Home  >  Onderwijs  >  Kinderopvang  >  Noord-Holland
 
 

Detailgegevens JBO


 
Website en contactgegevens
JBO
Klik hier voor website
Amsterdam
 
Korte beschrijving
Stichting Joods Bijzonder Onderwijs. Basisschool, scholengemeenschap en kinderopvang.
 
 
Meer Basisonderwijs in Amsterdam:
't Kruispunt
Amsterdam
 Basisschool Details...
 
16montessori Gaasperdam
Amsterdam
 De gezellige school van zuidoost waar kind zich thuis voelt. Details...
 
2e Daltonschool
Amsterdam
 Openbare Basisschool Details...
 
Be Smart Instituut
Amsterdam
 Studiebegeleidingscentrum voor bijles, huiswerkbegeleiding, Entree-, Cito- en examentrainingen. Details...
 
BS Onze Toekomst
Amsterdam
 Particuliere basisschool. Details...
 
Bureau Bremer
Amsterdam
 Adviesbureau met ervaring en expertise op het terrein van beleidsontwikkeling en –uitvoering. Details...
 
de Blauwe Lijn
Amsterdam
 Openbare Jenaplan Basisschool Details...
 
De Bron
Amsterdam
 Een kleine katholieke basisschool in het stadsdeel Westerpark. De school is gehuisvest in een ruim gebouw en wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Details...
 
De Globe
Amsterdam
 Openbare Basisschool Details...
 
De Horizon
Amsterdam
 Openbare Daltonbasisschool Details...
 
De IJsbreker
Amsterdam
 Oec. basisschool met Daltononderwijs (i.o.) in Amsterdam-Noord. Brede, moderne eigentijdse school, waar gebruik wordt gemaakt van de allernieuwste lesmethodes, die geheel aansluiten bij het Daltononderwijs. Details...
 
De Kaanvogel
Amsterdam
 Prot. Chr. Basisschool met een brede basis. O.a. info over de school, wegwijzer, de verlengde schooldag etc. Details...
 
de Kinkerhoek
Amsterdam
 Openbare Basisschool. Details...
 
De Poolster
Amsterdam
 Openbare Dalton Basisschool. Details...
 
De Scholekster
Amsterdam
 Openbare Montessori basisschool in de Amsterdamse pijp. Kleinschalige, groeiende school, met veel aandacht voor het individuele kind. Details...
 
de Vlaamse Reus
Amsterdam
 Openbare Basisschool Details...
 
de Waterkant
Amsterdam
 Openbare Basisschool Details...
 
Dr. O. Noordmansschool
Amsterdam
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Edicta
Amsterdam
 ICT-adviesdienst voor het basisonderwijs. Niet gericht op de techniek en het aanleggen van netwerken, maar op ondersteuning en begeleiding van scholen in het gebruik van ICT in de klas. Details...
 
Elout
Amsterdam
 Oecumenische basisschool. De school die er kleur in brengt! Details...
 
Geert Groote School
Amsterdam
 Vrije school voor basisonderwijs. Details...
 
Hildebrand- van Loonschool
Amsterdam
 Christelijke basisschool Details...
 
Huiswerk Instituut Amsterdam
Amsterdam
 Biedt intensieve studiebegeleiding voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Aandacht voor reken-, taal-, begrijpend lezen- en studievaardigheden. Details...
 
JBO
Amsterdam
 Stichting Joods Bijzonder Onderwijs. Basisschool, scholengemeenschap en kinderopvang. Details...
 
La Croix
Amsterdam
 Praktijk dat gespecialiseerd in onderwijsleerproblemen van kinderen vanaf 4 jaar. Samenwerkingsverband tussen een orhopedagoog (BIG geregistreerd), remedial teachers en studenten. Details...
 
Linnaeusschool
Amsterdam
  Details...
 
Montessori Zeeburg
Amsterdam
 Montessori Basisschool Details...
 
Nellestein
Amsterdam
 Openbare Dalton Basisschool Details...
 
Neptunus
Amsterdam
 Een Oecumenische Daltonschool in de nieuwste Amsterdamse woonwijk IJburg. Profiel Natuur en Techniek Details...
 
Prof. Dr. H. Kraemerschool
Amsterdam
 Prot. Chr. basisschool en peuterspeelzaal op weg om zich tot een brede school ontwikkelen. De school besteedt veel aandacht aan computerondersteund onderwijs. Details...
 
