Home  >  Onderwijs  >  Studentenverenigingen  >  Religie
 
 

Detailgegevens Johannes Calvijn


 
Website en contactgegevens
Johannes Calvijn
Klik hier voor website
Delft
 
Korte beschrijving
Oudste dispuut van de C.S.F.R. Beschouwd als het meest behoudend van de 4 christelijke studentenverenigingen die de stad telt. Is lid van de VeRa en ontvangt subsidie vanuit de Technische Universiteit Delft in de vorm van garantiemaanden.
 
 
Meer Studentenverenigingen in Delft:
Apollo
Delft
 Jongste College van de Delftsche Studenten Bond. Een gemengde groep actieve leden van de DSB, die naast plezier op de borrelvloer ook veel activiteiten buiten Societeit Tyche ondernemen. Details...
 
Broach
Delft
 Delftse Studenten Wedstrijd Zeilvereniging Broach. De 1e studenten wedstrijd zeilvereniging van NL. Opgericht met als doel het wedstrijdzeilen te promoten voor studenten, o.a. om faciliteiten te bieden en het bij elkaar brengen liefhebbers. Details...
 
C.S.R.-Delft
Delft
 Voluit Civitas Studiosorum Reformatorum. Christelijke studentenvereniging. Is lid v/d Verenigingsraad Delft. In verschillende verenigingshuizen vindt op een vaste dag in de week een bidstond plaats, waar gebeden wordt voor de vereniging, de TU Delft, Details...
 
CSR
Delft
 Voluit Civitas Studiosorum Reformatorum. Christelijke studentenvereniging voor studenten van de TU Delft en de verschillende hogescholen in de buurt. Details...
 
De Bolk
Delft
 Gezellige studentenvereniging in Delft, zonder ontgroening en verplichtingen! Details...
 
Delftsche Studenten Bond
Delft
 Is de op één na oudste studentenvereniging van Delft, en één van de oudste van Nederland. Veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief en activiteiten. Geen horizontale (jaarclubs) maar verticale structuur (colleges). Details...
 
Federatie v. Unitates & Bonden
Delft
 De Federatie van Unitates en Bonden is een unie van gelijkgestemde studentenverenigingen in Nederland; de historie gaat terug tot het einde van de 19de eeuw met de oprichting v/d studentenbonden als tegenhanger v/d elitaire corpora. Details...
 
Jaarclub Solaris
Delft
 Officiële Site der D.S.V. Sint Jansbrug jaarclub Solaris, met (informatie over) fora, solarisleden (solarii), activiteiten & evenementen, geschiedenis & vorming, fotogalerij, kalender, downloads, links etc. Details...
 
Nieuwe Delft / De Bolk
Delft
 Gezelligheidsvereniging die geen ontgroening maar een kennismakingstijd met een zeer ongedwongen sfeer kent. Door de kleinschalige opzet leren alle leden uit alle studiejaren elkaar kennen als(potentiële) vrienden. Details...
 
Nova
Delft
 Studentenvereniging (met circa 650 leden)zonder ontgroening en geen verplichtingen. Elke donderdag is de Soos open en voor iedereen toegankelijk. 's Avonds wordt er ook gekookt zodat iedereen kan blijven eten. Details...
 
OJV de Koornbeurs
Delft
 Jongerenvereniging die als doelstelling heeft een bijdrage te leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke bewustwording van jongeren en een ontmoetingspunt te zijn. Details...
 
Outsite
Delft
 Studentenvereniging voor lesbische, biseksuele en homoseksuele studenten. Onderneemt ook activiteiten op het gebied van homo-emancipatie in de vorm van voorlichting en lezingen. Details...
 
Proteus-Eretes
Delft
 Delftse studenten roeivereniging waarbij de leden zich voornamelijk bezig houden met roeien, coachen, organiseren van - en deelnemen aan activiteiten en festiviteiten. Details...
 
Sint Jansbrug
Delft
 Algemene studentenvereniging met jaarclubs en gildes die bekend staat om gelijkwaardigheid en diversiteit. Beschikt over een open eettafel wat betekent dat iedereen mag komen eten. Details...
 
