Home  >  Maatschappij  >  Vakbonden  >  Studenten
 
 

Detailgegevens LSVB


 
Website en contactgegevens
LSVB
Klik hier voor website
Drieharingstraat 6
3500 BH Utrecht
 
Korte beschrijving
Nederlandse studentenvakbond. De stichting LOF en SOM vallen direct onder de LSVb . LOF (Wetenschappelijk Onderwijs), en SOM (Hoger Beroeps Onderwijs) onderhouden nauw contact met de inspraakorganen in het hoger onderwijs.
 
 
Meer Studenten in Utrecht:
Duurzamestudent.nl
Utrecht
 Online magazine met duidelijke, inspirerende en concrete informatie over wat studenten kunnen verwachten van duurzame ontwikkelingen op het gebied van studie, carričre en lifestyle. Details...
 
Integrand
Utrecht
 Vervult een bemiddelende rol tussen studenten enerzijds en bedrijven en publieke instellingen anderzijds voor een afstudeerstage, meeloopstage of business course. Probeert de kloof tussen studie en praktijk te verkleinen. Details...
 
Landelijke Studenten Vakbond
Utrecht
 Federatie van tientallen studentenvakbonden. Probeert op zoveel mogelijk manieren op te komen voor de belangen van de Nederlandse student. Beschikt over een gratis studentenlijn voor juridisch advies. Details...
 
Studentensport
Utrecht
 Website om diverse stages te zoeken / vinden. Richt zich voornamelijk op studenten die een stage zoeken in de sportwereld. Details...
 
 
Meer Studenten in de buurgemeenten:
HBO Scriptie
Zeist
 Hulp en tips bij het schrijven van een HBO of Master scriptie en scriptie verdedigen. Details...
 
 
Meer Studentenverenigingen in Utrecht:
AEGEE-Utrecht
Utrecht
 Een Europese reisvereniging voor iedereen die van reizen houdt. Kenmerkend aan de vereniging is haar open en informele sfeer zonder verplichtingen. Details...
 
De Studentenkerk Utrecht
Utrecht
 Een eigentijdse kerk voor alle leeftijden en doelgroepen, jong en oud. Met onder meer studenten, (young) professionals en zakenlui Ook geschikt voor mensen zonder christelijke achtergrond. Details...
 
F.U.G.
Utrecht
 Federatie van Utrechtse Gezelligheidsverenigingen. Is het overkoepelende orgaan van de zeven studentengezelligheidsverenigingen in Utrecht. Alle informatie over het verenigingsleven in Utrecht. Details...
 
Landelijke Studenten Vakbond
Utrecht
 Federatie van tientallen studentenvakbonden. Probeert op zoveel mogelijk manieren op te komen voor de belangen van de Nederlandse student. Beschikt over een gratis studentenlijn voor juridisch advies. Details...
 
S.S.R-N.U.
Utrecht
 Nieuwe afdeling Utrecht der Societas Studiosorum Reformatorum. Christelijke studentenvereniging die als belangrijkste doel heeft om leden ook brede verdieping te bieden op levensbeschouwelijk en cultureel-maatschappelijk gebied. Details...
 
SIB
Utrecht
 Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. De gezelligheidsvereniging zet zich in voor het vergroten van het internationaal bewustzijn op zo veel mogelijke gebieden. Details...
 
Sola Scriptura
Utrecht
 Studentenvereniging op gereformeerde grondslag die onderdeel uitmaakt van de C.S.F.R. Heeft een huizencultuur waardoor veel activiteiten zoals Bijbelkringen, studiekringen, maaltijden en borrels in de dispuuthuizen plaatsvinden. Details...
 
Spontaan Utrecht
Utrecht
 Utrechtse studentenvereniging voor sociale betrokkenheid. Details...
 
SV Insan
Utrecht
 Utrechtse interculturele studentenvereniging. De vereniging is opgericht in september 2004 door studenten van de faculteiten geneeskunde, farmacie en biomedische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Details...
 
TNS Erkin
Utrecht
 Turks Nederlandse Studentenassociatie Erkin. Landelijke vereniging voor en door Turks Nederlandse studenten om participatie en het functioneren van Turkse studenten in de Nederlandse samenleving te bevorderen en promoten. Details...
 
