Distributie en groupage transport naar Spanje

Internationaal groupage transport

In het internationale of in ieder geval in het Europese vervoerssysteem worden al geruime tijd genaturaliseerde termen gebruikt die niet afkomstig zijn uit de Duitstalige wereld. Dit is het geval met de Franse term groepering, wat letterlijk groepering betekent en ook heel dicht bij de Engelse woordgroep of de Spaanse "Grupo" in onomatopeeën staat. Binnen de Nederlandse transportlogistiek komt internationaal gegroepeerd vervoer overeen met geconsolideerde lading.

Groupage-transporten worden zowel internationaal als continentaal georganiseerd en afgehandeld. Maar zeker ook groupage transport naar Spanje is een een veel voorkomend transport. Het belangrijkste doel is om de bestaande vrachtcapaciteit van de verschillende transportmiddelen optimaal te benutten. Als een vrachtwagen bijvoorbeeld van Barcelona in Spanje naar Amsterdam in Nederland rijdt, blijven de vaste kosten altijd gelijk. Brandstof, belastingen, verzekeringen, tolgelden, slijtage en bestuurderslonen zijn zulke vaste kosten. Als de laadruimte van het voertuig slechts gedeeltelijk wordt gebruikt, moeten enerzijds de vrachtprijzen stijgen om de vaste kosten te dekken en anderzijds wordt het milieu onnodig belast. Dit zijn opties die alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen worden geaccepteerd, zoals dringend en onvermijdelijk koeriersvervoer. In alle andere gevallen is groupagevervoer de verstandigste oplossing.

In groupage transport Spanje is het gunstiger

Voor bedrijven die hun producten naar hun klanten willen sturen is winstgevendheid natuurlijk de hoogste prioriteit. Een goed gebruikt collectief transport is voordelig. Hoewel dit over het algemeen de transporttijd verhoogt in vergelijking met een expresse-opdracht, is het toegepaste vrachttarief veel lager. Veel expediteurs hebben reguliere vrachtwagendiensten opgezet, met name op de goed benutte routes, die gegroepeerde ladingen over de landsgrenzen heen naar verschillende overslagpunten brengen van waaruit de fijnmazige distributie wordt uitgevoerd. Deze lijndiensten maken het op hun beurt mogelijk om de vrachttijden relatief nauwkeurig te bepalen en op te nemen in de berekening van de rederijen.

In Europa zijn er verschillende hoofdroutes die door verschillende economische metropolen lopen. Er zijn maar enkele expediteur echt goed in transport met groupage naar Spanje. Deze transportassen lopen van noord naar zuid en van oost naar west. Overal hebben expediteurs en vrachtvervoerders overslagpunten ingericht waar, afhankelijk van de bestemming, de verschillende stukgoedzendingen ofwel opnieuw worden geladen ofwel rechtstreeks naar de ontvanger worden gebracht. De fijnmazige distributie wordt op haar beurt uitgevoerd door regionaal actieve transportbedrijven, die zowel zendingen aanleveren als zendingen die bestemd zijn voor groupagevervoer naar het overslagpunt.