Virgiel
Delft
 De grootste studentenvereniging van Delft die ook bekend is onder de naam Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Virgilius. Heeft vele verschillende onderverenigingen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en muziek. Details...
 
Wolbodo
Delft
 Ook bekend onder de naam Menschen Vereeniging Wolbodo. Ze hebben geen ontgroening, KMT, corvee, je hoeft niet verplicht te zuipen en ze zijn altijd open. Er wordt gekookt op dinsdag, woensdag en donderdag. Details...
 
 
Meer Studentenverenigingen in de buurgemeenten:
NOVA
Rijswijk
 Nederlandse studentenvereniging met circa 600 leden; dat is bijna 1/3 van alle studenten en docenten, verbonden aan de TH Rijswijk. Opgericht in 1988. Heeft geen ontgroening of andere soorten van verplichtingen. Details...
 
Dispuut Het Gulden Vlies
Rotterdam
 Is aangesloten bij de Rotterdamse Studentenvereniging Sanctus Laurentius. Details...
 
Dolgedraaid
Rotterdam
 Het oudste heerendispuut der A.R.S.R. Skadi. Details...
 
Gaudium
Rotterdam
 Is de kleinste en jongste van de 7 door de EUR erkende verenigingen. Lidmaatschap staat open voor studenten van de Erasmus Universiteit de in Rotterdam aanwezige Hogescholen. Details...
 
Hermes
Rotterdam
 Overkoepelende oud-ledenvereniging van het Rotterdamsch Studenten Corps. Bevorderd de contacten tussen oud-leden onderling en die tussen huidige RSC-leden en oud-leden in de vorm van reünies, borrelkringen etc. Details...
 
Ichtus
Rotterdam
 Een christelijke studentenvereniging voor universitaire en hbo-studenten. De leden hebben verschillende kerkelijke achtergronden. Er wordt onder andere met elkaar gegeten, gefeest en gebeden. Details...
 
Inter Amicos
Rotterdam
 Heerendispuut. Zij zijn altijd in voor een feestje en andere activiteiten. Heeft als doel het zo veel mogelijk contact leggen met andere verenigingen en/of disputen cq jaarclubs. Details...
 
Laurentius
Rotterdam
 Is de grootste gemengde studentenvereniging van Rotterdam. De professionele kok Cedric kookt op dinsdag- en donderdagavond. Details...
 
Mozaik
Rotterdam
 Deze vereniging is ontstaan uit de behoefte van Turkse studenten naar zelfontplooiingsmogelijkheden binnen een Turks verenigingsverband. Details...
 
Passaat
Rotterdam
 Vereniging die probeert de banden en de integratie te versterken tussen Antilliaanse en Arubaanse studenten en hun belangen te behartigen op zowel de Erasmus universiteit als op het HBO. Details...
 
Rotterdamsch Studenten Corps
Rotterdam
 Is 1 van de 4 overgebleven ongemengde corpora in Nederland. Organiseert jaarlijks een aantal evenementen voor de stad. Sociëteit Hermes beschikt over o.a. een borrelzaal, een bibliotheek, een eetzaal waarin leden voor weinig geld kunnen eten. Details...
 
Sanctus Laurentius
Rotterdam
 Gemengde studentenvereniging die onderverdeeld is in jaarclubs, verticalen en 16 disputen. Is de grootste van Rotterdam en organiseert meerdere activiteiten om studenten met de minder bedeelden in contact te brengen. Details...
 
SSR Rotterdam
Rotterdam
 Societas Studiosorum Reformatorum Rotterdam. Is Qua grootte de 3e studentenvereniging van Rotterdam en beschikt over 11 disputen. Details...
 
VGSR
Rotterdam
 Vereniging van Gereformeerde Studenten te Rotterdam. Kleine studentenvereniging voor Vrijgemaakte WO-studenten. Eens in de 2 weken worden Bijbelclubs georganiseerd. Details...
 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?