R.k. Basisschool De Bron
Amsterdam
 Een gemengde school waarbij de samenstelling van de leerlingen een weerspiegeling is van de wijk. De Bron is een kleine katholieke basisschool in stadsdeel Westerpark. De school is gehuisvest in een ruim en schoon gebouw. Details...
 
Rijk Kramer
Amsterdam
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
St. Lukasschool
Amsterdam
 basisschool St. Lukas te Amsterdam-Osdorp is een ervaringsgerichte school waar kinderen met plezier naar school gaan. Binnen de school hebben ze twee peuterspeelzalen, opvang voor, tussen en na schooltijd. Details...
 
St. Paulusschool
Amsterdam
 Speciale school. Details...
 
Twiske
Amsterdam
 Openbare Basisschool Details...
 
Visio
Amsterdam
 Begeleidt en ondersteunt leerlingen in een veilige leeromgeving naar een toekomst die bij het kind en diens mogelijkheden past. Bestaat uit de 2 onderdelen: speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vmbo en havo). Details...
 
 
Meer Basisonderwijs in de buurgemeenten:
Almeerse 1e Montessori School
Almere
 Openbare basisschool voor Montessori-onderwijs, met algemene en praktische informatie, schoolprofiel, nieuws en foto's. Details...
 
Almeerse Scholen Groep
Almere
 Een onderwijsbestuur dat bestaat uit drie stichtingen die samen de openbare scholen en het algemeen bijzonder onderwijs in de regio beheren. Details...
 
Columbusschool
Almere
 De moderne school geeft gedegen onderwijs gebaseerd op bewezen succesvolle onderwijsmethoden. Hierbij word vooral gebruik gemaakt van het gezonde verstand. Details...
 
De Droomspiegel
Almere
 Katholieke basisschool voor daltononderwijs in Almere Poort. Het innovatieve schoolconcept draagt zorg voor een optimale ontwikkeling v/d leerlingen. Details...
 
De Kleine Wereld
Almere
 Oecumenische basisschool voor Dalton Onderwijs. Details...
 
De Kring
Almere
 Openbare Jenaplanschool welke werkt met heterogene groepen in, voor zover mogelijk, open lokalen, waarin de kinderen leren rekening te houden mét en zorg te dragen vóór elkaar. Details...
 
De Lichtboei
Almere
 Protestants christelijke basisschool gelegen in de muziekwijk. Beschikken over een dependance in de Lierstraat. Online zijn de agenda, het fotoboek en overige informatie te vinden. Details...
 
De Olijfboom
Almere
 Protestant christelijke basisschool, vinden het van groot belang dat ouders de doelstellingen en identiteit van de school respecteren. Beschiken online over een gastenboek, nieuwsbrief en whiteboard. Details...
 
De Omnibus
Almere
 Oecumenische Daltonschool en onderdeel van de stichting Prisma Almere. Dit betekent dat de school plaats biedt aan kinderen en personeelsleden van protestantse of katholieke signatuur. Details...
 
De Optimist 1
Almere
 Oecumenische Daltonschool die zichzelf ziet als gemeenschap waarin kinderen met verschillende achtergronden naast en met elkaar leven. De website biedt o.a. informatie over de school en het onderwijs. Details...
 
De Optimist 2
Almere
 Oecumenische Daltonschool die zichzelf ziet als gemeenschap waarin kinderen met verschillende achtergronden naast en met elkaar leven. De website biedt o.a. informatie over de school en het onderwijs. Details...
 
De Peperbus
Almere
 Het onderwijs van deze school is gebaseerd op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, de daar aan gekoppelde omgangsvormen en het leren. Wordt bestuurd door de Almeerse Scholen Groep Details...
 
De Polderhof
Almere
 Geven woorden aan de toekomst, om positief, plezierig en met zelfvertrouwen in het leven kunnen staan. Dagen website bezoekers uit om de wereld van de Polderhof te komen ontdekken. Details...
 
Europaschool
Almere
 Sinds 2008 geopend in het Europakwartier in Almere Poort. De school is tijdelijk gevestigd aan het Slowakijehof. In april 2010 trekt de school in haar eigen gebouw aan de Nederlandlaan in het Europakwartier in Poort. Details...
 
