Home  >  Maatschappij  >  Goede doel  >  Alles
 
 

Detailgegevens Dutch Securities Institute


 
Website en contactgegevens
Dutch Securities Institute
Klik hier voor website
Raadhuisstraat 20
Amsterdam
 
Korte beschrijving
Nederlandse stichting. Heeft als doel het vertrouwen van beleggers in de effectenbranche te vergroten. Hiertoe verstrekt zij keurmerken aan effectenspecialisten, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.
 
 
Meer Goede doel in Amsterdam:
Plan Nederland
 Wereldwijde, humanitaire en kindgerichte ontwikkelings-organisatie. Stelt zich tot doel de levenssituatie van kansarme kinderen, hun families en de gemeenschappen waarin zij leven blijvend te verbeteren. Details...
 
SomNGO
 Organisatie van verschillende Somalische migrantenorganisaties in Nederland die zich hebben verenigd in een netwerk dat zich richt op ontwikkelingshulp in SomaliŽ/land. Details...
 
1940-1945
Amsterdam
 Nederlandse stichting. Is samengegaan met Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen. Zet zich in voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, slachtoffers van bombardementen, evacuatie of verplichte tewerkstelling. Details...
 
1procent club
Amsterdam
 De 1%CLUB is de online marktplaats voor ontwikkelingsprojecten, waar particulieren en bedrijven 1% van hun inkomen, tijd en kennis direct kunnen bijdragen aan een ontwikkelingsproject naar keuze. Details...
 
Adviesbureau Sanders
Amsterdam
 Fondswerving Adviesbureau Sanders helpt bij fondsenwerving voor niet-commerciŽle projecten. Het bureau werkt op basis van no cure no pay. Details...
 
Artrose & Reuma Stichting
Amsterdam
 Zet zich in voor keuzevrijheid in andere behandelwijzen van reuma dan reguliere medicijnen alleen. Ze geven professionele voorlichting over deze behandelwijzen, voeding, beweging en zelfzorg. Details...
 
Awdal Ontwikkelings Org.
Amsterdam
 De belangrijkste focus van de organisatie is de provincie Awdal van SomaliŽ. De organisatie probeert iedere kind in deze regio de mogelijkheid te geven om naar school te gaan. Details...
 
Beeldrecht
Amsterdam
 Nederlandse organisatie. Int voor de bij haar aangesloten beeldende kunstenaars en architecten het beeldrecht. Biedt maatwerkcontracten aan gebruikers die veel en vaak werk van aangeslotenen gebruiken. Details...
 
Boekmanstichting
Amsterdam
 Nederlands studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid. De drie hoofdfuncties van de stichting zijn kennis verzamelen en ontsluiten, kennis beschikbaar stellen en kennis mobiliseren en genereren. Details...
 
Buitenkunst
Amsterdam
 Nederlandse organisatie. Houdt zich voornamelijk bezighoudt met projecten waarbij professionele kunstenaars hun kennis en kunde op een toegankelijke manier overdragen aan anderen. Details...
 
CBF
Amsterdam
 Voluit Centraal Bureau Fondsenwerving. Nederlandse stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Tot de belangrijkste taken hoort het beoordelen van fondsenwervende instellingen. Details...
 
Chakana
Amsterdam
 De Boliviaanse hooglandindianen zijn mensen die geÔsoleerd leven en leven vanuit hun natuurreligie en eeuwenoude tradities. Chakana zet zich als Nederlands/Boliviaanse organisatie op professionele wijze in voor duurzame rurale ontwikkeling. Details...
 
Colour4kids
Amsterdam
 Nederlandse stichting. Heeft als doel om jaarlijks ergens op de wereld een maand lang kleur te brengen in het leven van wees- en straatkinderen in de derde wereld zodat hun leven hoopvoller en vrolijker wordt. Details...
 
CPNB
Amsterdam
 Voluit Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Nederlandse stichting van onder andere brancheorganisaties die zich ten doel stelt het lezen en bezitten van Nederlandstalige boeken te stimuleren. Details...
 
Dokters van de Wereld KIDS
Amsterdam
 Lees en leer over kinderen in oorlog, kindsoldaten, straatkinderen, kindsoldaten, bekijk tekeningen en verstuur e-cards. Als je alle onderdelen hebt bekeken dan moet je maar eens de quiz maken en zien of je de website goed hebt bestudeerd. Details...
 
Elan Vital Nederland
Amsterdam
 Nederlandse algemeen nut beogende instelling. Ondersteunt het werk van Prem Rawat, aka Maharaji, en daar in Nederland bekendheid aan geeft. Donaties aan EVN zijn aftrekbaar v/d belastingen. Details...
 
Hart voor Amsterdam
Amsterdam
 Nederlandse stichting. Organiseert maatschappelijke projecten door bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen. Heeft als missie het vergroten van de leefbaarheid van Amsterdam en haar bewoners. Details...
 
