Home  >  Onderwijs  >  Middelbaar Ond.  >  Huiswerkbegeleiding
 
 

Detailgegevens Besmartinstituut


 
Website en contactgegevens
Besmartinstituut
Klik hier voor website
Tweede Oosterparkstraat 246
1092 BV Amsterdam
020 - 6937385
 
Korte beschrijving
Studiebegeleidingscentrum voor bijles, huiswerkbegeleiding, Entree-, Cito- en examentrainingen.
 
 
Meer Basisonderwijs in Amsterdam:
't Kruispunt
Amsterdam
 Basisschool Details...
 
16montessori Gaasperdam
Amsterdam
 De gezellige school van zuidoost waar kind zich thuis voelt. Details...
 
2e Daltonschool
Amsterdam
 Openbare Basisschool Details...
 
Be Smart Instituut
Amsterdam
 Studiebegeleidingscentrum voor bijles, huiswerkbegeleiding, Entree-, Cito- en examentrainingen. Details...
 
BS Onze Toekomst
Amsterdam
 Particuliere basisschool. Details...
 
Bureau Bremer
Amsterdam
 Adviesbureau met ervaring en expertise op het terrein van beleidsontwikkeling en –uitvoering. Details...
 
de Blauwe Lijn
Amsterdam
 Openbare Jenaplan Basisschool Details...
 
De Bron
Amsterdam
 Een kleine katholieke basisschool in het stadsdeel Westerpark. De school is gehuisvest in een ruim gebouw en wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Details...
 
De Globe
Amsterdam
 Openbare Basisschool Details...
 
De Horizon
Amsterdam
 Openbare Daltonbasisschool Details...
 
De IJsbreker
Amsterdam
 Oec. basisschool met Daltononderwijs (i.o.) in Amsterdam-Noord. Brede, moderne eigentijdse school, waar gebruik wordt gemaakt van de allernieuwste lesmethodes, die geheel aansluiten bij het Daltononderwijs. Details...
 
De Kaanvogel
Amsterdam
 Prot. Chr. Basisschool met een brede basis. O.a. info over de school, wegwijzer, de verlengde schooldag etc. Details...
 
de Kinkerhoek
Amsterdam
 Openbare Basisschool. Details...
 
De Poolster
Amsterdam
 Openbare Dalton Basisschool. Details...
 
De Scholekster
Amsterdam
 Openbare Montessori basisschool in de Amsterdamse pijp. Kleinschalige, groeiende school, met veel aandacht voor het individuele kind. Details...
 
de Vlaamse Reus
Amsterdam
 Openbare Basisschool Details...
 
de Waterkant
Amsterdam
 Openbare Basisschool Details...
 
Dr. O. Noordmansschool
Amsterdam
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Edicta
Amsterdam
 ICT-adviesdienst voor het basisonderwijs. Niet gericht op de techniek en het aanleggen van netwerken, maar op ondersteuning en begeleiding van scholen in het gebruik van ICT in de klas. Details...
 
Elout
Amsterdam
 Oecumenische basisschool. De school die er kleur in brengt! Details...
 
Geert Groote School
Amsterdam
 Vrije school voor basisonderwijs. Details...
 
Hildebrand- van Loonschool
Amsterdam
 Christelijke basisschool Details...
 
Huiswerk Instituut Amsterdam
Amsterdam
 Biedt intensieve studiebegeleiding voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Aandacht voor reken-, taal-, begrijpend lezen- en studievaardigheden. Details...
 
JBO
Amsterdam
 Stichting Joods Bijzonder Onderwijs. Basisschool, scholengemeenschap en kinderopvang. Details...
 
La Croix
Amsterdam
 Praktijk dat gespecialiseerd in onderwijsleerproblemen van kinderen vanaf 4 jaar. Samenwerkingsverband tussen een orhopedagoog (BIG geregistreerd), remedial teachers en studenten. Details...
 
Linnaeusschool
Amsterdam
  Details...
 
Montessori Zeeburg
Amsterdam
 Montessori Basisschool Details...
 
Nellestein
Amsterdam
 Openbare Dalton Basisschool Details...
 
