Home  >  Gezondheid  >  Psychologie  >  Zuid-Holland
 
 

Detailgegevens Het Leerhuis


 
Website en contactgegevens
Het Leerhuis
Klik hier voor website
Fuchsiastraat 91
2565 PM Den Haag
070 - 2200456
 
Korte beschrijving
Praktijk van orthopedagogen en psychologen voor dyslexie, dyscalculie en faalangst.
 
 
Meer Basisonderwijs in Den Haag:
Algemene Hindoe Basisschool
Den Haag
 Basisonderwijs met als extra hindoe leer. Het bevoegde gezag is de Vereniging VAHON. Het Algemeen Hindoe-onderwijs is erop gericht dat de kinderen meer vertrouwen in zichzelf krijgen en in staat zijn gestalte te geven aan de eigen identiteit. Details...
 
Balans
Den Haag
 Samenwerkingsschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 school voor speciaal voortgezet onderwijs Details...
 
Basisschool 't Palet
Den Haag
 Rooms-katholieke basisschool met meerdere vestigingen. Een plek waar kinderen in een veilige omgeving de kans krijgen veel uit zichzelf te halen. Zijn aangesloten bij het Lucas Onderwijs. Details...
 
Bavinckschool
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool met peuterspeelzaal in het gebouw. Wij maken gebruik van het principe van meervoudige intelligentie. Details...
 
Bezuidenhout
Den Haag
 Onderdeel van NUTS. Kinderen komen uit de directe omgeving, de wijk Mariahoeve, de binnenstad en Voorburg. Klassikale onderwijssetting en gerichte aanpak voor het individuele kind. Naschoolse lessen: Franse taal, schaken en sport. Details...
 
Carolus
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
de Bras
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Het kind met zijn ontwikkelingsvragen centraal (adaptief onderwijs). Onderdeel van Lucas Onderwijs. Ze maken gebruik van de toetsen op het moment dat het kind daaraan toe is. Details...
 
de Buutplaats
Den Haag
 R. K. Basisschool. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 blijven tot half vijf op school. Hierdoor is er meer tijd om allerlei extra activiteiten te doen zoals huiswerkclub, theater, sport, muziek en rap. Details...
 
de Drie Linden
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
De Horizon
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool. Valt onder de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden Details...
 
de Kameleon
Den Haag
 Openbare Basisschool. Details...
 
de Paradijsvogel
Den Haag
 R. K. school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
de Parkiet
Den Haag
 R. K. school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
De Rosa
Den Haag
 R.K. Basisschool. Vanuit een christelijke visie op mens en samenleving willen zij de leerlingen zo optimaal mogelijk begeleiden in hun individuele ontplooiing. Details...
 
de Voorsprong
Den Haag
 Openbare basisschool. Deze naam staat voor kracht, beweging, ontwikkeling en ambitie. Zij lopen niet mee met anderen; de wil om te leren en te ontwikkelen zorgt ervoor dat ze vaak een voorsprong hebben op anderen. Details...
 
De Vrije School
Den Haag
 Voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Details...
 
De Zuidwester
Den Haag
 R. K. Basisschool. Werken vanuit een klassikaal systeem waar veel ruimte is voor een individuele aanpak voor kinderen die dat nodig hebben. Details...
 
Elout van Soeterwoude
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool. Gezellige multiculturele buurtschool waar leerkrachten alles uit ieder kind halen en waar begrippen als "verantwoordelijkheid" en "zelfstandigheid" door kinderen en leerkrachten wordt uitgedragen. Details...
 
Fontein
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Grote Beer
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Het Leerhuis
Den Haag
 Praktijk van orthopedagen en psychologen voor gespecialiseerde begeleiding gericht op dyslexie, lees- en spellingsproblemen. Details...
 
J. F. Kennedy
Den Haag
 Montessori school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Jeroen
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Jonge Wereld
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Krullevaar
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Laan van Poot
Den Haag
 Nutsschool. Details...
 
Lichtbaken
Den Haag
 Rooms Katholieke basisschool. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Liduina
Den Haag
 R. K. school in de wijk Bezuidenhout. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
M.M. Boldingh
Den Haag
 Nutsschool. Details...
 