Het Kompas
Almere
 Protestants-Christelijke school waar ieder kind een naam heeft, met als ideaal mensen te vormen voor de wereld van morgen. Aangesloten bij Stichting Prisma. Details...
 
Het Palet
Almere
 Openbare Bassischool in de wijk Tussen de vaarten. Besteden veel aandacht aan lezen, taal en rekenen en willen graag dat alle kinderen goede resultaten behalen. Hebben meerdere dependances. Details...
 
K.B.S. 't Zonnewiel
Almere
 Op de website van deze school staan o.a. de schooltijden, foto's en informatie over de school en de buitenschoolse opvang. Online is ook het informatieve blad `t Zonnewieltje te bekijken. Details...
 
K.B.S. de Delta
Almere
 Basisschool welke onderdeel is van de stichting katholiek onderwijs Flevoland Veluwe. Men kan op de site nieuwsbrieven downloaden, de jaargids lezen, zoeken naar links en kijken naar het fotoalbums. Details...
 
KBS Crescendo
Almere
 Katholieke school gelegen in de muziekwijk van Almere Stad en onderdeel van de SKOFV-organisatie. Op de website vindt men o.a. informatie over de school en het team, foto's en multimedia. Details...
 
KBS Pirouette
Almere
 Zien het als opdracht om een kind een veilige omgeving te bieden en het mee te helpen opgroeien tot een evenwichtig mens. Hebben een digitale schoolkrant, gemaakt voor en door de leerlingen. Details...
 
Kijk Zo
Almere
 Maakt kijkwijzers voor gymnastieklessen. Kijkwijzers zijn stevige kaarten waarop gymnastiek oefeningen staan. Deze oefeningen zijn zo gemaakt dat kinderen ze direct begrijpen en direct kunnen gaan doen. Details...
 
O.B.S. De Flierefluiter
Almere
 Openbare school die traditioneel, herkenbaar onderwijs biedt. Online vindt men o.a. algemene dagelijkse informatie, fotoalbums, nieuwsbrieven, een gastenboek, de schoolgids en een weblog. Details...
 
O.B.S. Syncope
Almere
 Openbare basisschool gelegen in de Muziekwijk. Zijn onderdeel van de Almeerse Scholen Groep. Veiligheid, zelfstandigheid, structuur, rust en creativiteit zijn op deze school de sleutelwoorden. Details...
 
OBS De Zevensprong
Almere
 Openbare basisschool in Danswijk die zich kenmerkt door degelijk onderwijs, met extra aandacht voor de leervakken. Werken met digitale schoolborden en verzorgen ook ICT lessen. Details...
 
Opvang Krullevaartje
Almere
 Kinderdagverblijf in Almere waar gewerkt wordt vanuit een antroposofisch mensbeeld. Het is er op gericht om het unieke en individuele van ieder kind tot zijn recht te laten komen. Details...
 
Voormijzelf
Almere
 NLP toegepast in het onderwijs, merk het verschil, zie de leerlingen groeien vol zelfvertrouwen. Verschillende workshops en trainingen mogelijk. Details...
 
OBS De Klaverweide
Almere Haven
 Deze school geeft les volgens de moderne onderwijsmethode "Natuurlijk Leren". Laat kinderen hun eigen onderwerpen kiezen en bouwt daar het onderwijs omheen. Details...
 
De Westwijzer
Amstelveen
 Openbare Basisschool die er volledig op gericht is om de kinderen een prettige en veilige schoolperiode te bieden. Details...
 
Guus Kieft school
Amstelveen
 Kleine privéschool voor spontaan en gemedieerd leren. De leerlingen stellen in samenwerking met hun mentor hun leerplan samen d.m.v. een socicratisch overleg met de leerling, de ouders en de mentor. gelegen in een natuurgebied. Details...
 
Karel Eykman School
Amstelveen
 Prot. Chr. Basisschool. Onderwijs met een hart Details...
 
Michiel de Ruyterschool
Amstelveen
 Openbare Basisschool Details...
 
Parcival
Amstelveen
 Vrije school. Details...
 
Amstelschool
Ouderkerk aan de Amstel
 School voor Protestant Christelijk Basisonderwijs. Details...
 