Neptunus
Amsterdam
 Een Oecumenische Daltonschool in de nieuwste Amsterdamse woonwijk IJburg. Profiel Natuur en Techniek Details...
 
Prof. Dr. H. Kraemerschool
Amsterdam
 Prot. Chr. basisschool en peuterspeelzaal op weg om zich tot een brede school ontwikkelen. De school besteedt veel aandacht aan computerondersteund onderwijs. Details...
 
R.k. Basisschool De Bron
Amsterdam
 Een gemengde school waarbij de samenstelling van de leerlingen een weerspiegeling is van de wijk. De Bron is een kleine katholieke basisschool in stadsdeel Westerpark. De school is gehuisvest in een ruim en schoon gebouw. Details...
 
Rijk Kramer
Amsterdam
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
St. Lukasschool
Amsterdam
 basisschool St. Lukas te Amsterdam-Osdorp is een ervaringsgerichte school waar kinderen met plezier naar school gaan. Binnen de school hebben ze twee peuterspeelzalen, opvang voor, tussen en na schooltijd. Details...
 
St. Paulusschool
Amsterdam
 Speciale school. Details...
 
Twiske
Amsterdam
 Openbare Basisschool Details...
 
Visio
Amsterdam
 Begeleidt en ondersteunt leerlingen in een veilige leeromgeving naar een toekomst die bij het kind en diens mogelijkheden past. Bestaat uit de 2 onderdelen: speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vmbo en havo). Details...
 
 
Meer Basisonderwijs in de buurgemeenten:
Almeerse 1e Montessori School
Almere
 Openbare basisschool voor Montessori-onderwijs, met algemene en praktische informatie, schoolprofiel, nieuws en foto's. Details...
 
Almeerse Scholen Groep
Almere
 Een onderwijsbestuur dat bestaat uit drie stichtingen die samen de openbare scholen en het algemeen bijzonder onderwijs in de regio beheren. Details...
 
Columbusschool
Almere
 De moderne school geeft gedegen onderwijs gebaseerd op bewezen succesvolle onderwijsmethoden. Hierbij word vooral gebruik gemaakt van het gezonde verstand. Details...
 
De Droomspiegel
Almere
 Katholieke basisschool voor daltononderwijs in Almere Poort. Het innovatieve schoolconcept draagt zorg voor een optimale ontwikkeling v/d leerlingen. Details...
 
De Kleine Wereld
Almere
 Oecumenische basisschool voor Dalton Onderwijs. Details...
 
De Kring
Almere
 Openbare Jenaplanschool welke werkt met heterogene groepen in, voor zover mogelijk, open lokalen, waarin de kinderen leren rekening te houden mét en zorg te dragen vóór elkaar. Details...
 
De Lichtboei
Almere
 Protestants christelijke basisschool gelegen in de muziekwijk. Beschikken over een dependance in de Lierstraat. Online zijn de agenda, het fotoboek en overige informatie te vinden. Details...
 
De Olijfboom
Almere
 Protestant christelijke basisschool, vinden het van groot belang dat ouders de doelstellingen en identiteit van de school respecteren. Beschiken online over een gastenboek, nieuwsbrief en whiteboard. Details...
 
De Omnibus
Almere
 Oecumenische Daltonschool en onderdeel van de stichting Prisma Almere. Dit betekent dat de school plaats biedt aan kinderen en personeelsleden van protestantse of katholieke signatuur. Details...
 
De Optimist 1
Almere
 Oecumenische Daltonschool die zichzelf ziet als gemeenschap waarin kinderen met verschillende achtergronden naast en met elkaar leven. De website biedt o.a. informatie over de school en het onderwijs. Details...
 
De Optimist 2
Almere
 Oecumenische Daltonschool die zichzelf ziet als gemeenschap waarin kinderen met verschillende achtergronden naast en met elkaar leven. De website biedt o.a. informatie over de school en het onderwijs. Details...
 
De Peperbus
Almere
 Het onderwijs van deze school is gebaseerd op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, de daar aan gekoppelde omgangsvormen en het leren. Wordt bestuurd door de Almeerse Scholen Groep Details...
 
