Home  >  Onderwijs  >  Basisonderwijs  >  Friesland
 
 

Basisonderwijs - Friesland


1. Basisschool De Romte  Itingewei  2  *  8735 HT Itens (gemeente Littenseradiel)
Een kleine school met onderwijs waar veel aandacht is voor de individuele leerling. Er wordt gewerkt vanuit gecombineerde stamgroepen, waarbij samenwerken hoog in het vaandel staat. Details...
 
2. Bijdehandscholen  Leeuwarden
Bijdehand, school voor slimme kinderen (in oprichting). Onderwijs maak je samen en samen leer je. Als kind kan je hier op je eigen manier leren, de manier die het best bij jou talent(en) past. Details...
 
3. Bonifatiusschool  Veldstralaan  4  *  1715 EP Spanbroek (gemeente Opmeer)
Basisschool Bonifatius Details...
 
4. Brandeveen  Slijkenburg  9  *  8489 KR Slijkenburg (gemeente Weststellingwerf)
Levert oefenmaterialen voor de fijne en grove motoriek maar ook materialen zoals pedalo's, springtouwen, lemniscaatborden, tollen, gymnastieklinten. Details...
 
5. CBD De Bernebrêge  De Merel  12-14  *  9231 JJ Surhuisterveen (gemeente Achtkarspelen)
Een grote christelijke basisschool waar ze kinderen zo goed mogelijk (bege)leiden op hun weg naar volwassenheid. Zijn aangesloten bij Noventa, een vereniging voor christelijk primair onderwijs. Details...
 
6. CBO Wûnseradiel  Dorpsstraat  72  *  8759 LE Exmorra (gemeente Súdwest-Fryslân)
Deze vereniging is een gemeenschap van kinderen, ouders, medewerkers en bestuurders. Ontstaan door een fusie van verschillende schoolverenigingen. De scholen hebben elk een eigen invulling. Details...
 
7. CBS 't Oegh  Methardusstraat  43  *  9853 PD Munnekezijl (gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland)
Protestants christelijke basisschool waar ze rekening houden met de individuele mogelijkheden van het kind. Op de website vindt men het laatste nieuws, foto's en informatie over de school. Details...
 
8. CBS Betrouwen  Mjûmsterwei  12  *  9243 SJ Bakkeveen (gemeente Opsterland)
Protestant christelijke basisschool waar ze de aandacht leggen bij de kinderen. De website heeft een vrolijk uiterlijk en er is vanalles op te lezen en te bekijken. Details...
 
9. CBS De Ark  Ds.Touwenlaan  44a  *  8754 BT Makkum (gemeente Súdwest-Fryslân)
Christelijke basischool met duidelijke omgangsvormen en regels, waar men zich emotioneel veilig kan voelen. Stimuleren elkaars ontwikkeling en inspireren elkaar. Zijn aangesloten bij CBO Wûnseradiel. Details...
 
10. CBS De Barte  Waling Dijkstrastraat  78  *  9077 SR Vrouwenparochie (gemeente Het Bildt)
Christelijke basisschool met als missie: eigentijds onderwijs voor eigentijdse kinderen. Biedt een breed en gevarieerd onderwijsprogramma. De website heeft een speciale pagina met leerlingenwerk. Details...
 
11. CBS De Finne  Buren  31  *  8761 PB Ferwoude (gemeente Súdwest-Fryslân)
Een christelijke school met ‘ruimte’ voor kinderen van ouders met andere levensovertuigingen. Beschikt over duidelijke omgangsvormen, procedures en regels. Betrouwbaarheid en respect staan voorop. Details...
 
12. CBS De Foareker  Skoallestrjitte  19  *  8734 GL Easterein (gemeente Littenseradiel)
Basisschool welke school valt onder de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs. Op de website vindt men een uitgebreid nieuwsoverzicht met daarin de schoolgids, infobladen en een kalender. Details...
 
13. CBS de Foarikker  Foarwurk   12  *  9248 SM Siegerswoude (gemeente Opsterland)
Christelijke dorpsschool waar ze kerkelijk meelevend zijn en actief mee doen met het kerkenwerk. Hebben drie belangrijke pijlers: kwaliteit, identiteit en saamhorigheid. De school heeft veel overleg met de ouders. Details...
 