Oranje Nassauschool
Badhoevedorp
 Christelijke Basisschool Details...
 
de Bosbouwers
Hoofddorp
 R. K. Basisschool Details...
 
De Octopus
Hoofddorp
 Openbare basisschool op 2 locaties. Details...
 
de Regenboog
Hoofddorp
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
de Wijngaard
Hoofddorp
 Christelijke basisschool. Leuke website met veel nieuws en werk van de kinderen. Details...
 
Flamingo
Hoofddorp
 R. K. Basisschool Details...
 
Het Braambos
Hoofddorp
 Christelijke Basisschool Details...
 
Michael School
Hoofddorp
 De kinderen gaan met plezier naar school. De ouders van de school zijn enthousiast over het onderwijs dat aan hun kinderen wordt gegeven. Dat is hoofdonderwijs, kunstonderwijs en ook bewegingsonderwijs. Details...
 
Antoniusschool
Nieuw-Vennep
 Basisschool Details...
 
De Ark
Nieuw-Vennep
 Prot. Chr. Basisschool in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep. Details...
 
de Boog
Nieuw-Vennep
 Openbaar Montessori basissonderwijs. Details...
 
de Polderrakkers
Nieuw-Vennep
 Prot. Chr. Basissschool Details...
 
het Palet
Nieuw-Vennep
 Openbare Basisschool voor Daltononderwijs. Kantoortijdenschool. Details...
 
Johan Weststeijnschool
Nieuw-Vennep
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Merlijn
Nieuw-Vennep
 Openbare basisschool in Getsewoud-Noord Details...
 
Opmaat
Nieuw-Vennep
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Rehobothschool
Nieuw-Vennep
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
Immanuël
Rijsenhout
 Prot. Chr. Basisschool Details...
 
de Waterwolf
Vijfhuizen
 Openbare basisschool. Kleinschalig en kindvriendelijk Details...
 
Daltonschool de Achtbaan
Zwanenburg
 Een school waar je meer leert dan leren alleen. Aandacht voor de leervakken en aandacht voor de kinderen zelf. Details...
 
Gaandeweg
Zwanenburg
 Locatie: Kinheim. Protestants christelijke basisschool met 2 locaties. Naast het normale lesprogramma organiseren ze jaarlijks diverse activiteiten en festiviteiten. Details...
 
Augustinusschool
Landsmeer
 Katholieke Basisschool met kleine groepen, betrokken docenten en persoonlijke aandacht. Duidelijke regels, uitgekiende lesmethoden en veel extra activiteiten. Vrij uitzicht over natuurgebied het het Ilperveld. Details...
 
Basisschool De Stap
Landsmeer
 Een basisschool waar leren elke dag iets nieuws brengt. Details...
 
RDFOTO
Muiderberg
 Een ervaren schoolfotograaf die al vele jaren professionele schoolfoto’s voor het basisonderwijs maakt. Door de kleinschaligheid zijn ze flexibel en kunnen ze snel schakelen. Details...
 
De Korenaar
Oostzaan
 Prot Chr. Basissschool. Een ondernemende school, waar ieder kind zich gekend mag weten. Details...
 
J.F. Kennedyschool
Monnickendam
 R.K. Basisschool. Details...
 
OBS de Gouwzee
Monnickendam
 Voor de laatste nieuwtjes, reacties en om nog even iets op te zoeken kunnen de leerlingen en hun ouders op de site terecht. Details...
 
de Hobbedob
Weesp
 Openbare Basisschool Details...
 
Posicom
Weesp
 Anti-pestbureau, gespecialiseerd in het aanpakken van pesten. Details...
 
de Meander
Assendelft
 Openbare basisschool. Doelstelling is, het aantal kinderen in de groepen zo gelijk mogelijk te verdelen. Investeert veel geld en energie in spel en bewegen, sport en sportief gedrag. Details...
 
de Oceaan
Assendelft
 Interconfessionele basisschool. Ze zijn ontstaan vanuit ICBS Octant en zijn vanaf 1-1-2008 een zelfstandige school. Legt vanuit haar achtergrond (RK/PC) nadruk op Visieontwikkeling. Er wodrt gewerkt volgens het Ontwikkelings Onderwijs. Details...
 