HelpHelpen
Amsterdam
 Overzicht van duizenden goede doelen. Elk uur gratis doneren op een goed doel. Details...
 
Holland Financial Centre
Amsterdam
 Nederlandse stichting. Initiatief van 48 verschillende partijen uit de financiŽle sector. Heeft als doel het ontwikkelen van initiatieven die bijdragen aan een sterke Nederlandse financiŽle sector. Details...
 
HospitaalBroeders
Amsterdam
 Wijden zich aan het geven van zorg aan de meest kwetsbare groepen in Afrika en Azie. Het is de missie ervoor te zorgen dat deze mensen zorg, scholing of hulp krijgen Ė in overeenstemming met hun behoeften. Details...
 
Kikarun
Amsterdam
 Werft fondsen ten bate van de zeven kinderkankercentra in Nederland. Details...
 
KWF Kankerbestrijding
Amsterdam
 Nederlandse stichting. Stuwende kracht achter kankerbestrijding in Nederland met als doel: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Stelt wetenschappers in staat onderzoek te doen om kennis te ontwikkelen. Details...
 
Leprastichting
Amsterdam
 Voluit Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding. Nederlandse organisatie voor de bestrijding van lepra. Het Nederlands Burgemeesters Elftal voetbalt voor de stichting. Details...
 
Lucas-Ooms Fonds
Amsterdam
 Nederlands fonds. Stimuleert Nederlandse tijdschriften en de Nederlandse tijdschriftenjournalistiek in de breedste zin van het woord. Genoemd naar J.W. Lucas en C.P. Ooms, directeuren van de Haarlemse uitgeverij De Spaarnestad. Details...
 
Magenta
Amsterdam
 Nederlandse stichting. Stelt zich ten doel racisme, fascisme en discriminatie te bestrijden. Houdt zich bezig met voorlichting, debatten en projecten. Details...
 
Mama Cash
Amsterdam
 Internationaal vrouwenfonds. Investeert in kleinschalige, vernieuwende projecten van en voor vrouwen, met als doel een rechtvaardige en veilige wereld voor iedereen te creeren. Details...
 
Nationale DenkTank
Amsterdam
 Nederlandse stichting. Doet onderzoek naar uiteenlopende maatschappelijke problemen. Recruteert jaarlijks ongeveer twintigtal studenten, net-afgetudeerden en promovendi om zich over een actueel maatschappelijk thema te buigen. Details...
 
NSGK
Amsterdam
 Voluit Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Nederlandse stichting die initiatieven voor kinderen met een fysieke lichamelijke handicap subsidieert, stimuleert en actief ontwikkelt. Details...
 
Nuts Ohra
Amsterdam
 Stichting. Steunt - door middel van subsidies - projecten op het gebied van de gezondheidszorg. Details...
 
Prins Bernhard Cultuurfonds
Amsterdam
 Nederlands fonds. Ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiŽle bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Ondersteunt circa 4000 projecten op cultureel gebied. Details...
 
PrisonLAW
Amsterdam
 Nederlandse onafhankelijke stichting. Zet zich in voor Nederlandse gevangenen in het buitenland. Verschaft juridische en praktische informatie over gevangenissen en strafrechtsprocedures in het buitenland. Details...
 
Respect voor Dieren
Amsterdam
 Nederlandse stichting en actiegroep. Zet zich in voor de bescherming van dierenrechten. Focust zich op demonstraties tegen schendingen van dierenrechten. Details...
 
Schmallenberg virus
Amsterdam
 Informatie over dit virus. Details...
 
Sinterklaas bestaat
Amsterdam
 Sinds de oprichting in 2005 heeft Sinterklaas Bestaat - van Groningen tot Maastricht - voor tienduizenden kinderen een fantastisch sinterklaasfeest verzorgd met prachtige cadeaus. Details...
 
Sophia-Vereeniging
Amsterdam
 Bestrijd huisdierenleed preventief via voorlichting over natuurlijk gedrag, aanschaf en verzorging van huisdieren. Middels politieke lobby zet zij zich in voor betere huisdierenwetgeving en een strenge controle hierop. Details...
 
SOS Kinderdorpen
Amsterdam
 Bouwt mee aan liedevolle gezinssituaties voor kinderen in nood. Helpt met het vormgeven van een eigen toekomst en biedt ondersteuning aan de ontwikkeling van de gemeenschap. Details...
 
Stedenband Amsterdam-Managua
Amsterdam
 Een samenwerkingsverband tussen Amsterdammers en inwoners van de hoofdstad van Nicaragua. Details...
 
Stichting Taalverdediging
Amsterdam
 Nederlands-Vlaamse organisatie. Houdt zich bezig met het verdedigen v/d Nederlandse taal en cultuur. Kant zich tegen uitingen van verengelsing en globalisering. Lid van het Algemeen-Nederlands Verbond. Details...
 
