Home  >  Onderwijs  >  Basisonderwijs  >  Drenthe
 
 

Basisonderwijs - Drenthe


1. 't Spectrum  Hereweg  1d  *  9321 CL Peize (gemeente Noordenveld)
Openbare Basisschool. Via de website zijn diverse documenten en de schoolgids te downloaden. Heeft een uitgebreid smoelenboek met diverse foto`s. Heeft per groep een apart informatief gedeelte. Details...
 
2. Anne Frankschool  KP Laan  20  *  7943 CV Meppel
Prot. Chr. Basisschool. Locatie Oosterboer. Heeft nog een andere locatie in het Centrum: Catharinastraat. Onder andere nieuwsbrieven en achtergornd informatie op de site. Er is een apart gedeelte voor kinderen. Details...
 
3. Baggelhuizen  Oostergoo  9  *  9405 GZ Assen
Geven onderwijs met behulp van rust en structuur. Werken bij voorkeur groepsgericht en stellen met de kinderen regels op ten aanzien van gedrag en omgang met elkaar. Details...
 
4. Beertje Anders  Kerkstraat  29  *  9401 GV Assen
Lesmethode ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 6. Beertje Anders leert kinderen lezen en praten over allerlei (soms lastige) onderwerpen zoals pesten en discriminatie. Details...
 
5. Breeland  De Bulten 2 -  4  *  9468 TD Annen (gemeente Aa en Hunze)
Biedt een locatie voor een eendaags of meerdaags schoolreisje in Drenthe. Details...
 
6. Burg. S.J. van Royen  Sportparklaan  20  *  7848 BB Schoonoord (gemeente Coevorden)
Openbare Basisschool. Je vindt hier; de schoolgids, het schoolplan, de jaarkalender en informatie over de groepen en het team. De site bevat o.a. foto's, nieuwsbrieven en andere wetenswaardigheden. Details...
 
7. BWB-school  Molenwijk  1/4  *  7751 CG Dalen (gemeente Coevorden)
Burgemeester Wessels Boerschool. Vinden het belangrijk dat kinderen met veel plezier naar school gaan en proberen steeds om ieder kind zo goed mogelijk te laten werken en te waarderen. Details...
 
8. CBS De Morgenster  Grote Beer  38  *  7904 LW Hoogeveen
Een christelijke basisschool gevestigd in een brede school met veel multifunctionele ruimte. Onder het zelfde dak zit ook een peuterspeelzaal en kinderopvang. Details...
 
9. de Akker  Engelgaarde  31  *  7943 LD Meppel
Christelijke basisschool. Interactieve website met informatie voor (nieuwe) ouders en leerlingen. Heeft als doel: Kinderen begeleiden bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden in een veilige en vertrouwde sfeer. Details...
 
10. de Anwende  Paardelandsdrift  5  *  7854 PR Aalden (gemeente Coevorden)
Deze school maakt onderdeel uit van een multifunctionele centrum waarin naast de school o.a. een openbare bibliotheek, buitenschoolse- en tussenschoolse opvang en nog een sportzaal aanwezig is. Details...
 
11. de Banier  De Blokken  16  *  7894 CL Zwartemeer (gemeente Emmen)
Rooms Katholieke Basisschool. De school is gehuisvest in 2 gebouwen: de vroegere kleuterschool (bijgebouw) en de lagere school (hoofdgebouw). Kenmerkt zich vooral door veel zorg op maat aan de leerlingen. Details...
 
12. de Borgh  Schultestraat  1  *  9531 GR Borger (gemeente Borger-Odoorn)
Christelijke open basisschool welke probeert zoveel mogelijk te werken met moderne, hedendaagse leermethodes die voldoen aan de kerndoelen. Details...
 
13. de Bron  Hoofdweg  136  *  8383 EK Nijensleek (gemeente Westerveld)
Prot. Chr. Basisschool. De nieuwsbrieven zijn als word of pdf bestand te downloaden. Je vindt er foto`s, krantenknipsels en roosters. De groepspagina`s worden onderhouden door de docenten. Details...
 
14. De Brummelbos  Omhaal  33  *  7887 CD Erica (gemeente Emmen)
Basisschool website met informatie, nieuws en achtergronden m.b.t. de kinderen, de wet- en regelgeving en de school. Details...
 
15. De Dobbe  Achter de Brinken  6c  *  9462 RH Gasselte (gemeente Aa en Hunze)
Openbare basisschool met als motto: samen leven, samen leren en samen werken en samen verder. Staan bekend als een duidelijk gestructureerde school. Details...
 
16. de Dordtse Til  Walevest  10  *  7885 AK Nieuw-Dordrecht (gemeente Emmen)
Openbare Basisschool. Wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal-economische achtergrond. Details...
 
17. De Eshorst  Esweg  106  *  9411 AK Beilen (gemeente Midden-Drenthe)
Schoolwebsite van een christelijke Dalton basisschool met een open karakter, om op een moderne, digitale wijze op de hoogte te blijven. Details...
 
18. de Eskampen  Kipkampen  2  *  9321 EA Peize (gemeente Noordenveld)
Openbare Dalton Basisschool waar het draait om de prinicpes: zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Ze leren kinderen vertrouwen in hun eigen kunnen. Details...
 
19. de Fontein  Westrupstraat  10  *  7841 AZ Sleen (gemeente Coevorden)
Christelijke Basisschool. Valt onder de VPCBO gemeente Coevorden. Het onderwijs is levensbeschouwelijk geÔnspireerd en dat heeft consequenties voor de inrichting en de organisatie ervan, opdat de kinderen zo goed mogelijk tot hun recht komen. Details...
 
20. de Heidehoek  P. W. Janssenlaan  20  *  8385 GB Vledderveen (gemeente Westerveld)
Openbare basisschool die Ervarings Gericht Onderwijs biedt. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het college van Burgemeester en Wethouders. Ze geven de kinderen gelegenheid om aan de eigen identiteit te werken. Details...
 
21. De Hoeksteen  Hoofdkanaal o.z.  86  *  7881 CN Emmer-Compascuum (gemeente Emmen)
Een basisschool waar kinderen zich prettig en veilig kunnen voelen en waar onderwijs wordt gegeven vanuit een katholieke identiteit. Details...
 
22. de Horst  Burg. de la Soussaye BriŽtweg  42  *  7957 AK De Wijk (gemeente De Wolden)
Samenwerking, begrip, respect en veiligheid zijn enkele kernbegrippen binnen deze school. Op de website staan een schoolgids en infokalender die de activiteiten aangeven. Details...
 
23. de Kooi  Kooistukken  86  *  9761 JZ Eelde (gemeente Tynaarlo)
Een openbare basisschool welke er naar streeft een sfeer te creŽren waar de leerlingen, het personeel en de ouders of verzorgers zich prettig en welkom voelen. Details...
 
24. de Lindelaar  Westeinde 6 - Pb  53  *  9430 AB Westerbork (gemeente Midden-Drenthe)
Openbare Basisschool. Ouders worden zoveel mogelijk bij de school betrokken. Je vindt hier onder andere de digitale weekbrief en foto`s. De verschillende groepen hebben ieder een eigen gedeelte op de site. Details...
 
25. de Marskramer  Kleuvenstee  1  *  9403 LT Assen
Een openbare basisschool en onderdeel van Plateau-Assen. Op de website vindt men een schoolgids en jaarkalender, het gastenboek en fotoalbum zijn zeker ook een bezoekje waard. Details...
 
 Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design & ©
1996-2019 iiD
Adverteren op deze pagina?