia 150  A  *  9207 CZ Drachten (gemeente Smallingerland)
Professioneel kinderdagverblijf gevestigd in een pand met veel licht en ruimte. Met veel speelruimte binnen en buiten. De ontwikkeling van het kind staat hier voorop. Details...
 
11. Kinderdagverblijf Wetterblom  Flevo  192  *  9204 JT Drachten (gemeente Smallingerland)
Kindercentrum en biedt kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (bso) in Drachten. Zowel Fries als Nederlands gesproken. Met ruim en gezellig buitenterrein en speelhal. Details...
 
12. Kinderopvang Bernelan  Antillenweg  3A  *  8931 BV Leeuwarden
Kinderopvang op het terrein van het Frieslandcollege biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. De kinderopvang is tweetalig: Nederlands en Fries. Details...
 
13. Kinderopvang Bernepoort  Lange Veemarktstraat  2  *  8601 ET Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân)
Kinderopvang in het centrum van Sneek biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De kinderopvang is tweetalig: Nederlands en Fries. Details...
 
14. Kinderopvang Bernestate  Kalverdijkje  82  *  8924 JJ Leeuwarden
Kinderopvang aan de rand van Camminghaburen biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. De kinderopvang is tweetalig: Nederlands en Fries. Details...
 
15. Kinderopvang Friesland  Bolsward (gemeente Súdwest-Fryslân)
De Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland verzorgt diverse vormen van kinderopvang in Friesland. Details...
 
16. Kinderopvang Friesland  Postbus  134  *  8800 AC Franeker (gemeente Franekeradeel)
Verzorgt in vele gemeenten in Friesland kinderopvang in de vorm van kleinschalige kinderopvang, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en gastouderopvang. Details...
 
17. Op 't Hoekje  Sanpaed  37  *  9024 ED Weidum (gemeente Littenseradiel)
Kleinschalige kinderopvang bij gastouder thuis. Details...
 
18. Praktijk de Libelle  Zonnedauw  8  *  8607 DX Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân)
Biedt ondersteuning en begeleiding aan ouders bij de opvoeding, individueel of in groepsverband. Geen wachtlijst. Details...
 
19. SKL Kinderopvang  Leeuwarden
SKL is een kinderopvangorganisatie in Friesland, sinds vele jaren bieden zij opvang in een vertrouwde omgeving. Details...
 
20. St. Kinderopvang Friesland  Franeker (gemeente Franekeradeel)
In de kinderdagverblijven worden kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar opgevangen in speciaal voor hun ingerichte ruimten die bij deze verschillende leeftijden passen. Details...
 
21. Thuishuis Nenna  Lycklamaweg  76  *  8471 JZ Wolvega (gemeente Weststellingwerf)
Kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Gelooft in kleine groepen, gezelligheid en veel individuele aandacht. Details...
 
22. Us Twadde Thus  't Suderhiem  35-10  *  9203 HS Drachten (gemeente Smallingerland)
Kinderdagverblijf biedt kinderopvang op een uiterst flexibele manier. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?