Max Velthuis
Den Haag
 Openbare Basisschool waar wordt gestreefd naar een plezierige en leerzame schooltijd. Er wordt een een vertrouwelijke en gezellige leeromgeving gecreeerd. Naast zelfstandigheid is samenwerking tussen kinderen onderling ook erg belangrijk. Details...
 
Morgenstond
Den Haag
 Nutsschool Details...
 
NKO
Den Haag
 Onderwijsinformatie van de landelijke ouderorganisatie voor katholiek onderwijs. Details...
 
Nutshage
Den Haag
 Nutsschool. Details...
 
OBS De Kleine Wereld
Den Haag
 (Lokatie groep 1 t/m 4) Openbare basisschool die nauw samenwerkt met de peuterspeelzaal. Zijn een onderdeel van Stichting De Haagse Scholen. Details...
 
Paschalis
Den Haag
 Rooms-katholieke basisschool in het Haagse Benoordenhout. Lid van Lucas Onderwijs Details...
 
PCBS De Vlieger
Den Haag
 Protestant-christelijke basisschool die streeft naar het geven van onderwijs in een veilige en uitdagende omgeving. Details...
 
Petrus Dondersschool
Den Haag
 R. K. Basisschool. Binnen de school wordt gewerkt met moderne lesmethoden. Naast "leren" vinden zij het zeker zo belangrijk, dat kinderen ook de kans krijgen zich op andere gebieden te ontwikkelen. Details...
 
Prof. Mr. A. Anemaschool
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Prospecial
Den Haag
 Winkel met leer- en hulpmiddelen voor kinderen die met een rugzakje naar de basisschool gaan. Details...
 
Regenboog
Den Haag
 R. K. school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
RK Basisschool Toermalijn
Den Haag
 Een katholieke school waar de religieuze achtergrond van ieder kind en zijn ouders gerespecteerd wordt. Staan bekend als een school waar stevige eisen worden gesteld om zo alle talenten te ontwikkelen. Details...
 
RKBS De Triangel
Den Haag
 Rooms-katholieke school in de Haagse Schilderswijk. Heeft als uitgangspunt dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen ouders en leerkrachten. Details...
 
SBO de Haagse Beek
Den Haag
 Openbare school voor speciaal basis onderwijs, bestemd voor kinderen die vanwege hun problemen niet meer goed geholpen kunnen worden op een gewone basisschool. Details...
 
Shri Vishnu
Den Haag
 Hindoe-Basisschool Details...
 
Statenkwartier
Den Haag
 R. K. school. Lid van Lucas Onderwijs (40 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor v.o. en 1 school voor speciaal v.o. Details...
 
Tamar
Den Haag
 Eigentijdse Evangelische basisschool. De school staat voor bijbelgetrouw onderwijs en een kindvriendelijk en uitnodigend schoolklimaat. Details...
 
Waalse Louise de Coligny
Den Haag
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Willemspark
Den Haag
 R.K. Basisschool. Uitgebreide informatie over deze school op de site. Details...
 
Wolters
Den Haag
 Neutraal bijzondere basisschool Details...
 
Woonstede
Den Haag
 Nutsschool Details...
 
Zorgvliet
Den Haag
 Nutsschool. Details...
 
 
Meer Basisonderwijs in de buurgemeenten:
Geen andere Basisonderwijs in de buurgemeenten van Den Haag gevonden.
 
Meer Psychologie in Den Haag:
A-M-F Praktijk
Den Haag
 Laan van Meerdervoort 622 - 624 - Fysiotherapie, Manuele Therapie, Lymfedrainage, Psychotherapie, Acupunctuur, Haptonomie, Osteopathie, Stichting Huisartsen Laboratorium (Bloedprik Post) Details...
 
Adviesburo Statenhage
Den Haag
 Dit buro geeft advies bij diverse onderwijsvragen en heeft ervaring in het onderzoeken van kinderen en volwassen als het gaat om sociaal-emotionele of psychologische problemen. Details...
 
Anna Nieuwenhuis
Den Haag
 Koningin Emmakade 107 - Psychologisch Consult en Coaching Details...
 