De Polderhof
Almere
 Geven woorden aan de toekomst, om positief, plezierig en met zelfvertrouwen in het leven kunnen staan. Dagen website bezoekers uit om de wereld van de Polderhof te komen ontdekken. Details...
 
Europaschool
Almere
 Sinds 2008 geopend in het Europakwartier in Almere Poort. De school is tijdelijk gevestigd aan het Slowakijehof. In april 2010 trekt de school in haar eigen gebouw aan de Nederlandlaan in het Europakwartier in Poort. Details...
 
Het Kompas
Almere
 Protestants-Christelijke school waar ieder kind een naam heeft, met als ideaal mensen te vormen voor de wereld van morgen. Aangesloten bij Stichting Prisma. Details...
 
Het Palet
Almere
 Openbare Bassischool in de wijk Tussen de vaarten. Besteden veel aandacht aan lezen, taal en rekenen en willen graag dat alle kinderen goede resultaten behalen. Hebben meerdere dependances. Details...
 
K.B.S. 't Zonnewiel
Almere
 Op de website van deze school staan o.a. de schooltijden, foto's en informatie over de school en de buitenschoolse opvang. Online is ook het informatieve blad `t Zonnewieltje te bekijken. Details...
 
K.B.S. de Delta
Almere
 Basisschool welke onderdeel is van de stichting katholiek onderwijs Flevoland Veluwe. Men kan op de site nieuwsbrieven downloaden, de jaargids lezen, zoeken naar links en kijken naar het fotoalbums. Details...
 
KBS Crescendo
Almere
 Katholieke school gelegen in de muziekwijk van Almere Stad en onderdeel van de SKOFV-organisatie. Op de website vindt men o.a. informatie over de school en het team, foto's en multimedia. Details...
 
KBS Pirouette
Almere
 Zien het als opdracht om een kind een veilige omgeving te bieden en het mee te helpen opgroeien tot een evenwichtig mens. Hebben een digitale schoolkrant, gemaakt voor en door de leerlingen. Details...
 
Kijk Zo
Almere
 Maakt kijkwijzers voor gymnastieklessen. Kijkwijzers zijn stevige kaarten waarop gymnastiek oefeningen staan. Deze oefeningen zijn zo gemaakt dat kinderen ze direct begrijpen en direct kunnen gaan doen. Details...
 
O.B.S. De Flierefluiter
Almere
 Openbare school die traditioneel, herkenbaar onderwijs biedt. Online vindt men o.a. algemene dagelijkse informatie, fotoalbums, nieuwsbrieven, een gastenboek, de schoolgids en een weblog. Details...
 
O.B.S. Syncope
Almere
 Openbare basisschool gelegen in de Muziekwijk. Zijn onderdeel van de Almeerse Scholen Groep. Veiligheid, zelfstandigheid, structuur, rust en creativiteit zijn op deze school de sleutelwoorden. Details...
 
OBS De Zevensprong
Almere
 Openbare basisschool in Danswijk die zich kenmerkt door degelijk onderwijs, met extra aandacht voor de leervakken. Werken met digitale schoolborden en verzorgen ook ICT lessen. Details...
 
Opvang Krullevaartje
Almere
 Kinderdagverblijf in Almere waar gewerkt wordt vanuit een antroposofisch mensbeeld. Het is er op gericht om het unieke en individuele van ieder kind tot zijn recht te laten komen. Details...
 
Voormijzelf
Almere
 NLP toegepast in het onderwijs, merk het verschil, zie de leerlingen groeien vol zelfvertrouwen. Verschillende workshops en trainingen mogelijk. Details...
 
OBS De Klaverweide
Almere Haven
 Deze school geeft les volgens de moderne onderwijsmethode "Natuurlijk Leren". Laat kinderen hun eigen onderwerpen kiezen en bouwt daar het onderwijs omheen. Details...
 
De Westwijzer
Amstelveen
 Openbare Basisschool die er volledig op gericht is om de kinderen een prettige en veilige schoolperiode te bieden. Details...
 
