Home  >  Mens  >  Ouders  >  Opvoeding
 
 

Detailgegevens NKO


 
Website en contactgegevens
NKO
Klik hier voor website
Den Haag
 
Korte beschrijving
Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders. Wil katholieke ouders betrokken houden bij de opvoeding.
 
 
Meer Basisonderwijs in Den Haag:
Algemene Hindoe Basisschool
Den Haag
 Basisonderwijs met als extra hindoe leer. Het bevoegde gezag is de Vereniging VAHON. Het Algemeen Hindoe-onderwijs is erop gericht dat de kinderen meer vertrouwen in zichzelf krijgen en in staat zijn gestalte te geven aan de eigen identiteit. Details...
 
Balans
Den Haag
 Samenwerkingsschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 school voor speciaal voortgezet onderwijs Details...
 
Basisschool 't Palet
Den Haag
 Rooms-katholieke basisschool met meerdere vestigingen. Een plek waar kinderen in een veilige omgeving de kans krijgen veel uit zichzelf te halen. Zijn aangesloten bij het Lucas Onderwijs. Details...
 
Bavinckschool
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool met peuterspeelzaal in het gebouw. Wij maken gebruik van het principe van meervoudige intelligentie. Details...
 
Bezuidenhout
Den Haag
 Onderdeel van NUTS. Kinderen komen uit de directe omgeving, de wijk Mariahoeve, de binnenstad en Voorburg. Klassikale onderwijssetting en gerichte aanpak voor het individuele kind. Naschoolse lessen: Franse taal, schaken en sport. Details...
 
Carolus
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
de Bras
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Het kind met zijn ontwikkelingsvragen centraal (adaptief onderwijs). Onderdeel van Lucas Onderwijs. Ze maken gebruik van de toetsen op het moment dat het kind daaraan toe is. Details...
 
de Buutplaats
Den Haag
 R. K. Basisschool. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 blijven tot half vijf op school. Hierdoor is er meer tijd om allerlei extra activiteiten te doen zoals huiswerkclub, theater, sport, muziek en rap. Details...
 
de Drie Linden
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
De Horizon
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool. Valt onder de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden Details...
 
de Kameleon
Den Haag
 Openbare Basisschool. Details...
 
de Paradijsvogel
Den Haag
 R. K. school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
de Parkiet
Den Haag
 R. K. school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
De Rosa
Den Haag
 R.K. Basisschool. Vanuit een christelijke visie op mens en samenleving willen zij de leerlingen zo optimaal mogelijk begeleiden in hun individuele ontplooiing. Details...
 
de Voorsprong
Den Haag
 Openbare basisschool. Deze naam staat voor kracht, beweging, ontwikkeling en ambitie. Zij lopen niet mee met anderen; de wil om te leren en te ontwikkelen zorgt ervoor dat ze vaak een voorsprong hebben op anderen. Details...
 
De Vrije School
Den Haag
 Voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Details...
 
De Zuidwester
Den Haag
 R. K. Basisschool. Werken vanuit een klassikaal systeem waar veel ruimte is voor een individuele aanpak voor kinderen die dat nodig hebben. Details...
 
Elout van Soeterwoude
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool. Gezellige multiculturele buurtschool waar leerkrachten alles uit ieder kind halen en waar begrippen als "verantwoordelijkheid" en "zelfstandigheid" door kinderen en leerkrachten wordt uitgedragen. Details...
 
Fontein
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Grote Beer
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Het Leerhuis
Den Haag
 Praktijk van orthopedagen en psychologen voor gespecialiseerde begeleiding gericht op dyslexie, lees- en spellingsproblemen. Details...
 
J. F. Kennedy
Den Haag
 Montessori school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Jeroen
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Jonge Wereld
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Krullevaar
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Laan van Poot
Den Haag
 Nutsschool. Details...
 
Lichtbaken
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Liduina
Den Haag
 R. K. school in de wijk Bezuidenhout. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
M.M. Boldingh
Den Haag
 Nutsschool. Details...
 
Max Velthuis
Den Haag
 Openbare Basisschool waar wordt gestreefd naar een plezierige en leerzame schooltijd. Er wordt een een vertrouwelijke en gezellige leeromgeving gecreeerd. Naast zelfstandigheid is samenwerking tussen kinderen onderling ook erg belangrijk. Details...
 
Morgenstond
Den Haag
 Nutsschool Details...
 
NKO
Den Haag
 Onderwijsinformatie van de landelijke ouderorganisatie voor katholiek onderwijs. Details...
 
