Home  >  Onderwijs  >  Basisonderwijs  >  Meertalig Onderwijs
 
 

Basisonderwijs - Meertalig Onderwijs


1. Bezoek Boxmeer  Rijkevoort (gemeente Boxmeer)
Site waar men alles kan vinden over Gemeente Boxmeer en omgeving. Details...
 
2. De Reinbōge  Greate Buorren  45  *  8732 EE Kubaard (gemeente Littenseradiel)
Een algemeen bijzondere basisschool waar gewerkt wordt volgens de pricipes van het Daltononderwijs. Bieden de kinderen 3-talig onderwijs, een veilige plek en alle ondersteuning die ze nodig hebben. Details...
 
3. It Harspit  Herweystrjitte  49  *  9145 SK Ternaard (gemeente Dongeradeel)
Protestants-christelijke basisschool. Willen een school zijn waar iedereen zijn gaven en talenten in een sfeer van veiligheid en vertrouwen optimaal kan ontwikkelen. Bieden drietalig onderwijs. Details...
 
4. Master Frankeskoalle  Eilānsgrien  17  *  9264 TB Eernewoude (gemeente Tytsjerksteradiel)
Samenwerkingsschool waar ze drietalig onderwijs bieden en waar kinderen de ruimte krijgen. Op de school werken leerkrachten uit zowel het openbaar als protestants christelijk onderwijs. Details...
 
5. OBS de Tille  P.K. Pelstraat  1  *  9203 NP Drachten (gemeente Smallingerland)
Een drietalige openbare basisschool waar ze naast Nederlands en Fries ook Engelse les geven vanaf groep 1. Op de website kan men meer lezen over de school, leerlingenraad, leefstijl en pestprotocollen. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?