Home  >  Onderwijs  >  Basisonderwijs  >  Medisch
 
 

Basisonderwijs - Medisch


1. Anne Flokstraschool  Oranjelaan  13  *  7231 EW Warnsveld (gemeente Zutphen)
Een school voor zeer speciaal onderwijs voor leerlingen met een verstandelijk en of een lichamelijke beperking van 4 tot 20 jaar. Details...
 
2. Bol.com  Adresgegevens onbekend
Groot assortiment nieuwe en 2ehands (studie)boeken op het gebied van didactiek, onderwijskunde, orthopedagogiek, pedagogiek, sport en spel. Heeft een uitgebreide klantenservice en kan snel leveren. Details...
 
3. Brandeveen  Slijkenburg  9  *  8489 KR Slijkenburg (gemeente Weststellingwerf)
Levert oefenmaterialen voor de fijne en grove motoriek maar ook materialen zoals pedalo's, springtouwen, lemniscaatborden, tollen, gymnastieklinten. Details...
 
4. De Voorde  Bazuinlaan  2  *  2287 EE Rijswijk
Protestants-christelijke school voor kinderen met een auditieve en / of communicatieve beperking en / of kinderen met een stoornis in het autisme spectrum. Details...
 
5. Het Leerhuis  Fuchsiastraat  91  *  2565 PM Den Haag
Praktijk van orthopedagen en psychologen voor gespecialiseerde begeleiding gericht op dyslexie, lees- en spellingsproblemen. Details...
 
6. School Lyndensteyn  Hoofdstraat  1  *  9244 CL Beetsterzwaag (gemeente Opsterland)
Een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Geven les aan leerlingen van 4 t/m 20 jaar die gehandicapt of langdurig ziek zijn. Details...
 
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design &
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?