Guus Kieft school
Amstelveen
 Kleine privéschool voor spontaan en gemedieerd leren. De leerlingen stellen in samenwerking met hun mentor hun leerplan samen d.m.v. een socicratisch overleg met de leerling, de ouders en de mentor. gelegen in een natuurgebied. Details...
 
Karel Eykman School
Amstelveen
 Prot. Chr. Basisschool. Onderwijs met een hart Details...
 
Michiel de Ruyterschool
Amstelveen
 Openbare Basisschool Details...
 
Parcival
Amstelveen
 Vrije school. Details...
 
Amstelschool
Ouderkerk aan de Amstel
 School voor Protestant Christelijk Basisonderwijs. Details...
 
Oranje Nassauschool
Badhoevedorp
 Christelijke Basisschool Details...
 
de Bosbouwers
Hoofddorp
 R. K. Basisschool Details...
 
De Octopus
Hoofddorp
 Openbare basisschool op 2 locaties. Details...
 
de Regenboog
Hoofddorp
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
de Wijngaard
Hoofddorp
 Christelijke basisschool. Leuke website met veel nieuws en werk van de kinderen. Details...
 
Flamingo
Hoofddorp
 R. K. Basisschool Details...
 
Het Braambos
Hoofddorp
 Christelijke Basisschool Details...
 
Michael School
Hoofddorp
 De kinderen gaan met plezier naar school. De ouders van de school zijn enthousiast over het onderwijs dat aan hun kinderen wordt gegeven. Dat is hoofdonderwijs, kunstonderwijs en ook bewegingsonderwijs. Details...
 
Antoniusschool
Nieuw-Vennep
 Basisschool Details...
 
De Ark
Nieuw-Vennep
 Prot. Chr. Basisschool in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep. Details...
 
de Boog
Nieuw-Vennep
 Openbaar Montessori basissonderwijs. Details...
 
de Polderrakkers
Nieuw-Vennep
 Prot. Chr. Basissschool Details...
 
het Palet
Nieuw-Vennep
 Openbare Basisschool voor Daltononderwijs. Kantoortijdenschool. Details...
 
Johan Weststeijnschool
Nieuw-Vennep
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Merlijn
Nieuw-Vennep
 Openbare basisschool in Getsewoud-Noord Details...
 
Opmaat
Nieuw-Vennep
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Rehobothschool
Nieuw-Vennep
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Immanuël
Rijsenhout
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
de Waterwolf
Vijfhuizen
 Openbare basisschool. Kleinschalig en kindvriendelijk Details...
 
Daltonschool de Achtbaan
Zwanenburg
 Een school waar je meer leert dan leren alleen. Aandacht voor de leervakken en aandacht voor de kinderen zelf. Details...
 
Gaandeweg
Zwanenburg
 Locatie: Kinheim. Protestants christelijke basisschool met 2 locaties. Naast het normale lesprogramma organiseren ze jaarlijks diverse activiteiten en festiviteiten. Details...
 
Augustinusschool
Landsmeer
 Katholieke Basisschool met kleine groepen, betrokken docenten en persoonlijke aandacht. Duidelijke regels, uitgekiende lesmethoden en veel extra activiteiten. Vrij uitzicht over natuurgebied het het Ilperveld. Details...
 
Basisschool De Stap
Landsmeer
 Een basisschool waar leren elke dag iets nieuws brengt. Details...
 
RDFOTO
Muiderberg
 Een ervaren schoolfotograaf die al vele jaren professionele schoolfoto’s voor het basisonderwijs maakt. Door de kleinschaligheid zijn ze flexibel en kunnen ze snel schakelen. Details...
 
De Korenaar
Oostzaan
 Prot Chr. Basissschool. Een ondernemende school, waar ieder kind zich gekend mag weten. Details...
 
J.F. Kennedyschool
Monnickendam
 R.K. Basisschool. Details...
 
OBS de Gouwzee
Monnickendam
 Voor de laatste nieuwtjes, reacties en om nog even iets op te zoeken kunnen de leerlingen en hun ouders op de site terecht. Details...
 
de Hobbedob
Weesp
 Openbare Basisschool Details...
 