Nutshage
Den Haag
 Nutsschool. Details...
 
OBS De Kleine Wereld
Den Haag
 (Lokatie groep 1 t/m 4) Openbare basisschool die nauw samenwerkt met de peuterspeelzaal. Zijn een onderdeel van Stichting De Haagse Scholen. Details...
 
Paschalis
Den Haag
 Rooms-katholieke basisschool in het Haagse Benoordenhout. Lid van Lucas Onderwijs Details...
 
PCBS De Vlieger
Den Haag
 Protestant-christelijke basisschool die streeft naar het geven van onderwijs in een veilige en uitdagende omgeving. Details...
 
Petrus Dondersschool
Den Haag
 R. K. Basisschool. Binnen de school wordt gewerkt met moderne lesmethoden. Naast "leren" vinden zij het zeker zo belangrijk, dat kinderen ook de kans krijgen zich op andere gebieden te ontwikkelen. Details...
 
Prof. Mr. A. Anemaschool
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Prospecial
Den Haag
 Winkel met leer- en hulpmiddelen voor kinderen die met een rugzakje naar de basisschool gaan. Details...
 
Regenboog
Den Haag
 R. K. school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
RK Basisschool Toermalijn
Den Haag
 Een katholieke school waar de religieuze achtergrond van ieder kind en zijn ouders gerespecteerd wordt. Staan bekend als een school waar stevige eisen worden gesteld om zo alle talenten te ontwikkelen. Details...
 
RKBS De Triangel
Den Haag
 Rooms-katholieke school in de Haagse Schilderswijk. Heeft als uitgangspunt dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen ouders en leerkrachten. Details...
 
SBO de Haagse Beek
Den Haag
 Openbare school voor speciaal basis onderwijs, bestemd voor kinderen die vanwege hun problemen niet meer goed geholpen kunnen worden op een gewone basisschool. Details...
 
Shri Vishnu
Den Haag
 Hindoe-Basisschool Details...
 
Statenkwartier
Den Haag
 R. K. school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Tamar
Den Haag
 Eigentijdse Evangelische basisschool. De school staat voor bijbelgetrouw onderwijs en een kindvriendelijk en uitnodigend schoolklimaat. Details...
 
Waalse Louise de Coligny
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Willemspark
Den Haag
 R.K. Basisschool. Uitgebreide informatie over deze school op de site. Details...
 
Wolters
Den Haag
 Neutraal bijzondere basisschool Details...
 
Woonstede
Den Haag
 Nutsschool Details...
 
Zorgvliet
Den Haag
 Nutsschool. Details...
 
 
Meer Basisonderwijs in de buurgemeenten:
Geen andere Basisonderwijs in de buurgemeenten van Den Haag gevonden.
 
Meer Ouders in Den Haag:
Anders slapen
Den Haag
 Informatie over kindermatrassen. Details...
 
Buro Mare
Den Haag
 Training, coaching van ouders over opvoeden van hoogbegaafde kinderen. positief opvoeden; van strafmodel naar groei model. Anders kijken naar negatief gedrag. Details...
 
Kiew Den Haag
Den Haag
 Specialisatie is het onderzoeken en begeleiden van cognitief begaafde en hoogbegaafde kinderen en jeugdigen. Details...
 
Kind Centraal
Den Haag
 Ontmoetingsplek voor hoogbegaafde kinderen. Biedt verrijkingsactiviteiten (onderwijs op maat voor het hoogbegaafde kind). Details...
 
Leeuwenhart
Den Haag
 Het doel is om ontspanning en balans te bereiken en blokkades op te heffen. Details...
 
Min. van VWS, dossier Abortus
Den Haag
 Abortus in feiten en cijfers. Informatie over zwangerschap voorkomen. Details...
 
Praktijk Eigen-wijs
Den Haag
 Praktijk voor persoonlijke groei, ontwikkeling en opvoeding. Kindertolk en coach. Met positieve veranderingen uitgroeien tot een evenwichtige en liefdevolle ouder. Ervaar het 'waarom' van het kind. Details...
 
Relatieraadsel
Den Haag
 Om te werken aan de relatie nadat er kinderen zijn gekomen. Details...
 
LICH
Wateringen
 Landelijk InformatieCentrum Hoogbegaafdheid. Landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen, ongeveer 2000 leden. Details...
 
 
Meer Ouders in de buurgemeenten:
Geen andere Ouders in de buurgemeenten van Den Haag gevonden.
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design &
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?