Home  >  Maatschappij  >  Goede doel  >  Kansarmen
 
 

Goede doel - Kansarmen


1. Achievers United  Mr. la Grostraat  12  *  5324 AK Ammerzoden (gemeente Maasdriel)
Goed doel voor jongeren in ontwikkelingslanden. Jongeren met ambitie, maar in een leefomgeving waar deze ambities doorgaans moeilijk te verwezenlijken zijn. AU investeert in deze jongeren. Details...
 
2. Ayubowan  IJmuiderstraatweg  169  *  1972 LJ IJmuiden (gemeente Velsen)
Nederlandse stichting. Behartigt de belangen van arme tot zeer arme kinderen en ouderen in Sri Lanka en op beperkte schaal in het zuiden van India. Details...
 
3. Butterfly4Volunteers  Mombasa
Biedt hulp in de vorm van kennis, vaardigheden en ideeën. Wilt hiermee bijdragen aan betekenisvolle ontwikkelingen, het verbeteren van de levensstandaard en het bieden van kansen aan kansarme Kenianen. Details...
 
4. Care for family  Schaepmanhoeve  71  *  2743 JV Waddinxveen
Nederlandse stiching. De meer dan 20 vrijwilligers zorgen ervoor dat 160 gezinnen te eten en te drinken hebben. Dit doen zij dmv om de 14 dagen een voedseltas te geven. Organiseert 3x per jaar een verwenmiddag. Details...
 
5. Colour4kids  Amsterdam
Nederlandse stichting. Heeft als doel om jaarlijks ergens op de wereld een maand lang kleur te brengen in het leven van wees- en straatkinderen in de derde wereld zodat hun leven hoopvoller en vrolijker wordt. Details...
 
6. Cordaid Bond Zonder Naam  Lutherse Burgwal  10  *  2512 CB Den Haag
Nederlandse stichting. Heeft als doel het bevorderen van naastenliefde en solidariteit in de samenleving, met daarbij speciale aandacht voor kansarmen. Details...
 
7. Demotech  Biesenwal  3  *  6211 AD Maastricht
Nederlandse stichting. Maakt ontwerpen voor derde wereldlanden met betrekking tot voornamelijk landbouwirrigatie en sanitair. De ontwerpen worden belangeloos beschikbaar via de site aan mensen in de Derde Wereld. Details...
 
8. Djoser – Vrijwilligerswerk  Adresgegevens onbekend
Themareis voor 16 dagen naar Kaapstad (Zuid-Afrika). Deze groepsreis combineert “vakantie vieren” met “goed bezig zijn i.s.m. de lokale bevolking”. Excursies zijn altijd bij te boeken. De accommodaties zijn vaak eenvoudig. Details...
 
9. El Desafio Foundation  Kamp  28-43  *  8225 GK Lelystad
Internationale non-profitorganisatie. Is gevestigd in Nederland en Argentinië. Heeft als doel het bieden van een toekomst aan kinderen die in Argentinië onder de armoedegrens leven. Details...
 
10. Heifer  Roosendaal
Amerikaanse charitatieve organisatie. Richt zich op het wereldwijd tegengaan van honger en armoede. De giften v/d organisatie bestaan uit levende dieren en planten, alsmede uit training in agrarische kennis. Details...
 
11. KICI  Colijnplein  20  *  2555 HA Den Haag
Stichting KICI kledinginzameling zamelt overbodig textiel (o.a. kleding en schoenen) in. De opbrengst gaat volledig naar een internationaal, nationaal of lokaal goed doel. Dit inzamelen gebeurt via o.a. kledingcontainers in openbare ruimte. Details...
 
12. Kinderdorpen Chili  Nijmegen
Nederlandse stichting. Ondersteunt "kansarme" kinderen in Chili. De kinderen komen vaak uit de sloppenwijken van Santiago, zijn afkomstig uit arme gebroken gezinnen of van aan drugs of alcohol verslaafde ouders. Details...
 
