Home  >  Gezondheid  >  Beroepsverenigingen  >  Medisch
 
 

Beroepsverenigingen - Medisch


1. Amabel  
Aeromedische Associatie Belgie -website van geneesheren in de luchtvaart Details...
 
2. ANT  Adresgegevens onbekend
De ANT is een beroepsorganisatie van tandartsen, opgericht in 1995. Op 5 juli 2002 heeft de minister van VWS de ANT aangewezen als "representatieve organisatie" voor tandartsen en tandarts-specialisten. Details...
 
3. Arts in Spe  Adresgegevens onbekend
Het doel van het KNMG studentenplatform is de belangenbehartiging van geneeskundestudenten in heel Nederland. Details...
 
4. BHN  Meibergdreef  15  *  1105 AZ Amsterdam
De Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Verenigingen voor Thoraxchirurgie, Cardiologie, Kindercardiologie en Anesthesiologie. De commissie is gevestigd in het AMC afd. Klinische Informatie Details...
 
5. Diac Holland  Kanaalweg   292  *  8861 VA Harlingen
Gespecialiseerd in medische apparatuur en ambulances. Zij verkopen nieuwe en gebruikte apparatuur. Details...
 
6. KNMG  Adresgegevens onbekend
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Details...
 
7. KNMP  Adresgegevens onbekend
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Details...
 
8. KNMP Dep. Groningen  Adresgegevens onbekend
Het Departement Groningen is de vereniging van apothekers in de provincie Groningen en kop van Drenthe Details...
 
9. KNO  Adresgegevens onbekend
Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde voor het Hoofd- Halsgebied Details...
 
10. LAD  Adresgegevens onbekend
De Landelijke Vereniging van arsten in Diensverband is de artsen werknemersorganisatie voor (a.s.)artsen in dienstverband Details...
 
11. LHV  Adresgegevens onbekend
De Landelijke Huisartsen Vereniging behartigt de belangen van alle huisartsen in Nederland Details...
 
12. LVAG  Janssoniuslaan 34 -  36  *  3528 AJ Utrecht
Landelijke Vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding Details...
 
13. MDL  Adresgegevens onbekend
Nederlands Genootschap van Maag- Darm- Leverartsen Details...
 
14. Mepros  Adresgegevens onbekend
Mepros is een regionale arbodienst met dienstverlening in verschillende regio's in Nederland Details...
 
15. MKA  Adresgegevens onbekend
Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Details...
 
16. NAAV  6440HA Brunssum
Nederlandse Artsen Acupuntuur Vereniging Details...
 
17. NGvA  Adresgegevens onbekend
Nederlands Genootschap van Abortusartsen Details...
 
18. NHG  Adresgegevens onbekend
Het Nederlandse Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen Details...
 
19. NIV  Adresgegevens onbekend
Nederlandse Internisten Vereeniging Details...
 
20. NMT  Adresgegevens onbekend
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Details...
 
21. NOG  Trieststraat  1E  *  6512 CW Nijmegen
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Details...
 
22. NOV  Adresgegevens onbekend
Nederlandse Orthopeden Vereniging. Details...
 
23. NVA  Adresgegevens onbekend
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Details...
 
24. NVAA  Postbus  839  *  3700 AV Zeist
Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen Details...
 
25. NVAB  5602 BN Eindhoven
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design &
1996-2021 iiD
Adverteren op deze pagina?