Posicom
Weesp
 Anti-pestbureau, gespecialiseerd in het aanpakken van pesten. Details...
 
de Meander
Assendelft
 Openbare basisschool. Doelstelling is, het aantal kinderen in de groepen zo gelijk mogelijk te verdelen. Investeert veel geld en energie in spel en bewegen, sport en sportief gedrag. Details...
 
de Oceaan
Assendelft
 Interconfessionele basisschool. Ze zijn ontstaan vanuit ICBS Octant en zijn vanaf 1-1-2008 een zelfstandige school. Legt vanuit haar achtergrond (RK/PC) nadruk op Visieontwikkeling. Er wodrt gewerkt volgens het Ontwikkelings Onderwijs. Details...
 
OBS De Delta
Assendelft
 De school voor de toekomst. ICT, kunst en cultuur staan centraal op deze school. Details...
 
de Bijenkorf
Krommenie
 R.K. Jenaplanschool de Bijenkorf Details...
 
de Komeet
Krommenie
 Openbare Basisschool Details...
 
De Westerkim
Zaandam
 Prot. Chr. Basisschool. De school waar kinderen laten zien wat ze kunnen. Details...
 
Het Baken
Zaandam
 Prot. Chr. Basisschool. Gastvrij voor kinderen en ouders. Details...
 
Medezeggenschap in praktijk
Zaandam
 Informatie voor medezeggenschapsraden basis-en voortgezet onderwijs. Details...
 
OBS De Jagersplas
Zaandam
 Een openbare basisschool die voor iedereen toegankelijk is ongeacht levenbeschouwelijke of sociaal-culturele achtergrond. Hebben bewust gekozen voor 2 groepen in 1 leslokaal. Details...
 
 
Meer Middelbaar Ond. in Amsterdam:
A. G. Bell
Amsterdam
 Nederlandse scholengemeenschap. Details...
 
Alphons Laudy
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Details...
 
Altra College
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Bijzonder school voor leerlingen die problemen hebben in de omgang met medeleerlingen en leraren, of kampen met psychische problemen. Details...
 
Amarantis
Amsterdam
 Christelijke onderwijsgroep. Bestaat uit 55 scholen in de regio's Amersfoort, Amsterdam, Utrecht, Almere en Zaandam. Concernorganisatie van ISA en ROC ASA, (onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mb Details...
 
Amstel
Amsterdam
 Nederlands lyceum. Naast alle zorg die de school zelf aan leerlingen schenkt, spannen ook veel mensen die niet direct aan de school verbonden zijn zich in voor het welzijn van de leerlingen. Details...
 
Amsterdam
Amsterdam
 Nederlands Montessori Lyceum. Details...
 
Barlaeus Gymnasium
Amsterdam
 Zoals op de meeste scholen is ook op het Barlaeus de mentor van de klas de begeleider die het dichtst bij de leerlingen staat. Soms is er extra begeleiding nodig en ook daarvoor biedt het Barlaeus enkele voorzieningen. Details...
 
Bernard Nieuwentijt College
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Details...
 
Bijles Amsterdam
Amsterdam
 Zoekt samen met jou naar de aanpak die het beste aansluit bij jouw vraag. Details...
 
Bijlmer
Amsterdam
 Nederlandse open scholengemeenschap voor middelbaar onderwijs op VWO, HAVO en VMBO niveau. Stelt bij het lesgeven de leerling centraal en hecht veel waarde aan contact met ouders. Details...
 
Buitenveldert
Amsterdam
 Christelijke Scholengemeenschap. Biedt onderwijs op gymnasium, atheneum, havo en mavo niveau. Heeft een eenjarige brugperiode met homogene klassen. Hecht veel waarde aan internationale betrekkingen. Details...
 
Calvijn met Junior College
Amsterdam
 Middelbare school voor leerlingen met een advies voor de VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Onderdeel van de Ameratis Onderwijsgroep. je kunt hier meteen je MBO 2-diploma halen (de vervolgopleiding na het VMBO). Details...
 
Cartesius
Amsterdam
 Nederlands zelfstandig gymnasium. Details...
 
Clusius College
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Verzorgt op 8 plaatsen in Noord-Holland VMBO-Groen opleidingen. Details...
 