U.S.H.C.
Utrecht
 Utrechtse Studenten Hockey Club. Een hockeyclub door en voor studenten. Hockeyen bij een selectie of recreatieteam en daarnaast zijn er veel feestjes en elk jaar 2 toernooien. Details...
 
U.V.S.V. / N.V.V.S.U.
Utrecht
 Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging / Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht. Een v/d 7 Nederlandsche Corpora. Er wordt iedere avond gegeten en meerdere malen per week geborreld. Details...
 
UMTC
Utrecht
 Gezelligheidsvereniging met zowel leden van Hogeschool van Utrecht als Universiteit Utrecht. Beschikt over een fotoalbum en een digitale agenda. Om optimaal gebruik v/d site te kunnen maken moet je lid kunnen zijn. Details...
 
Unitas Studiosorum R-T
Utrecht
 Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina. Gemengde gezelligheidsvereniging waarbij gelijkheid en gezelligheid de belangrijkste punten zijn. Details...
 
Utrechtsch Studenten Corps
Utrecht
 Oudste studentenvereniging van Utrecht en 1 van de 7 Nederlandsche Corpora. Biedt haar leden mogelijkheden tot ontplooiing en ontspanning biedt. Eigenaar v/d bekende studentendiscotheek de Woolloomooloo. Details...
 
Veritas
Utrecht
 Grootste gemengde studentenvereniging van Utrecht. Om optimaal gebruik van de site te kunnen maken dient ingelogd te worden. Beschikt over een digitale agenda en een uitgebreid fotoalbum. Details...
 
 
Meer Studentenverenigingen in de buurgemeenten:
Veritas
Houten
 Reunisten van deze gemengde studentenvereniging. Om optimaal gebruik van de site te kunnen maken dient ingelogd te worden. Beschikt over een digitale agenda en een uitgebreid fotoalbum. Details...
 
 
Meer Vakbonden in Utrecht:
Achmea
Utrecht
 Nederlandse vakbond. Lid van de FNV. Steun individuele en groepen bij CAO-onderhandelingen en activiteiten rond evt. reorganisaties. Simpele maar duidelijke website. Details...
 
Alternatief voor Vakbond
Utrecht
 Nederlandse vakorganisatie. Wil bij CAO-onderhandelingen alle betrokken werknemers laten stemmen om zodoende de machtspositie van de outsiders te versterken. Details...
 
AOB FNV
Utrecht
 Voluit Algemene Onderwijsbond. Hoofdkantoor van deze Nederlandse vakbond die aangesloten is bij de FNV. De grootste onderwijsbond in alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot en met hoger onderwijs. Details...
 
AVS
Utrecht
 Voluit Algemene Vereniging Scholleiders. Nederlandse vak- en beroepsorganisatie voor schoolleiders en hun scholen. De missie is: goed onderwijs door goed management. Details...
 
CLAT Nederland
Utrecht
 Nederlandse vereniging. Steunt vakbonden, boerenorganisaties, coöperaties, buurtcomite's en gepensioneerden in Latijns-Amerika. Doet dat door: politiek lobby, publieke actie, kleine projecten en informatie. Details...
 
CNV BKM
Utrecht
 Voluit Christelijke Nederlandse Vakbond Bond voor Kerkelijk Medewerkers. Bedoeld voor medewerkers in kerkelijke en daaraan verwante arbeid. Details...
 
CNV Intrnationaal
Utrecht
 Nederlandse internationale vakbond. Bestrijd armoede door wereldwijd vakbonden en andere organisaties te versterken die zich door sociale dialoog inzetten voor de naleving van arbeidsrechten. Details...
 
CNV Jongeren
Utrecht
 Nederlandse vakbond .Speciaal opgericht voor jongeren met een bijbaan, vakantiebaan, een studie of die zoeken naar een eerste echte baan. Beantwoordt alle vragen over werk en inkomen. Details...
 
CNV Onderwijs
Utrecht
 Nederlandse vakbond. Vertegenwoordigt personeel uit het onderwijs. Hiermee bedoelen ze onderwijzend personeel van het basis-, middelbaar-, speciaal-, beroeps- en hoger onderwijs en het onderwijs ondersteunend personeel. Details...
 
