Home  >  Maatschappij  >  Goede doel  >  Monumenten
 
 

Detailgegevens Monumentenbehoud Dongeradeel


 
Website en contactgegevens
Monumentenbehoud Dongeradeel
Klik hier voor website
Koningstraat 13
9101 LP Dokkum (gemeente Dongeradeel)
 
Korte beschrijving
Nederlandse stichting. Opgericht namens de gemeente Dongeradeel met als doel het behoud van monumenten in deze gemeente. Tot de monumenten behoren kerktorens en molens.
 
 
Meer Gemeenten in Dongeradeel:
Gemeente Dongeradeel
Dokkum
 Dokkum, Holwerd, Ternaard, Anjum, Metslawier, Oosternijkerk, Ee, Engwierum, Niawier, Lioessens, Wierum, Nes, Hantum, Paesens, Brantgum, Moddergat, Raard, Oostrum, Morra, Aalsum, Bornwird, Hantumhuizen, Foudgum, Hiaure, Oostmahorn. Details...
 
 
Meer Gemeenten in de buurgemeenten:
Gemeente Ameland
Ballum
 Hollum, Nes, Buren, Ballum Details...
 
Gemeente Dantumadeel
Damwoude
 Damwoude, Zwaagwesteinde, Veenwouden, Broeksterwoude, Wouterswoude, Rinsumageest, Driesum, De Valom, Roodkerk, Sijbrandahuis, Veenwoudsterwal Details...
 
Gemeente Ferwerderadiel
Ferwert
 Hallum, Ferwerd, Marrum, Birdaard, Reitsum, Hogebeintum, Genum, Wanswerd, Lichtaard, Janum, Jislum, Bartlehiem, Boteburen, Hallumerhoek, De Rijp, Tergracht, Vaardeburen, Vijfhuizen, Westernijkerk Details...
 
Gemeente Schiermonnikoog
Schiermonnikoog
 Schiermonnikoog, Oosterburen Details...
 
 
Meer Goede doel in Dongeradeel:
Monumentenbehoud Dongeradeel
Dokkum
 Nederlandse stichting. Opgericht namens de gemeente Dongeradeel met als doel het behoud van monumenten in deze gemeente. Tot de monumenten behoren kerktorens en molens. Details...
 
 
Meer Goede doel in de buurgemeenten:
Geen andere Goede doel in de buurgemeenten van Dongeradeel gevonden.
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design &
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?