College de Meer
Amsterdam
 Adres Bovenbouw Leerjaren 3 en 4. Kleinschalige school in het midden van de Watergraafmeer. De onderbouw en de bovenbouw hebben ieder hun eigen gebouw waardoor de kleinschaligheid gewaarborgd blijft. Details...
 
Comenius
Amsterdam
 Lyceum in Amsterdam West. Kleurrijke wereldschool voor havo en vwo (atheneum). Details...
 
Cygnus
Amsterdam
 Nederlands gymnasium. Ze hebben een bijzonder onderwijsprogramma. Het motto "voor wereldburgers en wetenschappers" is in alles merkbaar. Details...
 
Damstede College
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Biedt havo en vwo (atheneum, gymnasium). Onderdeel van de Ameratis Onderwijsgroep. Details...
 
De Apollo
Amsterdam
 Een kleine vmbo-school met 200 leerlingen, waar leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben terecht kunnen. Details...
 
de Meer
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Je kunt hier terecht voor VMBO onderwijs. Beschikt hiernaast over (lwoo) vmbo-b, -k, -g, -t en een havo-kansklas. Details...
 
de Passie
Amsterdam
 Nederlandse scholengemeenschap. Details...
 
Fons Vitae
Amsterdam
 Nederlands lyceum. Je kunt hier onderwijs volgen op havo, atheneum en gymnasium niveau. Details...
 
Geert Groote College
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Details...
 
Gerrit van der Veen College
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Je kunt hier onderwijs op vwo (atheneum) en havo niveau volgen. Onderdeel van de Amarantis Onderwijsgroep. Het is een kleine school met 600 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers. Details...
 
Hervormd Lyceum West
Amsterdam
 Nederlands lyceum. Details...
 
Hervormd Lyceum Zuid
Amsterdam
 Nederlands lyceum. Details...
 
het Calland
Amsterdam
 Lyceum in Amsterdam Osdorp. Heeft extra aandacht voor vakken als: Sport, toneel en ict. Biedt hiernaast de extra examenvakken: tekenen, handvaardigheid en LO2. Loot-school. Afdelingen: vmbo, havo, atheneum en een aparte gymnasium-afdeling. Details...
 
Hout en Meubilerings College
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Details...
 
Huiswerk Instituut Amsterdam
Amsterdam
 Biedt intensieve studiebegeleiding voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Aandacht voor reken-, taal-, begrijpend lezen- en studievaardigheden. Details...
 
Huygens College
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Je kunt hier terecht voor VMBO onderwijs (lwoo, vmbo-b, -k, en -t). Details...
 
Iedersland College
Amsterdam
 Kleine vmbo-school met ongeveer 100 leerlingen. Leerlingen moeten voldoen aan de eisen v/d regionale verwijzingscommissie (RVC) voor een positieve indicatie voor LWOO of een indicatie hebben v/d commissie van indicatiestelling. Details...
 
Instituut De Leeuw
Amsterdam
 Biedt een breed pakket aan begeleiding, afgestemd op de individuele behoeftes van het kind en zijn omgeving. Probeert ervoor te zorgen dat het kind zelf verantwoordelijkheid neemt voor behaalde resultaten en plezier beleeft aan studeren. Details...
 
Kingma
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Details...
 
La Croix
Amsterdam
 Praktijk dat gespecialiseerd in onderwijsleerproblemen van kinderen vanaf 4 jaar. Samenwerkingsverband tussen een orhopedagoog (BIG geregistreerd), remedial teachers en studenten. Details...
 
Luzac College
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Details...
 
Meridiaan College
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Biedt onderwijs op vmbo-g en -t niveau. Beschikt tevens over een havo-kansklas. Details...
 
Moll Huiswerkbegeleiding
Amsterdam
 Wil door middel van intensieve begeleiding, coaching en het aanleren van leermethoden kinderen helpen bij het verbeteren schoolprestaties, plannen en het verkrijgen van inzicht in effectief huiswerk maken. Details...
 
Ondernemers Academie
Amsterdam
 Nederlandse academie. Details...
 
Over Y college
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. beschikt over vmbo-t en een havo-kansklas. Details...
 
