Home  >  Onderwijs  >  Hogescholen  >  Aanverwant
 
 

Detailgegevens Instituut Socrates


 
Website en contactgegevens
Instituut Socrates
Klik hier voor website
Groningerstraat 9a
9401 BG Assen
0592 - 308513
 
Korte beschrijving
Biedt gespecialiseerde ondersteuning aan leerlingen uit het basis, voortgezet en hoger onderwijs. De voortgang van de begeleiding is via een speciale internetsite te volgen.
 
 
Meer Basisonderwijs in Assen:
Baggelhuizen
Assen
 Geven onderwijs met behulp van rust en structuur. Werken bij voorkeur groepsgericht en stellen met de kinderen regels op ten aanzien van gedrag en omgang met elkaar. Details...
 
Beertje Anders
Assen
 Lesmethode ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 6. Beertje Anders leert kinderen lezen en praten over allerlei (soms lastige) onderwerpen zoals pesten en discriminatie. Details...
 
de Marskramer
Assen
 Een openbare basisschool en onderdeel van Plateau-Assen. Op de website vindt men een schoolgids en jaarkalender, het gastenboek en fotoalbum zijn zeker ook een bezoekje waard. Details...
 
de Regenboog
Assen
 Naast algemene informatie over deze school vindt men informatie over de manier van werken, ouders in de school, links en groepsinformatie. Details...
 
de Vuurvogel
Assen
 Geven onderwijs in een veilig schoolklimaat, waarbij de kinderen met behulp van een uitdagende leeromgeving tot zelfstandig leren komen. Lid v/d Nederlandse Jenaplan Vereniging. Details...
 
het Kompas
Assen
 De christelijke identiteit staat bij deze school centraal maar er wordt ook veel aandacht geschonken aan andere levensbeschouwelijke stromingen. Details...
 
Het krijt
Assen
 Een school waar kinderen en leerkrachten hun eigen mogelijkheden kunnen ontdekken en uitwerken en zichzelf optimaal kunnen ontplooien binnen een uitdagende, veilige en stimulerende leeromgeving. Details...
 
het Octaaf
Assen
 Levendige leerrijke school waar kinderen met plezier leren en spelen, staan voor persoonlijke aandacht en zorg voor elk kind. Maakt deel uit van de christelijke onderwijs groep Drenthe. Details...
 
Instituut Socrates
Assen
 Biedt gespecialiseerde ondersteuning aan leerlingen uit het basis, voortgezet en hoger onderwijs. De voortgang van de begeleiding is via een speciale internetsite te volgen. Details...
 
Sociale weerbaarheid
Assen
 Een cd-rom over sociale weerbaarheid voor kinderen, ouders en leerkrachten. Over pesten en sexueel misbruik. Details...
 
Weerbaar.info
Assen
 Informatie voor kinderen over o.a. pesten. Lesmateriaal voor scholen over weerbaarheid. Details...
 
 
Meer Basisonderwijs in de buurgemeenten:
De Eshorst
Beilen
 Schoolwebsite van een christelijke Dalton basisschool met een open karakter, om op een moderne, digitale wijze op de hoogte te blijven. Details...
 
Mr. Harm Smeenge
Beilen
 Basisschool voor openbaar onderwijs waar ze iedere leerling optimaal onderwijs willen bieden en waarbij ieders culturele achtergrond gerespecteerd wordt. Details...
 
de Lindelaar
Westerbork
 Openbare Basisschool. Ouders worden zoveel mogelijk bij de school betrokken. Je vindt hier onder andere de digitale weekbrief en foto`s. De verschillende groepen hebben ieder een eigen gedeelte op de site. Details...
 
OBS De Poolster Nieuw-Roden
Nieuw-Roden
 Website van OBS De Poolster te Nieuw-Roden. Details...
 
't Spectrum
Peize
 Openbare Basisschool. Via de website zijn diverse documenten en de schoolgids te downloaden. Heeft een uitgebreid smoelenboek met diverse foto`s. Heeft per groep een apart informatief gedeelte. Details...
 
de Eskampen
Peize
 Openbare Dalton Basisschool waar het draait om de prinicpes: zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Ze leren kinderen vertrouwen in hun eigen kunnen. Details...
 
Veenhuizen
Veenhuizen
 Christelijke Daltonschool Basisschool. Biedt onderwijs aan, dat niet alleen gericht is op het vergaren van kennis, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze proberen de kinderen een veilig klimaat te bieden, waar Christelijke waarden en norm Details...
 
de Kooi
Eelde
 Een openbare basisschool welke er naar streeft een sfeer te creŽren waar de leerlingen, het personeel en de ouders of verzorgers zich prettig en welkom voelen. Details...
 
