Home  >  Onderwijs  >  Basisonderwijs  >  Speciaal onderwijs
 
 

Basisonderwijs - Speciaal onderwijs


1. Anne Flokstraschool  Oranjelaan  13  *  7231 EW Warnsveld (gemeente Zutphen)
Een school voor zeer speciaal onderwijs voor leerlingen met een verstandelijk en of een lichamelijke beperking van 4 tot 20 jaar. Details...
 
2. Astrid Bultink, helpt leren  2421 CD Nieuwkoop
Remedial teacher met een mobiele, particuliere praktijk. Werkt op school en onder schooltijd met leerlingen uit het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Details...
 
3. Bezoek Boxmeer  Rijkevoort (gemeente Boxmeer)
Site waar men alles kan vinden over Gemeente Boxmeer en omgeving. Details...
 
4. DaniŽl de Brouwerschool  Lathmerweg  4  *  7384 AN Wilp (gemeente Voorst)
Een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Onderdeel van de organisatie Zozijn. Details...
 
5. De Lans  Zutphensestraat  175  *  6971 JR Brummen
Vrije School voor zeer moeilijk lerende kinderen die op basis van de vrije school pedagogie speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aanbiedt. Details...
 
6. Praktijk de Interactie  Gildenveld   26C  *  3892 DH Zeewolde
MediŽrend leren is voor iedereen van 0 tot 99 jaar. Voor kinderen met de diagnose Adhd, Add, Odd, Pdd-nos, Autisme, Down syndroom, Dyslectie, Dyscalcullie, Hoogbegaafdheid, Hoogsensitief, leerproblemen, gedragsproblemen of faalangst. Details...
 
7. SBO de Haagse Beek  Paddepad  6  *  2554 HZ Den Haag
Openbare school voor speciaal basis onderwijs, bestemd voor kinderen die vanwege hun problemen niet meer goed geholpen kunnen worden op een gewone basisschool. Details...
 
8. SBO De Vonder  Veenstraat  2  *  7776 BE Slagharen (gemeente Hardenberg)
Basisschool waarop kinderen zitten die om welke reden dan ook problemen hebben met het leren. Bieden kinderen ondersteuning en versterken het gevoel van competentie. Details...
 
9. SBO it HeechhŰf  't Swin  8  *  9201 XZ Drachten (gemeente Smallingerland)
Openbare basisschool voor speciaal onderwijs. Een veilige plek voor alle kinderen, matig of normaal begaafd en druk of angstig van aard. Valt onder het OPO. Details...
 
10. School Lyndensteyn  Hoofdstraat  1  *  9244 CL Beetsterzwaag (gemeente Opsterland)
Een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Geven les aan leerlingen van 4 t/m 20 jaar die gehandicapt of langdurig ziek zijn. Details...
 
11. Vacatures speciaal onderwijs  Adresgegevens onbekend
Een portal die de bedoeling heeft om waar mogelijk rechtstreeks toegang te verlenen tot de vacaturesites van scholen in het speciaal onderwijs. Details...
 
12. Visio  Slotermeerlaan  103  *  1063 JN Amsterdam
Begeleidt en ondersteunt leerlingen in een veilige leeromgeving naar een toekomst die bij het kind en diens mogelijkheden past. Bestaat uit de 2 onderdelen: speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vmbo en havo). Details...
 
13. Visio  Rijksstraatweg  284  *  9752 CL Haren
Er is een schoolgebouw voor speciaal onderwijs met dezelfde leerdoelen als reguliere basisscholen en een schoolgebouw voor onderwijs aan meervoudig beperkte kinderen. Leerlingen zijn tussen de 3 en 20 jaar oud. Details...
 
14. Visio  Oud Bussummerweg  76  *  1272 RX Huizen
School voor kinderen met een meervoudige beperking, die 3 tot 20 jaar oud zijn. wil de kinderen zoveel mogelijk afzonderlijk stimuleren om de eigen talenten en mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Details...
 
15. Visio  Galderseweg  65  *  4836 AC Breda
Deze leerlingen komen uit de regio Zuid-Nederland, zijn 4 tot 20 jaar oud en hebben een visuele en/of verstandelijke beperking. De meesten gaan dagelijks naar huis. Details...
 
16. Visio  Jan van Cuykdijk  1  *  5361 HM Grave
Biedt een gevarieerd aanbod van onderwijs en begeleiding aan kinderen met een visuele (en verstandelijke) beperking. Binnen de school zijn er 2 afdelingen: speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Details...
 
17. Visio  Heindijk  4  *  3079 PM Rotterdam
Biedt basis- en middelbaar onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking. Werkt met behulp van het ervaringsgericht leren. Probeert zoveel mogelijk met reguliere samen te werken. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?