OBS De Delta
Assendelft
 De school voor de toekomst. ICT, kunst en cultuur staan centraal op deze school. Details...
 
de Bijenkorf
Krommenie
 R.K. Jenaplanschool de Bijenkorf Details...
 
de Komeet
Krommenie
 Openbare Basisschool Details...
 
De Westerkim
Zaandam
 Prot. Chr. Basisschool. De school waar kinderen laten zien wat ze kunnen. Details...
 
Het Baken
Zaandam
 Prot. Chr. Basisschool. Gastvrij voor kinderen en ouders. Details...
 
Medezeggenschap in praktijk
Zaandam
 Informatie voor medezeggenschapsraden basis-en voortgezet onderwijs. Details...
 
OBS De Jagersplas
Zaandam
 Een openbare basisschool die voor iedereen toegankelijk is ongeacht levenbeschouwelijke of sociaal-culturele achtergrond. Hebben bewust gekozen voor 2 groepen in 1 leslokaal. Details...
 
 
Meer Kinderopvang in Amsterdam:
Beertje Pippeloentje
Amsterdam
 Kinderdagverblijf in de Amsterdamse Pijp vangt kinderen op in een huiskamersfeer met vaste medewerkers. De locatie is aangepast aan de moderne eisen en heeft een grote buitenruimte. Details...
 
BSO 't Twiske
Amsterdam
 BSO in Kadoelen heeft een open deuren beleid waardoor kinderen op alle groepen kunnen spelen. Biedt kind een leuke BSO, waar zij zichzelf kunnen ontdekken en ontplooien. Details...
 
BSO Amigos
Amsterdam
 Biedt buitenschoolse opvang (bso) in Amsterdam Zuidoost. Flexibele kinderopvang, vakantieopvang, overblijven en voorschoolse opvang. Een veilige en huiselijke omgeving voor het kind. Details...
 
BSO Apenstaartje
Amsterdam
 Biedt kleinschalige huiselijke opvang aan kinderen van 8 t/m 12 jaar. Er wordt veel gespeeld in de speeltuin op het Cremerplein. Details...
 
BSO Club Fiesta
Amsterdam
 Biedt aan 4 tot 13-jarigen buitenschoolse opvang (bso), tussenschoolse opvang (overblijven) en voorschoolse opvang waarbij ze de kinderen veilig en op tijd naar school brengen. Details...
 
BSO de Carrousel
Amsterdam
 Biedt (bso) buitenschoolse opvang in de Weesperzijde, Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer gelegen. Een bso met een huiselijke sfeer, waar de kinderen zich niet hoeven te vervelen. Details...
 
BSO De Kikkert
Amsterdam
 BSO in het multiculturele Oud-West. De BSO biedt opvang aan kinderen 4-12 jaar van de scholen 't Winterkoninkje en de Waterkant. De kinderen kunnen er knutselen, spelletjes doen of sporten. Details...
 
BSO De Regenboog
Amsterdam
 Knusse BSO in Amsterdam Noord. Kinderen hebben behoefte aan vrije tijd, kinderen kiezen zelf wat ze hier willen doen. Biedt creatieve activiteiten en spelletjes en werkt met de methode Kaleidoscoop. Details...
 
BSO de Vlinderboom
Amsterdam
 Biedt kleinschalige naschoolse opvang voor kinderen 4-12 jaar in basisschool de Vlinderboom in Amsterdam OudWest. Knutselen, Sporten en spelletjes doen. Details...
 
BSO De Zeester
Amsterdam
 Bij deze BSO in Amsterdam Noord is vrij spelen belangrijk. Ze zijn zowel groeps als individueel gericht. Vrije keuze van activiteiten is belangrijk na een schooldag waar van alles moet. Details...
 
BSO Iduna
Amsterdam
 Bruisende BSO in de Pijp met 140 kinderen. Iduna werkt met een opendeuren beleid; spelen met vriendjes is makkelijk. Heeft een atelier waar kinderen elke dag knutselen. Details...
 
BSO Iris
Amsterdam
 Op zoek naar een buitenschoolse opvang die in het verlengde staat van de vrije school? Deze BSO vangt kinderen van de Vrije school, Geert Groote school 1 en Geert Groote school 2 op. Details...
 
BSO Kinderplaneet
Amsterdam
 BSO in Amsterdam-Noord biedt een veilige vertrouwde omgeving waar het kind naar hartenlust kan spelen zich thuis voelt en iedereen elkaar kent. Verzorgd door professioneel, vertrouwd team. Details...
 
