Home  >  Onderwijs  >  Middelbaar Ond.  >  Zuid-Holland
 
 

Detailgegevens Vrije School Den Haag


 
Website en contactgegevens
Vrije School Den Haag
Klik hier voor website
Waalsdorperweg 12
2597 JB Den Haag
 
Korte beschrijving
Kleine, gezellige Vrije School voor vwo-havo-vmbo. De afstand tot de enthousiaste leraren is klein en omdat je niet kan blijven zitten is je band met de klas sterk. Je haalt op je eigen manier je diploma, maar ook het sociale en creatieve is belang.
 
 
Meer Basisonderwijs in Den Haag:
Algemene Hindoe Basisschool
Den Haag
 Basisonderwijs met als extra hindoe leer. Het bevoegde gezag is de Vereniging VAHON. Het Algemeen Hindoe-onderwijs is erop gericht dat de kinderen meer vertrouwen in zichzelf krijgen en in staat zijn gestalte te geven aan de eigen identiteit. Details...
 
Balans
Den Haag
 Samenwerkingsschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 school voor speciaal voortgezet onderwijs Details...
 
Basisschool 't Palet
Den Haag
 Rooms-katholieke basisschool met meerdere vestigingen. Een plek waar kinderen in een veilige omgeving de kans krijgen veel uit zichzelf te halen. Zijn aangesloten bij het Lucas Onderwijs. Details...
 
Bavinckschool
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool met peuterspeelzaal in het gebouw. Wij maken gebruik van het principe van meervoudige intelligentie. Details...
 
Bezuidenhout
Den Haag
 Onderdeel van NUTS. Kinderen komen uit de directe omgeving, de wijk Mariahoeve, de binnenstad en Voorburg. Klassikale onderwijssetting en gerichte aanpak voor het individuele kind. Naschoolse lessen: Franse taal, schaken en sport. Details...
 
Carolus
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
de Bras
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Het kind met zijn ontwikkelingsvragen centraal (adaptief onderwijs). Onderdeel van Lucas Onderwijs. Ze maken gebruik van de toetsen op het moment dat het kind daaraan toe is. Details...
 
de Buutplaats
Den Haag
 R. K. Basisschool. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 blijven tot half vijf op school. Hierdoor is er meer tijd om allerlei extra activiteiten te doen zoals huiswerkclub, theater, sport, muziek en rap. Details...
 
de Drie Linden
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
De Horizon
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool. Valt onder de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden Details...
 
de Kameleon
Den Haag
 Openbare Basisschool. Details...
 
de Paradijsvogel
Den Haag
 R. K. school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
de Parkiet
Den Haag
 R. K. school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
De Rosa
Den Haag
 R.K. Basisschool. Vanuit een christelijke visie op mens en samenleving willen zij de leerlingen zo optimaal mogelijk begeleiden in hun individuele ontplooiing. Details...
 
de Voorsprong
Den Haag
 Openbare basisschool. Deze naam staat voor kracht, beweging, ontwikkeling en ambitie. Zij lopen niet mee met anderen; de wil om te leren en te ontwikkelen zorgt ervoor dat ze vaak een voorsprong hebben op anderen. Details...
 
De Vrije School
Den Haag
 Voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Details...
 
De Zuidwester
Den Haag
 R. K. Basisschool. Werken vanuit een klassikaal systeem waar veel ruimte is voor een individuele aanpak voor kinderen die dat nodig hebben. Details...
 
Elout van Soeterwoude
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool. Gezellige multiculturele buurtschool waar leerkrachten alles uit ieder kind halen en waar begrippen als "verantwoordelijkheid" en "zelfstandigheid" door kinderen en leerkrachten wordt uitgedragen. Details...
 
Fontein
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Grote Beer
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Het Leerhuis
Den Haag
 Praktijk van orthopedagen en psychologen voor gespecialiseerde begeleiding gericht op dyslexie, lees- en spellingsproblemen. Details...
 
J. F. Kennedy
Den Haag
 Montessori school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Jeroen
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Jonge Wereld
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Krullevaar
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Laan van Poot
Den Haag
 Nutsschool. Details...
 
Lichtbaken
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Liduina
Den Haag
 R. K. school in de wijk Bezuidenhout. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
M.M. Boldingh
Den Haag
 Nutsschool. Details...
 
Max Velthuis
Den Haag
 Openbare Basisschool waar wordt gestreefd naar een plezierige en leerzame schooltijd. Er wordt een een vertrouwelijke en gezellige leeromgeving gecreeerd. Naast zelfstandigheid is samenwerking tussen kinderen onderling ook erg belangrijk. Details...
 
Morgenstond
Den Haag
 Nutsschool Details...
 
NKO
Den Haag
 Onderwijsinformatie van de landelijke ouderorganisatie voor katholiek onderwijs. Details...
 
Nutshage
Den Haag
 Nutsschool. Details...
 
OBS De Kleine Wereld
Den Haag
 (Lokatie groep 1 t/m 4) Openbare basisschool die nauw samenwerkt met de peuterspeelzaal. Zijn een onderdeel van Stichting De Haagse Scholen. Details...
 
Paschalis
Den Haag
 Rooms-katholieke basisschool in het Haagse Benoordenhout. Lid van Lucas Onderwijs Details...
 
PCBS De Vlieger
Den Haag
 Protestant-christelijke basisschool die streeft naar het geven van onderwijs in een veilige en uitdagende omgeving. Details...
 