CNV Vakmensen
Utrecht
 Nederlandse vakbond van en voor de leden. Deze bepalen het beleid en het gezicht van de bond. Wilt een heldere en herkenbare boodschap, met een duidelijke politieke agenda en met een gerichte koers voor de komende jaren. Details...
 
CNV Zelfstandigen
Utrecht
 Speciaal lidmaatschap voor zelfstandigen zonder personeel. Hieronder vallen ook freelancers, eenmans(vrouw)bedrijfjes en kleine ondernemingen zonder personeelsleden in dienst. Details...
 
FNV Bondgenoten
Utrecht
 Voluit Federatie Nederlandse Vakvereniging. Hoofdkantoor van deze Nederlandse vakbond. Is de grootste FNV bond en is een democratische vereniging van werknemers en uitkeringsgerechtigden (sector industrie, dienstverlening, vervoer en voeding). Details...
 
FNV Mooi
Utrecht
 Nederlandse vakbond. Richt zich op (toekomstige) kappers, schoonheidsspecialisten, visagisten, pedicures, nagelstylisten en welness medewerkers. Details...
 
FNV Spoor
Utrecht
 Nederlandse vakbond bestaat uit de bedrijfsgroepen; NS Reizigers, Pro Rail, Ned Train, NS Poort, NS Hispeed en GOS Goederenvervoer. Beschikt over een forum, een nieuwsbrief en een gastenboek. NS Reizigers afdeling. Details...
 
FNV Sport
Utrecht
 De grootste Nederlandse vakbond in de sportsector. In principe kan iedereen die in de sport werkt hier terecht. Maakt deel uit van de Federatie FNV Sport. Leden hebben invloed op het beleid dat de vereniging voert. Details...
 
LAD
Utrecht
 Voluit Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. Nederlandse artsen-werknemersorganisatie voor (a.s.) artsen in dienstverband: van werkzoekend basisarts tot rustend medicus, van verzekeringsarts tot hoogleraar chirurgie, van a(n)ios tot co-a Details...
 
LEVV
Utrecht
 Voluit Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging. Nederlands onafhankelijk kenniscentrum dat zich richt op kwaliteitsverbetering van de zorg door de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden te versterken. Details...
 
Nu 91
Utrecht
 Nederlandse vakbond. Maakt zich sterk voor de professionalisering en zelfstandigheid. Behartigt de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden. Heeft een landelijk bureau en vier districtsbureaus. Details...
 
VLD
Utrecht
 Voluit Vakbeweging in Vervoer, Logistiek en Dienstverlening. Nederlandse onafhankelijke vakbeweging voor werknemers in personenvervoer, goederenvervoer, havens en logistiek. Details...
 
 
Meer Vakbonden in de buurgemeenten:
NL Coach
Nieuwegein
 Nederlandse organisatie. Opgericht voor iedere coach, ongeacht de tak van de sport of het niveau waarop de trainer/coach sporters begeleidt. Zet zich in voor de professionalisering van de trainer/coach in Nederland. Details...
 
AFMP / FNV
Woerden
 Voluit Algemene Federatie Militair Personeel. Nederlandse militaire vakbond. Maakt onderdeel uit van de FNV. Is 1 van de grootste militaire vakbonden in Nederland. De website is zowel in het Engels als in het Nederlands te bezoeken. Details...
 
FNV Bouw
Woerden
 Regiokantoor van deze Nederlandse vakbond. Bedoeld voor werknemers in de bouw, railinfra, woondiensten, afbouw, onderhoud en de meubel- en houtindustrie. Hieronder vallen: FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FN Woondiensten Details...
 
FNV Waterbouw
Woerden
 Nederlande vakbond. Ontstaan uit een fusie van de Federatie van Werknemers in de Zeevaart en FNV Bouw (Baggeraars). Heeft als doelstelling simpel maar effectief te organiseren. Details...
 
FNV ZBo
Woerden
 Nederlandse vakbond en vereniging voor en door leden. Bedoeld voor zelfstandige vakmensen in bouw en hout die trots zijn op hun vakmanschap. Maakt zich sterk voor de belangen van zzp’er`s. Details...
 
NPB
Woerden
 Voluit Nederlandse Politie Bond. Nederlandse Politievakbond. Biedt rechtshulp en informatie over werk en inkomen. Beschikt over de adviesorganen zijn; jong, vrouw, gay, colour en senioren. Details...
 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?