BSO Kings & Queens
Amsterdam
 BSO aan de Pro Regeschool gelegen. Naast Buiten Schoolse Opvang verzorgen zij op deze school de Tussen Schoolse Opvang. Gevestigd in een modern, nieuw, ruimtelijk pand met veel buitenspeelmogelijkheden. Details...
 
BSO Kinkerbuurt
Amsterdam
 Bij deze BSO kunnen kinderen van 4-12 jaar koken, spelletjes doen, sporten of zelfs een eigen krant maken. Ze werken aan kinderparticipatie, het verhoogt de zelfstandigheid en de motivatie Details...
 
BSO Marimba
Amsterdam
 Gevestigd in een oud schoolgebouw op de tweede en derde verdieping aan de Pieter de Hoochstraat 80 in Amsterdam Oud Zuid. Vrijheid om te spelen na een drukke schooldag is een van de uitgangspunten. Details...
 
BSO Mikado
Amsterdam
 Bbuitenschoolse opvang (bso) in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, dichtbij Dappermarkt, op loopafstand van station Muiderpoort. Details...
 
BSO Nogal Wiedes
Amsterdam
 BSO met 1 groep van max. 20 kinderen. Heeft een gezellige ruimte en een ontspannen huiselijke sfeer. De ruimte is overzichtelijk en beschikt over verschillende speelhoeken. Details...
 
BSO Picasso
Amsterdam
 Buitenschoolse Opvang (bso) gevestigd in Amsterdam Zuidoost, bij openbare basisschool De Brink. Met een team pedagogische medewerkers dat dagelijks kinderen opvangt. Details...
 
BSO t Sparrenhonk
Amsterdam
 Voorschoolse en naschoolse opvang in Amsterdam Oost. Met een huiskamer (eetruimte), atelier en buitenspeelmogelijkheid. Op een gezellige plek gelegen vlakbij het Oosterpark. Details...
 
BSO Voorsprong
Amsterdam
 BSO in Oud Zuid met 4 groepen vernoemd naar de elementen aarde, vuur, lucht en water. Elk kind komt in aanraking met deze elementen en kan deelnemen aan activiteiten. Details...
 
Chikuba
Amsterdam
 Bemiddelingsbureau in kinderopvang voor werkgevers en werknemers. Details...
 
Emmy's Place
Amsterdam
 Kinderopvang voor de opvang van 0 tot 4 jarigen in natuurlijke en huiselijke omgeving. Details...
 
Gastouder Joyce
Amsterdam
 Heeft een bestand met meer dan 800 gastouders in heel Nederland. Details...
 
Impuls
Amsterdam
 Organisatie voor welzijn, kinderopvang, leefbaarheid in Amsterdam (Westelijke Tuinsteden) Details...
 
Kijk op kunstgras
Amsterdam
 Organiseert activiteiten, projecten en workshops voor scholen, bso's, welzijnsorganisaties en gemeenten. Details...
 
Kinderdagverblijf 't Gansje
Amsterdam
 Kinderdagverblijf in ZuidOost is een plek voor kinderen om op te groeien tot sociale, zelfstandige en leergierige peuters. Dit bereiken zij door te werken met de methode Kaleidoscoop. Details...
 
Kinderdagverblijf 't Sparrenes
Amsterdam
 Kinderdagverblijf in Amsterdam Oost biedt kinderdagopvang, heeft babygroepen en verticale groepen. Biedt binnen en buiten veel ruimte om te spelen. Details...
 
Kinderdagverblijf Basja
Amsterdam
 Kinderdagverblijf biedt kinderopvang in Amsterdam Oud-Zuid voor 0-4 jaar. Een gezellig kinderdagverblijf in een karakteristiek pand met grote speelplaats. Details...
 
Kinderdagverblijf Dapperdam
Amsterdam
 Kinderdagverblijf dichtbij Oosterpark en de Dappermarkt: plezier, veiligheid, rust en regelmaat. Ruim opgezet in modern pand met grote buitenspeelplaats. Kinderopvang 0-4 jr. Details...
 
Kinderdagverblijf De Belhamel
Amsterdam
 Vrolijk kinderdagverblijf gevestigd in een kleurrijk gebouw, waar ze op een prettige manier met elkaar omgaan. Werkt met een vast dagritme, vaste activiteiten en 2x pw warm eten. Details...
 