Petrus Dondersschool
Den Haag
 R. K. Basisschool. Binnen de school wordt gewerkt met moderne lesmethoden. Naast "leren" vinden zij het zeker zo belangrijk, dat kinderen ook de kans krijgen zich op andere gebieden te ontwikkelen. Details...
 
Prof. Mr. A. Anemaschool
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Prospecial
Den Haag
 Winkel met leer- en hulpmiddelen voor kinderen die met een rugzakje naar de basisschool gaan. Details...
 
Regenboog
Den Haag
 R. K. school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
RK Basisschool Toermalijn
Den Haag
 Een katholieke school waar de religieuze achtergrond van ieder kind en zijn ouders gerespecteerd wordt. Staan bekend als een school waar stevige eisen worden gesteld om zo alle talenten te ontwikkelen. Details...
 
RKBS De Triangel
Den Haag
 Rooms-katholieke school in de Haagse Schilderswijk. Heeft als uitgangspunt dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen ouders en leerkrachten. Details...
 
SBO de Haagse Beek
Den Haag
 Openbare school voor speciaal basis onderwijs, bestemd voor kinderen die vanwege hun problemen niet meer goed geholpen kunnen worden op een gewone basisschool. Details...
 
Shri Vishnu
Den Haag
 Hindoe-Basisschool Details...
 
Statenkwartier
Den Haag
 R. K. school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Tamar
Den Haag
 Eigentijdse Evangelische basisschool. De school staat voor bijbelgetrouw onderwijs en een kindvriendelijk en uitnodigend schoolklimaat. Details...
 
Waalse Louise de Coligny
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Willemspark
Den Haag
 R.K. Basisschool. Uitgebreide informatie over deze school op de site. Details...
 
Wolters
Den Haag
 Neutraal bijzondere basisschool Details...
 
Woonstede
Den Haag
 Nutsschool Details...
 
Zorgvliet
Den Haag
 Nutsschool. Details...
 
 
Meer Basisonderwijs in de buurgemeenten:
Geen andere Basisonderwijs in de buurgemeenten van Den Haag gevonden.
 
Meer Middelbaar Ond. in Den Haag:
After 's Cool
Den Haag
 Dagelijkse huiswerkbegeleiding in een plezierige en informele omgeving. Gespecialiseerd in bijles, examentraining, huiswerkbegeleiding, huiswerkcontrole en studieproblemen. Details...
 
Aloysius College
Den Haag
 Wij zijn een inspirerend leerhuis en een veilige ontmoetingsplaats in de veelkleurige Haagse regio. Bij het AC draait het om de maximale persoonlijke en intellectuele ontwikkeling van de leerling. Details...
 
Blooming
Den Haag
 Praktijk in Den Haag waar leerlingen worden begeleid die om zeer veel verschillende redenen vastlopen op school en daarom extra hulp kunnen gebruiken. De begeleiding gebeurt vanuit een huiselijke sfeer, zodat kinderen op een prettige en ontspannen manier leren omgaan met hun schoolwerk en waardoor ze ook plezier krijgen in wat ze doen en hun talenten verder ontdekken en ontwikkelen. Details...
 
College Edith Stein
Den Haag
 Ze verzorgen vwo-, havo- en vmbo (tl/gl onderwijs aan 12 tot 18-jarigen. Respect, internationalisatie, taalvaardigheid, inzet en persoonlijke kwaliteiten zijn belangrijke speerpunten. Details...
 
De Studeerkamer
Den Haag
 Biedt in een huiselijke omgeving deskundige begeleiding met extra aandacht voor planning, structuur, studievaardigheden, examentrainingen en summercourses. Details...
 
DiplomaNu Bijles aan huis
Den Haag
 Hoogwaardige bijlessen aan huis voor basisscholieren en middelbare scholieren. De bijlessen worden gegeven in alle vakken van de basisschool, middelbare school, MBO en HBO. Details...
 
Haags Montessori Lyceum
Den Haag
 Met een downloadbare schoolgids, nieuwsbrieven, foto's en informatie over de examens. Tevens informatie voor oud-leerlingen. Details...
 
Het Segbroek College
Den Haag
 Het Segbroek College is een openbare scholengemeenschap voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium. Details...
 
Johan de Witt College
Den Haag
 Openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo in Den Haag. Details...
 
Lector Studiebegeleiding
Den Haag
 Instituut voor huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining en studiekeuze advies. Details...
 
Luzac College
Den Haag
 In versneld tempo een diploma halen: 2 jaar in 1. Details...
 
Onder de 18
Den Haag
 Jongerensite van de Vrije School Details...
 
Scholengemeenschap Westhage
Den Haag
 Westhage staat bekend om zijn bijzondere buitenschoolse activiteiten Details...
 
StudentsPlus Nederland
Den Haag
 Landelijk netwerk van meer dan 15.000 studenten. Een student geeft individuele bijles aan huis. De bijlesuren zijn maandelijks aan te passen en zijn niet per vak ingedeeld. Details...
 
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Den Haag
 Het VCL is een school waar een gedegen kennisverwerving belangrijk gevonden wordt. De exameneisen vormen daarbij het richtsnoer voor het onderwijsprogramma. Details...
 
 
Meer Middelbaar Ond. in de buurgemeenten:
Geen andere Middelbaar Ond. in de buurgemeenten van Den Haag gevonden.
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design &
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?