SWDA
Amsterdam
 Voluit Stichting Welzijn Doven Amsterdam. Opgericht als koepelorganisatie voor de verschillende verenigingen voor Doven. Heeft een jongerenclub, genoemd Lieverdjes. Details...
 
Wakker Dier
Amsterdam
 Zet zich in voor dieren in de vee-industrie. De droom van deze organisatie is een samenleving waarin de dieren uit de veehouderij met respect worden behandeld. Op de site zijn recente acties en successen te vinden. Details...
 
Worldgranny
Amsterdam
 Zet zich in voor ouderen in ontwikkelingslanden. Details...
 
Young Pianist Foundation
Amsterdam
 Nederlandse stichting. Had als oorspronkelijk doel de hoogtepunten uit diens rijke muzikale loopbaan op CD vast te leggen. Stelde zich vervolgens ten doel contacten tussen jonge musici uit Oost- en West-Europa te bevorderen en te stimuleren. Details...
 
 
Meer Goede doel in de buurgemeenten:
AAP
Almere
 Nederlandse liefdadigheidsorganisatie. Stelt zich ten doel stelt uitheemse dieren, met name apen, een goed onderkomen te bieden nadat zij illegaal Nederland zijn binnengesmokkeld of nadat particulieren de zorg voor deze dieren niet meer kunnen opbren Details...
 
Leger des Heils
Almere
 Internationale organisatie. De medewerkers houden zich onder andere bezig met evangelisatie, reclassering, maatschappelijke opvang en ontwikkelingssamenwerking. Details...
 
KiKa
Amstelveen
 Nederlandse stichting. Werft fondsen die uitsluitend ten goede komen aan onderzoek naar kinderkanker. Ondersteunt de zeven kinderkankercentra in Nederland. Zwemster Inge de Bruijn is ambassadrice. Details...
 
Stichting El Arbol
Amstelveen
 Stimuleert vrouwelijke ondernemers en werknemers in de kleine hout- en metaalindustrie in Nicaragua. Details...
 
Stichting KijkOnderzoek
Amstelveen
 Nederlandse stichting. Is verantwoordelijk voor aanpassingen en innovaties in de methode van het kijkonderzoek en de controle en rapportering van de kijkcijfers. Details...
 
Nationale Goede Doelen Test
Ouderkerk aan de Amstel
 Er zijn 12.000 goede doelen in Nederland. Wie geef je wat? Stichting Nationale Goede Doelen Test helpt je bij het maken van een bewuste keuze. Details...
 
Net4kids Aid Foundation
Ouderkerk aan de Amstel
 Een non-profit internetplatform dat donateurs verbindt met bijzondere kinderhulpprojecten. Net4kids maakt hulp persoonlijk, tastbaar en transparant. Details...
 
NOTS Foundation
Ouderkerk aan de Amstel
 Wil het aantal mensen in ontwikkelingslanden met een zelfredzaam bestaan vergroten. Donateurs en beleggers ondersteunen ondernemers, studenten en gezinnen op het platteland bij het opbouwen van inkomensgenererende activiteiten. Details...
 
Leenrecht
Hoofddorp
 Nederlandse stichting. Is door het Ministerie van Justitie is aangewezen om de zogenoemde leenrechtvergoedingen te incasseren bij bibliotheken, spelotheken, cd-uitleen en kunstuitleen. Details...
 
Stichting de Thuiskopie
Hoofddorp
 Nederlandse stichting en organisatie. Was door het Ministerie van Justitie aangewezen om de zogenoemde thuiskopie-vergoedingen te incasseren. Details...
 
Stichting Nederland - Lengasit
Hoofddorp
 De stichting ondersteunt het onderwijs bij de Maasai in de omgeving van Lengasiti in het noorden van Tanzania. Werkt uitsluitend met professionele vrijwilligers. De hulp is rechtstreeks en vind gecontroleerd plaats. Details...
 
Shoulder 2 Shoulder
Nieuw-Vennep
 Nederlandse stichting. Doel is het financieel ondersteunen van projecten in Mombasa die gericht zijn op het verzorgen van huisvesting, onderwijs en medische zorg van kwetsbare kinderen en jongeren die dit anders niet zouden krijgen. Details...
 
Fado & Guitarras
Zwanenburg
 Nederlandse stichting. Heeft zich tot doel heeft gesteld de Portugese Fadozangkunst een plaats te geven in Nederland. Verzorgt concerten, Fado-avonden, lessen Portugese gitaar of Viola de fado en bemiddelt bij aanschaf van dit instrument. Details...
 
Schools for Progress
Weesp
 Zet zich in voor het onderwijs in het arme West-Afrikaanse land Gambia. Details...
 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?