Kinderdagverblijf Gouden Koets
Amsterdam
 Kinderdagverblijf in de Amsterdam Pijp. Het riante speeldak, de mooie binnenplaats en alle ruime lichte binnenruimtes bieden het kind rust, ruimte en speelplezier. Details...
 
Kinderdagverblijf Inimini
Amsterdam
 Biedt ruimte voor spel, dans en muziek. De filosofie is hier: “Geef ze de ruimte”. Heeft een gymzaal, atelier en een snoezelruimte om kinderen zich te laten ontwikkelen. Details...
 
Kinderdagverblijf Ninos
Amsterdam
 Kinderdagverblijf aan het groene Westerpark en ruim van opzet. Kinderopvang voor 0-4 jr. Af en toe eens een dagje extra opvang? Een dag ruilen? Dat is hier geen probleem. Details...
 
Kinderdagverblijf Speeltoren
Amsterdam
 Kinderdagverblijf in de Amsterdamse Pijp naast de kinderboerderij biedt opvang in een veilige omgeving. Binnenplaats met zandbak, speeltoestel en gras en een buitenspeelplaats. Details...
 
Kinderdagverblijf Tele-kits
Amsterdam
 Kinderdagverblijf voor kinderopvang voor 0 tot 4 jaar in Amsterdam-West. Op loopafstand van station Sloterdijk en Westerpark. Ruime en lichte groepsruimten, gevestigd in modern, sfeervol pand. Details...
 
Kinderdagverblijf Tettertjes
Amsterdam
 Biedt flexibele kinderopvang en is knus en klein opgezet waar iedereen elkaar kent. Ze werken met een sterk team van allerlei culturen. Ook denkt een actieve oudercommissie graag mee. Details...
 
Kinderdagverblijf Willemientje
Amsterdam
 Kinderdagverblijf met huiselijke sfeer en rustig gelegen op het WG-terrein. De kinderopvang ligt op een autovrij en groen terrein en heeft betrokken pedagogische medewerkers. Details...
 
Kinderopvang Banne
Amsterdam
 Kinderdagverblijf en tevens voorschoolse en naschoolse opvang. Werkt met vaste medewerkers en doen veel activiteiten en in vakanties ook uitstapjes. Details...
 
Kinderopvang Borgheem
Amsterdam
 Vangt kinderen op van 0-8 jaar. Werkt volgens de pedagogiek van Freinet: het kind staat centraal en ze ondersteunen de ontwikkeling van zelfredzaamheid. Details...
 
Kinderopvang De Spring
Amsterdam
 Biedt opvang voor 100 kinderen van 0 tot 12 jaar. Een Spring-levende opvang vol gezelligheid, huiselijkheid en uitdaging. Details...
 
Kinderopvang de Tuuf
Amsterdam
 Kinderdagverblijf 0-4 jaar, buitenschoolse opvang (bso) 4-13 jaar. Deze gezellige opvang met veel ruimte binnen en buiten is gelegen in Slotervaart, Amsterdam. Details...
 
Kinderopvang Doenja
Amsterdam
 Kinderdagverblijf in een oud schoolgebouw in de Amsterdamse Pijp met een eigen bibliotheek en een ruime buiten-speelplaats. Tevens een voorschool met de methode Kaleidoscoop. Details...
 
Mijn Gastouderopvang
Amsterdam
 Gastouderbureau met een persoonlijke benadering van kinderopvang en een liefdevolle en assertieve gastouder-professionals. Ervaring sinds 2001. Details...
 
Mondial Assistance
Amsterdam
 Heeft een verzekering met Europese of wereldwijde dekking voor au pairs. De alarmcentrale is 24/7 bereikbaar. Is alleen af te sluiten door het gezin waar de au pair naar toe gaan. Kan online maar ook bij een intermediair afgesloten worden. Details...
 
The Little Prince
Amsterdam
 Respectvolle omgang met de vele verschillende persoonlijkheden die de kinderen al met zich meebrengen staat centraal. Details...
 
 
Meer Kinderopvang in de buurgemeenten:
Gastouderbureau All Together
Almere
 Gespecialiseerd bij bemiddeling tussen vraag- en gastouders voor kinderopvang van kinderen tussen 0 en 13 jaar. Details...
 