Menso Altingschool
Paterswolde
 Op deze school zien ze kinderen als uniek, creatief en met mogelijkheden. Vanuit deze visie willen ze het onderwijs dan ook vorm geven. Details...
 
de Tol
Zuidlaren
 Prot. Chr. Basisschool. De website is in het Nederlands en Engels. Vindt kwaliteit in het onderwijs en goed contact tussen ouders en school belangrijk. Beschikt over een gastenboek en een fotoalbum. Tevens zijn er leuke spelletjes online te spelen. Details...
 
het Stroomdal
Zuidlaren
 Protestant Christelijke Basisschool. Ze willen vanuit een christelijke levensovertuiging, waarin liefde en de daarmee verbonden zorg centraal staat, leerlingen op de school een veilige plaats bieden waar ze leven en leren. Details...
 
 
Meer Beroepsonderwijs in Assen:
Drenthe College
Assen
 Nederlands regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Verzorgt op diverse locatie`s in de regio onderwijs op diverse niveaus en in verschillende vormen. Deze locatie is toegewezen aan de afdeling Techniek. Details...
 
Het Alfa-College
Assen
 Christelijk ROC dat beroepsopleidingen en volwasseneneducatie verzorgt om de talenten van mensen te laten groeien en ze voor te breiden op een later beroep of plek in de samenleving. Details...
 
Het Drenthe College
Assen
 Nederlands Regionaal Opleidingen Centrum voor Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Beschikt over 28 leslocaties in Assen, Coevorden, Diever, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen, Meppel, Ruinen en Steenwijk. Details...
 
Instituut Socrates
Assen
 Biedt gespecialiseerde ondersteuning aan leerlingen uit het basis, voortgezet en hoger onderwijs. De voortgang van de begeleiding is via een speciale internetsite te volgen. Details...
 
 
Meer Beroepsonderwijs in de buurgemeenten:
Geen andere Beroepsonderwijs in de buurgemeenten van Assen gevonden.
 
Meer Hogescholen in Assen:
Stenden Hogeschool
Assen
 Je kunt hier terecht voor een specialisatie in: dalton-, freinet-, jenaplan- en montessori-onderwijs. En in de visies v/d Joods-Christelijke, Protestants-Christelijke, Humanistische en Filosofische levensbeschouwing. Details...
 
 
Meer Hogescholen in de buurgemeenten:
Geen andere Hogescholen in de buurgemeenten van Assen gevonden.
 
Meer Middelbaar Ond. in Assen:
AOC Terra
Assen
 Opleidingscentrum dat VMBO-Groen, MBO en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt die te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur en milieu. Details...
 
Gomarus College
Assen
 Gereformeerde school voor christelijk voortgezet onderwijs in assen met afdelingen vmbo, havo en vwo. Details...
 
Instituut Socrates
Assen
 Biedt gespecialiseerde ondersteuning aan leerlingen uit het basis, voortgezet en hoger onderwijs. De voortgang van de begeleiding is via een speciale internetsite te volgen. Details...
 
Vincent van Gogh
Assen
 Op locatie Salland wordt er les gegeven op LWOO en VMBO niveau. Elk jaar, enkele dagen voor de kerstvakantie wordt er een kerstactie gehouden. Christelijke scholengemeenschap met de 2 twee locaties Lariks en Salland. Details...
 
ZieZo
Assen
 Een huiswerk- en studiebegeleidingsorganisatie in de wijk Peelo gericht op leerlingen in het voortgezet onderwijs. Details...
 
 
Meer Middelbaar Ond. in de buurgemeenten:
HeXs
Beilen
 Instituut voor huiswerkbegeleiding, examenbegeleiding, examentraining en studiebegeleiding. Details...
 
AOC Terra
Eelde
 Opleidingscentrum dat VMBO-Groen, MBO en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt die te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur en milieu. Details...
 
 
Meer Universiteiten in Assen:
Instituut Socrates
Assen
 Biedt gespecialiseerde ondersteuning aan leerlingen uit het basis, voortgezet en hoger onderwijs. De voortgang van de begeleiding is via een speciale internetsite te volgen. Details...
 
 
Meer Universiteiten in de buurgemeenten:
Geen andere Universiteiten in de buurgemeenten van Assen gevonden.
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?