Home  >  Onderwijs  >  Wet. Onderzoek  >  Economie
 
 

Detailgegevens NFI


 
Website en contactgegevens
NFI
Klik hier voor website
Den Haag
 
Korte beschrijving
Voluit Nederlands Forensisch Instituut. Beschikt over meer dan 40 vakgebieden werkt multidisciplinair. Onderzoekt pathologie, toxicologie, chemisch onderzoek, wapens en munitie, verkeer, milieu, digitale sporen tot onderzoek van verdovende middelen e
 
 
Meer Politie in Den Haag:
ANPV
Den Haag
 Algemene Nederlandse Politie Vereniging. Details...
 
Mondriaan
Den Haag
 Onderwijsgroep. Je kunt hier onder andere het brugjaar KMar (MBO-2) volgen. Details...
 
NFI
Den Haag
 Nederlands Forensisch Instituut. Levert hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap. Details...
 
Politieonderwijsraad
Den Haag
 Adviseert de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie (on)gevraagd het Nederlandse politieonderwijs. Details...
 
Politietop Divers
Den Haag
 Richt zich op de in- en doorstroom en het behoud van vrouwen en allochtonen, nationale en internationale carričrekansen voor de huidige top en leidinggeven aan diversiteit. Details...
 
Veiligheidsberaad
Den Haag
 Opgericht door de voorzitters van de Nederlandse veiligheidsregio’s. Wil beter samenwerken en slagvaardiger optreden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Details...
 
VMHP
Den Haag
 Vereniging voor Middelbare en Hogere Politieambtenaren. Zet zich in voor (post-actieve) politieambtenaren met een middelbare of hogere functie en degenen die daarvoor opgeleid of toegeleid worden. Details...
 
 
Meer Politie in de buurgemeenten:
Geen andere Politie in de buurgemeenten van Den Haag gevonden.
 
Meer Wet. Onderzoek in Den Haag:
Centraal Planbureau
Den Haag
 Onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Maakt economische prognoses en analyses. Heeft toegang tot vertrouwelijke beleidsinformatie. Details...
 
Clingendael
Den Haag
 Voluit Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Nederlands kennisinstituut. Bestudeert de diverse aspecten van de internationale betrekkingen. Geeft het instituut les aan (aanstaande) diplomaten. Details...
 
HCSS
Den Haag
 Voluit Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Nederlands kennisinstituut. Richt zich op strategische besluitvormingsondersteuning en advies op het gebied van internationale en nationale defensie- en veiligheidsvraagstukken. Details...
 
HFJE
Den Haag
 Voluit The Hague Forum for Judicial Expertise. Opgericht om rechters uit het buitenland de mogelijkheid te beiden om meer kennis op te doen van het internationaal recht. Details...
 
PBL
Den Haag
 Voluit Planbureau voor de Leefomgeving. Resultaat van het samenvoegen van het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau. Verricht wetenschappelijke verkenningen, analyses, prognoses en beleidsevaluaties. Details...
 
SCP
Den Haag
 Voluit Sociaal en Cultureel Planbureau. Adviesorgaan v/d Nederlandse regering. Onderzoekt culturele en godsdienstige verschijnselen / ontwikkelingen in de samenleving. Details...
 
T.M.C. Asser instituut
Den Haag
 Nederlands kennis- en onderzoekscentrum. Gespecialiseerd in internationaal privaat- en publiekrecht, Europees recht en internationale handelsarbitrage, inclusief alle aanverwante rechtsgebieden. De website is Engelstalig. Details...
 
TNO
Den Haag
 Voluit Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. Nederlands onderzoeksinstelling. Biedt advies en onderzoek in het belang van volkswelvaart en weerbaarheid. Details...
 
ZonMw
Den Haag
 Nederlands wetenschappelijke organisatie. Richt zich op gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Werkt naar eigen zeggen aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementati Details...
 
 
Meer Wet. Onderzoek in de buurgemeenten:
Geen andere Wet. Onderzoek in de buurgemeenten van Den Haag gevonden.
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?