Het Kinderstraatje
Almere
 Biedt een veilige en zorgzame omgeving, waardoor het kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Flexibel, kleinschalig en professioneel. Details...
 
Hollen & Dollen
Almere
 Richt zich op het bieden van kwaliteitszorg en -opvang. Bemiddelt in het vinden van een gastouder. Details...
 
Kindercentr. 't Krullevaartje
Almere
 Kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, gevestigd in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte aan huis. Details...
 
Kindercentrum de Parel
Almere
 Kijken goed naar de kinderen en stemmen het pedagogisch handelen steeds op hun af. Zo stimuleren ze de kinderen om zich te blijven ontwikkelen. Details...
 
Kindercentrum Kids Together
Almere
 Kleinschalige kinderopvang in huiselijke sfeer. Kleine groepen met persoonlijke aandacht voor kind en ouders. Details...
 
Kinderdagverblijf De Elsen
Almere
 Kleinschalige kinderopvang in Almere die plaats biedt aan maximaal 26 kinderen verdeeld over 2 groepen. Details...
 
Kinderdagverblijf Kiki Nous
Almere
 Biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij hebben een kindvriendelijke binnentuin in het gebouw van Montessorischool "De Poort". Details...
 
Kinderdagverblijf Oliver
Almere
 Sinds kort bieden wij tussen de middag niet langer een broodmaaltijd, maar een warme maaltijd. Details...
 
Kinderopvang Amberrosia
Almere
 De prioriteit ligt bij de beweging en ontwikkeling van een kind, maar daarnaast zijn zij er ook voor de ouders. Er zijn geen vaste tijden en er is zelfs avond opvang mogelijk. Details...
 
Kinderopvang De Elsen
Almere
 Kleinschalige kinderdagverblijf op een goed bereikbare, mooie locatie naast kinderboerderij. Heeft baby/dreumesgroep van 0 tot 1,5 à 2 jaar en 1 peutergroep voor kinderen vanaf 1,5 tot 4 jaar. Details...
 
The cinemakids Almere
Almere
 Heeft zowel particuliere- als bedrijfsplaatsen. Details...
 
Early Learning school
Amstelveen
 Vroeg- en voorschools onderwijs van 9 maanden t/m 5 jaar. Vakken: Nl, Engels, Spaans, Russisch, Snel Rekenen, Piano etc. Docenten met universitaire opleiding. Details...
 
Kinderdagverblijf Bibelebons
Amstelveen
 Sfeervol kinderdagverblijf in Amstelveen, biedt kinderopvang. Heeft een peutergroep en een babygroep. Kinderen kunnen hier heerlijk buiten spelen. Details...
 
Kinderdagverblijf Boekiekiek
Amstelveen
 Kinderdagverblijf in het stadshart gevestigd. Professionele kinderopvang, een vrolijke en gezellige sfeer en inrichting. De groepen zijn zo ingericht dat alle kinderen bij elkaar op de groep kunnen spelen via de tussendeuren op elke groep. Details...
 
Kinderdagverblijf Diemino
Diemen
 Kinderopvang met veel diversiteit en leidsters met jaren werkervaring. Goed bereikbaar, nabij uitvalswegen en voldoende gratis parkeergelegenheid. Details...
 
Kinderopvang De Toversteen
Diemen
 Kinderdagverblijf (kdv) en buitenschoolse opvang (bso) in een pand met natuurlijke uitstraling, ruim opgezet en een tuin waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Details...
 
Kinderland Landsmeer
Landsmeer
 Kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Kinderland heeft een open karakter en de website biedt dan ook direct duidelijkheid over bijvoorbeeld de aanpak, het pedagogisch beleid en de prijzen. Details...
 
Kinderopvang De Capriool
Duivendrecht
 Kinderdagverblijf voor dagopvang en buitenschoolse opvang (bso). Vlakbij de bus, metro- en treinstation, gunstig gelegen t.o.v. A10 en de Gooiseweg. Details...
 
Kinderopvang Slot Berensteijn
Ouderkerk aan de Amstel
 Kinderdagverblijf dat dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) biedt. Gunstig gelegen (in sfeervol pand) tussen Amstelveen en Amsterdam Zuid Oost. Details...
 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?