13. Leger des Heils  Spoordreef  10  *  1315 GN Almere
Internationale organisatie. De medewerkers houden zich onder andere bezig met evangelisatie, reclassering, maatschappelijke opvang en ontwikkelingssamenwerking. Details...
 
14. Lezen & Schrijven  Lange Voorhout  19  *  2514 EB Den Haag
Nederlandse stichting. Zet zich in voor de 1,5 miljoen Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven. Opgericht op initiatief van Prinses Laurentien. Doel v/d stichting is dat iedereen in Nederland zich bewust is van het probleem. Details...
 
15. Magala  Ripperdalaan  5  *  9713 SG Groningen
Ze verlenen hulp aan Bulgaarse straatmuzikanten en straatkrantverkopers in Nederland en zamelen en verzenden hulpgoederen in voor Bulgarije. Details...
 
16. Mama Cash  Postbus  15686  *  1001 ND Amsterdam
Internationaal vrouwenfonds. Investeert in kleinschalige, vernieuwende projecten van en voor vrouwen, met als doel een rechtvaardige en veilige wereld voor iedereen te creeren. Details...
 
17. Moeder Teresa Stichting  Nijverheidsweg  13b  *  7071 CH Ulft (gemeente Oude IJsselstreek)
De stichting is een onafhankelijke organisatie, die hulp verleent aan de allerarmsten in Oost-Europa, met name Roemenië. Details...
 
18. NOTS Foundation  De Oude Molen  1a  *  1184 VW Ouderkerk aan de Amstel (gemeente Amstelveen)
Wil het aantal mensen in ontwikkelingslanden met een zelfredzaam bestaan vergroten. Donateurs en beleggers ondersteunen ondernemers, studenten en gezinnen op het platteland bij het opbouwen van inkomensgenererende activiteiten. Details...
 
19. Pequenita  Adresgegevens onbekend
Nederlandse liefdadigheidsorganisatie. Heeft als doelstelling kleinschalige projecten te ondersteunen die de sociaal-economische zelfstandigheid en onafhankelijkheid van vrouwen in ontwikkelingslanden bevorderen. Details...
 
20. Poco a Poco  Merijn  1  *  5661 SP Geldrop (gemeente Geldrop-Mierlo)
Stelt zich ten doel kinderen, jongeren en volwassenen in Cusco (Peru) en omgeving te helpen aan een beter bestaan. Dit kan door te investeren in werk of in opleiding. De stichting ondersteunt direct en indirect projecten. Details...
 
21. PrisonLAW  Amsterdam
Nederlandse onafhankelijke stichting. Zet zich in voor Nederlandse gevangenen in het buitenland. Verschaft juridische en praktische informatie over gevangenissen en strafrechtsprocedures in het buitenland. Details...
 
22. Stichting Volkskracht  Postbus  1110  *  3000 BC Rotterdam
Voluit Stichting Bevordering van Volkskracht. Nederlandse stichting. Heeft als doel: 'de bevordering van den geestelijken en lichamelijken welstand der mingegoede bevolking van Rotterdam'. Details...
 
23. Terre des Hommes  Zoutmanstraat  42-44  *  2518 GS Den Haag
Internationale charitatieve instelling die ondervoeding, kinderarbeid, kinderhandel, kinderprostitutie, kindermisbruik en kindsoldaten bestrijdt, zet zich in voor kinderrechten en verstrekt noodhulp bij crisissituaties en rampen. Details...
 
24. The Cross-Point Foundation  Kamilleveld  1  *  2914 PH Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas)
De stichting heeft ten doel het ondersteunen, met name financieel, van kansarme kinderen in voornamelijk India, zodat zij onder andere basisvoorzieningen, scholing en een gezonde toekomst kunnen krijgen. Details...
 
25. The Miracle School Ministry  Adresgegevens onbekend
Nederlandse stichting. Heeft tot doel kansarme kinderen in Pakistan educatie en zorg te bieden. Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?