Arbeidsrecht Advocaten

Dat het arbeidsrecht in het Nederlands rechtssysteem een grote speelt is niet meer dan logisch. Elke werkende Nederlander krijgt te maken met het arbeidsrecht. Dit begint al bij het tekenen van je eerste arbeidscontract en stopt pas als je met pensioen bent. In de tussentijd, dus vanaf begin tot aan je pensioen, kan er natuurlijk een hele hoop gebeuren. Zo kan je wisselen tussen werkgevers en te maken krijgen met een concurrentiebeding, kunnen er geschillen ontstaan over je arbeidscontract of kan je ontslagen worden en op zoek moeten naar een nieuwe baan. Afspraken tussen de werkgever en werknemer zijn in de meeste gevallen geregeld in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst), de Nederlandse Wet of in je individuele arbeidsovereenkomst. Het is natuurlijk fijn als alles er in je werkzame leven nooit geschillen ontstaan tussen jou en de werkgever of werknemer. Mocht dit wel het geval zijn, is het zaak om een arbeidsrecht advocaat te benaderen om je rechten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Schakel een arbeidsrecht advocaat in bij een arbeidsgeschil.

Logischerwijs kunnen geschillen al snel ontstaan tussen werknemer en werkgever. Denk hierbij aan als je als werkgever iemand wilt ontslaan omdat hij/zij de werkzaamheden niet goed verricht, vaak te laat komt of gestolen heeft. Aan de andere kant kan je als werknemer ook aan de bel trekken als je niet juist behandeld wordt, de Arbeidstijdenwet wordt overtreden of als je om ongegronde redenen wordt ontslagen. Mocht zo een geschil spelen, is het zaak om in goed overleg met je werknemer of werkgever eruit te komen. Beide partijen zijn er niet bij gebaat om de zaak voor de rechter te brengen. Schroom bij een arbeidsconflict dan ook niet om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen voor juridisch advies en bijstand.

Ontslagrecht advocaten

Binnen het arbeidsrecht heeft het ontslagrecht een speciale rol. Als werkgever kunnen er verschillende redenen zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Uiteraard moet er wel een gegronde reden zijn om iemand te ontslaan. De voorwaarden voor ontslag kunnen zijn opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst, in Burgerlijk Wetboek 7, Titel 10 of in je individuele arbeidsovereenkomst. Veel voorkomende redenen voor een ontslag zijn: bedrijfseconomische redenen, een functie die ophoudt met bestaan, een verstoorde werkrelatie, misdragingen door de werknemer, ondermaats presteren of verduistering van bedrijfsmiddelen. Dit kan in schrijnende gevallen zelfs uitmonden in een ontslag op staande voet. Veel vaker zal een werkgever moeten aantonen dat het terecht is om een ontslag in werking te zetten. Logischerwijs kun je als werkgever of werknemer een hoop vragen te hebben als je te maken krijgt met een ontslag. Een arbeidsrecht advocaat inschakelen met een specialisatie in het ontslagrecht is dan vaak geen overbodige luxe. Dan doemen er ook nog vragen op over een eventuele transitievergoeding of een extra ontslagvergoeding. Een advocaat ontslagrecht heeft antwoord op alle vragen die je zult hebben.