Buro Leerlingenhulp
Den Haag
 Praktijk voor individuele begeleiding bij leerproblemen / leerstoornissen, (didactisch) onderzoek en trainingen. Gespecialiseerd in dyslexie, dyscalculie, faalangst en concentratieproblemen. Details...
 
Chris Schöller
Den Haag
 Eerstelijnspsychologie Details...
 
Coaching-Psychotherapie
Den Haag
 Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan professionele hulp nodig zijn. Integratieve Psychotherapie helpt om bv. meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en beter om te leren gaan met problemen. Details...
 
Den Haag Psycholoog
Den Haag
 Voor therapie, coaching, hypnotherapie en trainingen. Details...
 
Door 2 more
Den Haag
 Een praktijk voor keuzecoaching, loopbaancoaching, stresscounseling en burn-out coaching in Den Haag. Details...
 
Drs. K. de Zwart
Den Haag
 Kinderen ontwikkelen zich helaas niet altijd vanzelf. Soms hebben kinderen – en hun omgeving – wat extra ondersteuning nodig - The Lighthouse Special Education Details...
 
Expats in therapy
Den Haag
 Individuele therapie en relatietherapie. Details...
 
GC de Reef
Den Haag
 Gezondheidscentrum in Ypenburg: Huisarts, Apotheek, Psycholoog, Fysiotherapie, Verloskundige, Mensendieck, Podologie, Dietiste, Orthodontie, Acupunctuur Details...
 
GC Haagsche Veen
Den Haag
 Huisarts, Apotheek, Fysiotherapie, Psycholoog, Diabetesverpleegkundige, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Details...
 
GC Lage Veld
Den Haag
 Huisarts, Apotheek, Psycholoog, Fysiotherapie, Verloskunde, Mensendieck, Logopedie, Dietiste, Laboratorium, Sociaal Psychiatrisch/Diabetes/Long verpleekundige, Orthopedisch schoentechnicus Details...
 
GC Leidschenveen
Den Haag
 (Leidschendam) - Huisarts, Apotheek, Fysiotherapie, Psycholoog, Maatschappelijk Werk, Logopedie, Dietiste, Laboratorium, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Details...
 
GC Nieuw Waldeck
Den Haag
 Psycholoog, Fysiotherapie, Logopedie, pedicure, maatschappelijk werk, diëtetiek Details...
 
GORTcoaching Den Haag
Den Haag
 Met de persoonlijke wensen als uitgangspunt begeleiden zij men naar concrete, meetbare veranderingen en resultaten. Binnen afzienbare tijd, ongeveer 3 tot 10 coachgesprekken, bereikt men de doelen. Details...
 
Heidi Vijverberg
Den Haag
 Praktijk voor integratieve psychotherapie, hypnotherapie, coaching en training. Een kortdurende en oplossingsgerichte vorm van psychotherapie en coaching, met een traject op maat. Details...
 
Hende Bauer
Den Haag
 Richt zich op mindfulness, onderwijs, supervisie en leertherapie. Details...
 
Het Leerhuis
Den Haag
 Het Leerhuis biedt gespecialiseerde remedial teaching gericht op dyslexie, dyscalculie, lees- en spellingsproblemen, rekenproblemen en faalangst. Details...
 
Hoebanx Therapie Den Haag
Den Haag
 Psychische hulpverlening en begeleiding voor Den Haag en omgeving. Details...
 
Hofman Advies
Den Haag
 Eerstelijnspsycholoog. Details...
 
I-psy
Den Haag
 Bied specialistische en toegankelijke zorg aan mensen met psychiatrische en/of psychische problemen. Problemen die vaak samenhangen met migratie en de veranderingen in cultuur, sociale verbanden en leefomgeving Details...
 
Instituut van Langelaan
Den Haag
 Dit instituut is een praktijk voor diagostiek en behandeling van kinderen met leerproblemen in het basis- en voortgezet onderwijs. Details...
 
IWAL
Den Haag
 Laaktoren, 5de etage, Instituten voor Dyslexie Details...
 