Peter Nieuwland College
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school voor havo en vwo (atheneum) onderwijs. Onderdeel van de Amarantis Onderwijsgroep. Details...
 
REC Boven Amstel
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Details...
 
ROCvA
Amsterdam
 Voluit Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam. Nederlands opleidingscentrum voor MBO, VMBO en Volwassenenonderwijs. Heeft diverse vestigingen in de Regio Amsterdam. Details...
 
Rosa
Amsterdam
 Nederlands beroepscollege. Details...
 
Sint Ignatius
Amsterdam
 Nederlands zelfstandig gymnasium. Details...
 
Sint Nicolaas
Amsterdam
 Nederlands lyceum. Details...
 
Spinoza
Amsterdam
 Nederlands lyceum. Details...
 
Stebo
Amsterdam
 Nederlandse prive middelbare school. Details...
 
Studiekring
Amsterdam
 Dependance Centrum. De docenten plannen, helpen en overhoren de leerlingen zodat ze hun huiswerk af hebben en voorbereid zijn op toetsen en proefwerken. Verzorgt bijles, huiswerk- en studiebegeleiding. Details...
 
Titaan
Amsterdam
 Instituut dat studiebegeleiding geeft aan scholieren in het voortgezet onderwijs en studenten in het HBO en WO. Professionele begeleiders bieden ondersteuning aan individuen en kleine groepjes. Details...
 
Visio
Amsterdam
 Begeleidt en ondersteunt leerlingen in een veilige leeromgeving naar een toekomst die bij het kind en diens mogelijkheden past. Bestaat uit de 2 onderdelen: speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vmbo en havo). Details...
 
Vossius
Amsterdam
 Nederlands gymnasium. Wilt degelijk en betrokken onderwijs geven. Vanuit een brede traditionele basis gaan ze verder en bieden de leerlingen in de bovenbouw de keus zich te verdiepen in de vakken of combinaties van vakken. Details...
 
Wellant
Amsterdam
 Onderwijsinstelling. Heeft 27 vestigingen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland. Biedt VMBO-onderwijs, MBO-opleidingen en Cursussen & Trainingen in een groene leeromgeving. Details...
 
ZCool
Amsterdam
 Voor school en fun! zCool biedt uittreksels, vakkeninformatie, huiswerkhulp, huiswerkchat en alles over examens. Maar ook nieuws over muziek, uitgaan, fun, wekelijks een column en leuke prijsvragen. Details...
 
Zuiderlicht College
Amsterdam
 Nederlandse middelbare school. Details...
 
 
Meer Middelbaar Ond. in de buurgemeenten:
de Klimop
Almere
 Nederlandse middelbare school. Details...
 
De Meergronden
Almere
 Openbare scholengemeenschap. Waar je de ruimte en de mogelijkheden krijgt om uit te zoeken waar je hart ligt en waar je goed in bent. Gaat ervan uit dat je met talenten en toekomstdromen binnenkomt. Details...
 
Echnaton
Almere
 Ooit door NOC*NSF verkozen tot de sportiefste school van Nederland. Details...
 
Flevoland
Almere
 Nederlands regionaal opleidingscentrum. Je kunt er terecht voor middelbare beroepsopleidingen, cursussen en educatie-trajecten op allerlei niveaus. Geschikt voor studenten en volwassenen. Details...
 
Groenhorst College
Almere
 Agrarisch OpleidingsCentrum dat vmbo-groen, MBO- voeding, natuur en milieu, volwasseneneducatie, allerlei soorten cursorisch- en contract (vak)onderwijs en speciaal v.o verzorgt. Deze vestiging biedt Vmbo en MBO onderwijs. Details...
 
Helen Parkhurst
Almere
 Middelbare Dalton school waar je een diploma voor het vwo, havo en vmbo-tl kunt halen. Ziet zichzelf als een school voor initiatiefrijke en onderzoekende leerlingen die midden in de maatschappij staan. Details...
 
Het Almere College
Almere
 Nederlandse middelbare school. Streeft naar een klimaat waarin het goed werken en leren is. Details...
 