14. CBS de Gielguorde  Waaxenserweg  13  *  8823 SW Lollum (gemeente Súdwest-Fryslân)
Christelijke basisschool gelegen aan de rand van het dorp. Werken samen met de bibliotheek, de kinderen kunnen daar op elk moment van de dag binnen lopen. Zijn aangesloten bij CBO Wûnseradiel. Details...
 
15. CBS De Hoekstien  Badlaan  39  *  9231 AZ Surhuisterveen (gemeente Achtkarspelen)
Christelijke basisschool waar ze met elkaar en de omgeving om willen gaan in het besef, deel uit te maken van Gods schepping. De school vindt respect hebben voor elkaar en met plezier naar school gaan erg belangrijk. Details...
 
16. CBS De Koppel  H.P. de Jongstraat  1  *  9079 KG Sint Jacobiparochie (gemeente Het Bildt)
Een moderne, open, christelijke basisschool waar verhalen centraal staan en waar ze de betekenis willen vertalen naar het leven van alledag. Zijn lid van de vereniging voor christelijk basisonderwijs het Bildt. Details...
 
17. CBS de Korenaar  Monnekebildtdijk  16  *  9078 VE Oude Bildtzijl (gemeente Het Bildt)
Een christelijke school die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij deze manier van leven en werken. Willen ruimte bieden aan ieder individu en er is respect voor ieders inbreng. Het kind staat centraal. Details...
 
18. CBS De Lichtbron  Johan Frisostraat  2  *  9285 TS Buitenpost (gemeente Achtkarspelen)
Open protestants christelijke basisschool welke vindt dat leerlingen met plezier naar school moeten gaan. Hebben bijzondere aandacht voor het (aan) leren van sociale vaardigheden. Onderdeel van Noventa. Details...
 
19. CBS De Merlettes  Goudtsjeblom strjitte  22  *  9288 AM Kootstertille (gemeente Achtkarspelen)
Christelijke basisschool waar ze vinden dat kinderen in de eerste plaats naar school komen om te leren. Naast het cognitieve leren vinden ze het met elkaar leren ook erg belangrijk. Aangesloten bij Noventa. Details...
 
20. CBS De Noordster  't Kort Morn  2  *  9072 AK Nij Altoenae (gemeente Het Bildt)
Christelijke basisschool waar ze ruimte willen bieden aan ieder individu en respect hebben voor ieders inbreng. De leerlingen op deze school zijn verdeeld over meerdere combinatiegroepen. Details...
 
21. CBS De Oanrin  Piterpôlle  29  *  9286 EM Twijzel (gemeente Achtkarspelen)
Christelijke basisschool die werkt met een leerstofjaar-klassensysteem. Vinden dat alle mensen gelijkwaardig zijn en zo moeten worden benaderd. Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling spelen hierbij een grote rol. Details...
 
22. CBS De Oerdracht  Van der Weijstrjitte  12  *  8759 LJ Exmorra (gemeente Súdwest-Fryslân)
Christelijke basisschool waar ze kinderen een veilige leeromgeving bieden met ruimte voor persoonlijke en indidviduele ontwikkeling, bouwend aan zelfvertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Details...
 
23. CBS De Opdracht  Foareker  21-23  *  9247 AA Ureterp (gemeente Opsterland)
Protestants-christelijke basisschool waarbij het accent ligt op omgaan met verschillen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen; onderwijs op maat, niveau werk en klassikaal. Details...
 
24. CBS De Paadwizer  Waubertstrjitte  18  *  8763 MS Parrega (gemeente Súdwest-Fryslân)
Een christelijke basisschool die rekening houdt met de verworvenheden van het verleden. Staan met beide benen in het nu en willen voortdurend inspelen op de toekomst. Details...
 
25. CBS De Tarissing  De Vervening  1a  *  8465 RE Oudehaske (gemeente Skarsterlân)
Protestants christelijke basisschool waar alle kinderen mogen zijn zoals ze zijn. De identiteit komt tot uiting in de manier van lesgeven. Willen graag samen leren, werken, spelen en groeien. Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?