Kind Centraal
Den Haag
 In Nederland zijn behoorlijk wat kinderen hoogbegaafd. Kind Centraal hanteert de volgende uitgangspunten: Elk kind moet kunnen zijn wie hij is, Elk kind heeft recht op onderwijs, Elk kind heeft zijn voorkeuren voor leren......... Details...
 
Merkelbach
Den Haag
 Praktijk Merkelbach is een onderzoeks- en adviesbureau voor kinderen, jeugdigen en volwassenen met specifieke leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. Details...
 
Michel van het Zand
Den Haag
 Personal Coach met als motto: no-nonsense, helder en duidelijk! Details...
 
Nestgeuren
Den Haag
 Brengt relaties die zijn vastgelopen weer in beweging. Biedt ook het bedrijfsleven diverse op maat gemaakte trainingen aan. Details...
 
Neurofeedback
Den Haag
 Benoordenhoutseweg 23 Details...
 
Ofkje Teekens
Den Haag
 Remedial Teaching, Coaching voor scholen, Cito-training, Faalangsttrainingen, Opvoedkunst Details...
 
Praktijk Eigen-wijs
Den Haag
 Praktijk voor persoonlijke groei, ontwikkeling en opvoeding. Details...
 
Psycholoog Den Haag
Den Haag
 Deze psycholoog en coach helpt de regie over het eigen leven te vergroten. De therapie is inzichtgevend en gebeurt vanuit het hier en nu. Details...
 
Psycholoog Den Haag Lineke Tik
Den Haag
 Psycholoog met praktijk voor o.a. relatietherapie, training sociale vaardigheden, rouwverwerking en burn-out-therapie. Lid van het Nederlands Instutuut van Psychologen (NIP). Details...
 
Relatietherapie Mediat
Den Haag
 Mediat is een praktijk voor relatietherapie en mediation in Den Haag. De hulp is kortdurend, helder en doelgericht. Details...
 
Seth Academie
Den Haag
 Opleiding voor Coaching, Counseling, Mediation, Arbeidsintegratie, Casemanagement, Jobcoaching, Psychotherapie, NLP, Hypnotherapie Details...
 
Spiegeltraining
Den Haag
 Training identiteitsvorming/-versteviging. Confronterende training met blijvend positieve impact. Volwassen mannen en vrouwen van jong tot oud. Er wordt getraind in een groep van maximaal 10 en minimaal 6 personen. Details...
 
Stap na Stap
Den Haag
 Populierstraat 29 - De praktijk van Stap na Stap te Den Haag biedt ondersteuning op verschillende gebieden: counselling en coaching voor werk en privé; begeleiding van jongeren; specifieke proces begeleiding zoals bij ziekte of bij sterven en rouw. Details...
 
Statenhage
Den Haag
 Frederik Hendriklaan 185-2 - Deze partikuliere praktijk is gespecialiseerd in het onderzoeken van leerlingen met leerproblemen uit het basis- en voortgezet onderwijs Details...
 
Therapie Den Haag
Den Haag
 Voor relatietherapie, hypnotherapie in Delft en Den Haag kun je snel terecht. Details...
 
Trimble & North
Den Haag
 Thijssestraat 24 - psycholoog, therapeut, coach en psychiater Details...
 
Van der Hooft
Den Haag
 Praktijk voor coaching, zowel online als face-to-face voor professionals Details...
 
Van Manen Psychologen
Den Haag
 Ambassadewijk Details...
 
Vrijmoet en Maatman
Den Haag
 Van Imhoffstraat 23 - Kind en Jeugd, voor ouders, kinderen en jongeren van 0-18 jaar Details...
 
Weerheijm
Den Haag
 Pinksterbloemplein 62 - Praktijk voor mensen met (psychische) problemen die snel geholpen willen worden Details...
 
Wester Polikliniek
Den Haag
 Huisarts, Psycholoog, (Sport)Fysiotherapie, Manuele Therapie, Kaakfysiotherapie, Logopedie, Pedicure, Chinese Geneeswijze Details...
 
 
Meer Psychologie in de buurgemeenten:
Geen andere Psychologie in de buurgemeenten van Den Haag gevonden.
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?