Het Baken
Almere
 Vestiging Stad College. Oecumenische scholengemeenschap voor alle vmbo leerwegen. Biedt hiernaast de Baken Acedemie waar leerlingen extra vakken kunnen volgen. Details...
 
Internationale School
Almere
 Nederlandse middelbare school. Heeft veel aandacht voor respect en internationale betrekkingen. Details...
 
Oostvaarder College
Almere
 Nederlandse middelbare school. Details...
 
Studiekring
Almere
 Verzorgt bijles, huiswerk- en studiebegeleiding. De docenten plannen, helpen en overhoren de leerlingen zodat ze hun huiswerk af hebben en voorbereid zijn op toetsen en proefwerken. Details...
 
Amstelveen College
Amstelveen
 Nederlandse scholengemeenschap. De school is openbaar, maar niet iedereen wordt toegelaten. De inschrijving verloopt volgens de Kernprocedure Amstelland. Heeft speciale aandacht voor hoogbegaafde kinderen. Locatie Havo-Vwo. Details...
 
Einstein
Amstelveen
 Internationale school. Afdeling Engelstalig onderwijs. The International Baccalaureate (IB program van 3 t/m19 jaar. Homework and Tutoring at school. Nl afdeling: basis en mo, inclusief 2 jaar-in 1 VMBO, HAVO en VWO. Details...
 
Hermann Wesselink College
Amstelveen
 Verzorgt christelijk onderwijs voor ruim 1500 leerlingen verdeeld over de opleidingen vmbo-t, havo, atheneum, gymnasium, tweetalig vwo en IB English. Is naast Universumschool ook in het bezit van het TTO-certificaat. Details...
 
Instituut Brookman
Amstelveen
 Individuele begeleiding bij alle schooltrajecten. Heeft mogelijkheden voor dagelijkse huiswerkbegeleiding inclusief gebruik van leerlingvolgsysteem. Hierdoor hebben ouders, school en andere begeleiders direct online inzage. Details...
 
Keizer Karel College
Amstelveen
 Nederlandse middelbare school. Je vindt hier informatie over de school, vakken, roosters etc. Details...
 
Studiekring
Amstelveen
 Verzorgt bijles, huiswerk- en studiebegeleiding. De docenten plannen, helpen en overhoren de leerlingen zodat ze hun huiswerk af hebben en voorbereid zijn op toetsen en proefwerken. Details...
 
Herbert Vissers College
Nieuw-Vennep
 Het Herbert Vissers College levert een bijdrage aan onderwijs en vorming van de aan zijn zorg toevertrouwde leerlingen. Details...
 
Bernard Nieuwentijt College
Monnickendam
 Middelbare school. Biedt onderwijs op het niceau van: vmbo-t, havo-kansklas, havo en vwo (eerjaar 1 en 2). Details...
 
Bertrand Russell College
Krommenie
 Vestiging bovenbouw (klassen 3,4,5 en 6). School voor HAVO en atheneum. Hoort bij het Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad en is 1 van de Universumscholen. Vind plezier hebben in het studeren belangrijk. Details...
 
de Faam
Zaandam
 Praktijkschool. Is bedoeld voor die leerlingen, die in eerste instantie niet in staat zijn een reguliere opleiding in het v.o. met een diploma af te sluiten en daarom gebaat zijn bij een opleiding die aansluit bij de arbeidsmarkt. Details...
 
Pascal College
Zaandam
 Christelijke middelbare school voor onderwijs op havo en vwo (atheneum, gymnasium) niveau. Werkt prestatiegericht en wil bijdrage aan het Europese burgerschapsgevoel. Onderdeel van de Amarantis Onderwijsgroep. Details...
 
Pascal Zuid
Zaandam
 Christelijke middelbare school die onderwijs op vmbo niveau aanbiedt. Veiligheid en "thuis voelen" staat hoog in het vaandel. Onderdeel van de Amarantis Onderwijsgroep. Details...
 
Regio College
Zaandam
 Alles wat je wilt weten over de opleidings-mogelijkheden die het Regio College biedt. Details...
 
St. Michael College
Zaandam
 Het SMC is een school voor als je méér wilt. Details...
 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?