Home  >  Hulp  >  Ambulance  >  Alles
 
 

Ambulance - Alles


51. Medische Banenbank  Adresgegevens onbekend
Vacaturesite voor de medische sector. Richt zich op het gericht online samenbrengen van vraag- en aanbod op de arbeidsmarkt in de gezondheidzorg. In nauwe samenwerking met Bijzijn en vakbladen. Details...
 
52. Nederlandse Zorgautoriteit  Adresgegevens onbekend
Toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. Komt voort uit het College tarieven gezondheidszorg en het College toezicht zorgverzekeringen. Details...
 
53. NVZ  Oudlaan  4  *  3515 GA Utrecht
Voluit Nederlandse vereniging van ziekenhuizen. Organisatie v/d branche ziekenhuizen. De branche bestaat uit organisaties die een samenhangend pakket van medisch-specialistische zorg bieden. Details...
 
54. OOV Support  Adresgegevens onbekend
Stichting met als doel vrijwilligers te betrekken bij het werkgebied van de Openbare Orde en Veiligheid .Biedt figuranten en ondersteuning voor oefeningen, trainingen en simulaties binnen het werkvlak van de openbare orde en veiligheid. Details...
 
55. P2000  Adresgegevens onbekend
Live overzicht van de diverse meldingen in Nederland van brandweer, ambulance, politie, kustwacht, reddingsbrigade en traumaheli's. Details...
 
56. RAV ADZHZ  Adresgegevens onbekend
Algemene informatieve website v/d Ambulance Zuid-Holland Zuid. Bestaat uit een Centrale Post Ambulancevervoer onderdeel v/d Gemeenschappelijke Meldcentrale en een6tal ambulanceposten. binnen vijftien minuten na een spoedmelding aanwezig moet kunnen z Details...
 
57. RAV Brabant  Adresgegevens onbekend
Officiele website van de Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Noord Brabant. Stichting waarin de zelfstandige Brabantse ambulancediensten samenwerken. Details...
 
58. RAV Drenthe  Adresgegevens onbekend
Officiele website van de Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Drenthe. Stichting waarin de zelfstandige Drentse ambulancediensten samenwerken. Details...
 
59. RAV Fryslan  Adresgegevens onbekend
Officiele website van de Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Friesland. Stichting waarin de zelfstandige Friese ambulancediensten samenwerken. Details...
 
60. RAV Gelderland Zuid  Adresgegevens onbekend
Officiele website van de Regionale ambulancevoorziening voor de regio Gelderland Zuid. Stichting waarin de zelfstandige Zuid Gelderse ambulancediensten samenwerken. Details...
 
61. RAV Gooi & Vechtstreek  Adresgegevens onbekend
Officiele website van de Regionale ambulancevoorziening voor de regio Gooi & Vechtstreek. Stichting waarin de zelfstandige ambulancediensten samenwerken. Details...
 
62. RAV Groningen  Groningen
Organisatie die 13 ambulanceposten in de provincie Groningen beheert. Voortgekomen uit een fusie tussen alle zelfstandige private diensten en een ambulancedienst v/d GGD, die in de provincie Groningen ambulancezorg verzorgden. Details...
 
63. RAV IJssel Vecht  Adresgegevens onbekend
Officiele website van de Regionale ambulancevoorziening voor de regio IJssel - Vecht. Stichting waarin de zelfstandige ambulancediensten uit de regio samenwerken. Details...
 
64. RAV Utrecht  Jan van Eijcklaan  6  *  3723 BC Bilthoven (gemeente De Bilt)
Officiele website van de Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht. Stichting waarin de zelfstandige Utrechtse ambulancediensten samenwerken. Details...
 
65. Regio Steenwijkerland  Adresgegevens onbekend
Informatieve website over de ambulancediensten, hulpdiensten en gemeentelijk nieuws in de regio Steenwijkerland. Beschikt over RSS Feeds. Details...
 
66. Remco Suiker  Adresgegevens onbekend
Persfotograaf. Gespecialiseerd in hulpverlenings fotografie. Beschikt over een uitgebreid archief van hulpverlenings foto's. Dit archief is weer onderverdeeld in diverse rubrieken (deze staan vaak in het teken van een hulpdienst). Details...
 
67. Rode Kruis  Adresgegevens onbekend
Wereldwijde hulpverleningsorganisatie. Drijvende kracht achter de ontwikkeling van het internationaal humanitair oorlogsrecht. Vervult humanitaire taken die beantwoorden aan de specifieke behoeften v/d bevolking in haar land. Details...
 
68. V&VN  Adresgegevens onbekend
Voluit Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Beroepsvereniging. Zet zich in voor excellente zorgverlening, en voor individuele en collectieve belangenbehartiging van beroepsbeoefenaren. Details...
 
69. Veiligheidsregio NHN  Adresgegevens onbekend
Voluit veiligheidsregio Noord Holland Noord. Samenvoeging v/d regionale brandweer, GHOR (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen), meldkamer ambulance/brandweer en regionale ambulancedienst Noord-Holland Noord. Details...
 
70. Veiligheidsregio Zeeland  Adresgegevens onbekend
Orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Omvat brandweerzorg, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland en de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Details...
 
71. Verkeerspark  Assen
Verkeerspark. Algemene informatie pagina over de ambulance in het verkeerspark. Interactieve website met digitale agenda en fotogallerij. Beschikt over een ambulance trapauto. Details...
 
72. VVCR  Rijssen (gemeente Rijssen-Holten)
Voluit Verkeers Veiligheids College Rijssen. Leidt beroepschauffeurs tot nieuwelingen op. De rode draad door alle opleidingen is het herkennen, vermijden en beheersen van gevaren. Details...
 
73. VWS  Adresgegevens onbekend
Voluit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Stimuleert mensen tot gezond gedrag. Draagt de zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Details...
 
74. VZA  Amsterdam
Voluit Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam. Ziekenvervoerorganisatie. De dienstverlening omvat zowel ambulancezorg als zorg- & welzijnsvervoer. Details...
 
75. Witte Kruis  Mangaanstraat  86  *  2544 DW Den Haag
Organisatie voor zorgvervoer en zorgverlening. Wilt garant staan voor het leveren van doelmatige en verantwoorde zorg en vervoer in de regio Haaglanden en daarbuiten. Details...
 
Vorige pagina  Volgende pagina
 

 
   

 
 Services  Opties bij deze pagina
Contact | Info
Privacy | Help

Design &
1996-2020 iiD
Adverteren op deze pagina?